***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.09.2021 18:11***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Yeni Bakiye
18 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
154.301 4.340 158.641
Kar Dağıtımı
213.579 -213.579
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
213.579 -213.579
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 -209 -32.186 439.098 154.301 15.107 1.151.111
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592
Yeni Bakiye
18 575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
185.225 6.369 191.594
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 -375.000 -375.000
Kar Dağıtımı
18 6.842 289.605 -346.447 -4.998 -54.998
Dağıtılan Temettü
-50.000 -4.998 -54.998
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.842 339.605 -346.447
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -619 -25.344 728.703 185.225 22.223 1.110.188


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 258.495 294.441 129.891 131.900
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
20 258.495 294.441 129.891 131.900
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
20 215.826 245.109 109.664 109.365
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 42.669 49.332 20.227 22.535
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -33.647 -30.271 -17.337 -12.172
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
21 -26.779 -28.633 -12.545 -11.434
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
21 -761 -616 -390 -303
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.536 -4.062
Verilen Ücret ve Komisyonlar
21 -571 -1.022 -340 -435
BRÜT KAR (ZARAR)
224.848 264.170 112.554 119.728
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -183.643 -120.638 -100.960 -64.606
Personel Giderleri
22 -32.362 -23.816 -17.610 -13.236
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
22 -405 -223 -312 -162
Genel İşletme Giderleri
22 -150.876 -96.599 -83.038 -51.208
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
41.205 143.532 11.594 55.122
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 739.054 790.565 277.683 367.654
Bankalardan Alınan Faizler
23 8.308 3.918 2.914 2.909
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
183 6 69
Türev Finansal İşlemler Karı
23 112.935 193.440 -12 49.449
Kambiyo İşlemleri Karı
23 382.422 456.069 150.754 247.633
Diğer
23 235.389 136.955 124.021 67.594
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -24.147 -61.790 -10.826 -26.642
Özel Karşılıklar
24 -23.659 -59.313 -10.477 -24.165
Genel Karşılıklar
24 -488 -2.477 -349 -2.477
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -506.061 -669.225 -201.586 -305.057
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
25 -16.485 -35.631 -14.234 300
Kambiyo İşlemleri Zararı
25 -488.945 -633.594 -186.721 -305.357
Diğer
-631 -631
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
250.051 203.082 76.865 91.077
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.651 1.526 143 1.482
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
251.702 204.608 77.008 92.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -60.108 -45.967 -25.228 -21.051
Cari Vergi Karşılığı
11 -45.021 -52.674 -19.526 -46.155
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -15.087 -1.603 -5.702 16.794
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 8.310 8.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
191.594 158.641 51.780 71.508
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
191.594 158.641 51.780 71.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.369 4.340 2.715 1.748
Ana Ortaklık Payları
185.225 154.301 49.065 69.760
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,66350000 0,26830000 0,24530000 0,12130000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
250.502 337.905
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
213.832 253.425
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-33.547 -32.124
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 42.669 49.332
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.461 17.570
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 14.312 17.026
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-76.143 -6.479
Ödenen Vergiler
-60.072 -53.325
Diğer
121.990 92.480
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
123.949 532.867
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
149.133 516.278
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-52.696 81.473
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.758 726
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
49.442 -9.406
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-24.688 -56.204
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
374.451 870.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -39.645 -29.359
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.550
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-39.645 -33.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.635.645 2.301.155
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -1.870.389 -3.056.778
İhraç Edilen Sermaye Araçları
92.157
Temettü Ödemeleri
-54.998
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-265
Diğer
-375.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-572.850 -755.623
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.576 15.310
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-231.468 96.579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 463.386 185.718
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 231.918 282.297


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
191.594 158.641 51.780 71.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.594 158.641 51.780 71.508


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 173.063 58.908 231.971 174.107 289.547 463.654
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 141.381 141.381 76.408 76.408
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.777.473 1.777.473 1.927.816 1.927.816
Finansman Kredileri
7 1.768.541 1.768.541 1.917.674 1.917.674
Tüketici Kredileri
1.732.229 1.732.229 1.916.630 1.916.630
Taksitli Ticari Krediler
36.312 36.312 1.044 1.044
Takipteki Alacaklar
7 115.833 115.833 167.419 167.419
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -106.901 -106.901 -157.277 -157.277
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 13.779 13.779 12.178 12.178
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
8 13.779 13.779 12.178 12.178
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 13.108 13.108 14.071 14.071
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 132.662 132.662 117.419 117.419
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
12 174.214 174.214 121.518 121.518
ARA TOPLAM
2.425.680 58.908 2.484.588 2.443.517 289.547 2.733.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.425.680 58.908 2.484.588 2.443.517 289.547 2.733.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 161.494 744.857 906.351 314.364 728.137 1.042.501
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 10.177 10.177 7.419 7.419
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 97.693 97.693
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0 15.752 0 15.752
KARŞILIKLAR
16 35.905 35.905 35.010 35.010
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 11.053 11.053 11.980 11.980
Genel Karşılıklar
16 24.852 24.852 23.030 23.030
CARİ VERGİ BORCU
11 28.789 28.789 28.729 28.729
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 29.557 29.557 13.887 13.887
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 263.022 2.906 265.928 237.539 3.635 241.174
ARA TOPLAM
626.637 747.763 1.374.400 652.700 731.772 1.384.472
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 1.110.188 1.110.188 1.348.592 1.348.592
Ödenmiş Sermaye
18 200.000 200.000 575.000 575.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-619 -619 -619 -619
Kar Yedekleri
18 -25.344 -25.344 -32.186 -32.186
Yasal Yedekler
40.402 40.402 33.560 33.560
Olağanüstü Yedekler
-65.746 -65.746 -65.746 -65.746
Kar veya Zarar
18 913.928 913.928 785.545 785.545
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
728.703 728.703 439.098 439.098
Dönem Net Kâr veya Zararı
185.225 185.225 346.447 346.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 22.223 22.223 20.852 20.852
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.736.825 747.763 2.484.588 2.001.292 731.772 2.733.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
19 4.348 4.348 4.114 4.114
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
19 593.856 731.085 1.324.941 880.246 928.168 1.808.414
Alım Satım Amaçlı İşlemler
19 593.856 731.085 1.324.941 880.246 928.168 1.808.414
Swap Alım Satım İşlemleri
593.856 731.085 1.324.941 880.246 928.168 1.808.414
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
598.204 731.085 1.329.289 884.360 928.168 1.812.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963786


BIST
18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler18:05
BALAT 9,46 2.101.609 % 10,00  
OYLUM 8,15 25.292.039 % 9,99  
EDIP 3,76 61.073.276 % 9,94  
HUBVC 11,61 73.658.243 % 9,94  
GARFA 11,30 8.485.183 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6631 8,6687 % 0,05  
Euro 10,1643 10,1959 % 0,34  
Sterlin 11,8021 11,8613 % -0,31  
Frank 9,3034 9,3595 % 0,71  
Riyal 2,3040 2,3156 % 0,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 1,70  
Altın Gr. 492 492 3,90  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,07  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,01  
B. Petrol 74,47 74,47 0,41