***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 20:54***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606
Dönem Karı (Zararı)
-1.409.199 -1.409.199 -1.409.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.304.507 -26.155 1.278.352 1.278.352
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199
Dönem Karı (Zararı)
867.799 867.799 867.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.760.226 -7.074 2.753.152 2.753.152
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
15.000 15.000 15.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.061.622 652.606
Dönem Karı (Zararı)
867.799 -1.409.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
867.799 -1.409.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.586.020 1.737.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.371.366 1.301.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.650.402 -553.206
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.650.402 -553.206
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
282.634 540.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 379.107 512.740
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -96.473 27.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.715 476.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 469.475 534.953
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -508.190 -58.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 320.333 -26.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.209.541 860.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.916.141 -414.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.916.141 -414.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-690.353 829.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-690.353 829.877
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.508.413 4.077.458
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-174.837 131.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.352.523 -2.201.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.352.523 -2.201.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 294.087 190.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.836 -690.274
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-402.836 -690.274
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 4.147 -1.062.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.244.278 1.189.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -178.593 -534.169
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.063 -2.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.913.225 -447.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.913.225 -447.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.903.086 -447.683
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
666.596 -205.034
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-441.617
Kredilerden Nakit Girişleri
4 -441.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
116.294 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 116.294
Ödenen Faiz
-464.698 -263.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.007 -111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.007 -111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.240 328.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 143.233 328.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 143.233 328.240
Ticari Alacaklar
2.269.374 4.172.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.269.374 4.172.052
Diğer Alacaklar
648.522 704.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 648.522 704.806
Stoklar
7 14.456.655 9.598.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 281.744 108.838
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 6.580 2.517
Diğer Dönen Varlıklar
14 932.117 179.697
ARA TOPLAM
18.738.225 15.094.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.738.225 15.094.794
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
76.264 82.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 76.264 82.047
Maddi Duran Varlıklar
8 24.276.070 20.598.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.248 9.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.248 9.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.691 1.760
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.371.273 20.691.467
TOPLAM VARLIKLAR
43.109.498 35.786.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.131.871 3.103.751
Ticari Borçlar
9.977.364 12.820.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.977.364 12.820.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.445.155 1.151.068
Diğer Borçlar
234.486 137.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 234.486 136.804
Ertelenmiş Gelirler
16 21.040 16.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
183.359 250.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 119.780 90.536
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 63.579 160.052
ARA TOPLAM
12.993.275 17.479.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.993.275 17.479.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.186.837 8.093.886
Ticari Borçlar
4.700.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.700.644
Diğer Borçlar
6 500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.443.967 1.263.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.443.967 1.263.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.572.904 872.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.904.352 10.730.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.897.627 28.210.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.211.871 7.575.920
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.784.727 11.031.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.784.727 11.031.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.693.275 10.933.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.452 98.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.482.327 -7.073.128
Net Dönem Karı veya Zararı
867.799 -1.409.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.211.871 7.575.920
TOPLAM KAYNAKLAR
43.109.498 35.786.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 35.361.112 31.604.763
Satışların Maliyeti
18 -27.041.497 -28.284.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.319.615 3.320.618
BRÜT KAR (ZARAR)
8.319.615 3.320.618
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.718.848 -3.233.272
Pazarlama Giderleri
19 -494.504 -414.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.548.712 1.504.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.301.629 -1.317.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.353.346 -138.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.353.346 -138.881
Finansman Gelirleri
23 43.903 7.395
Finansman Giderleri
23 -3.206.075 -1.304.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.191.174 -1.435.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-323.375 26.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -320.333 26.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
867.799 -1.409.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
867.799 -1.409.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
867.799 -1.409.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kar / (zarar) (TL) 0,00160000 -0,00280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.753.152 1.278.352
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 3.141.799 1.538.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.843 -32.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-379.804 -227.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -381.573 -233.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.769 6.539
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.753.152 1.278.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.620.951 -130.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.620.951 -130.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667971


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1824 8,1904 % 0,44  
Euro 9,7320 9,7449 % 0,43  
Sterlin 11,1689 11,2249 % 0,24  
Frank 8,8032 8,8562 % 0,20  
Riyal 2,1761 2,1870 % 0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -5,57  
Altın Gr. 456 456 -0,86  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 -0,15  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 -0,04  
B. Petrol 62,70 62,70 -0,25