***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 18:20***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-4.424.543 -4.424.543 -4.424.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
145.530 145.530 145.530
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 236.982 26.672 -7.614.528 -4.424.543 7.932.858 7.932.858
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.835.070 7.835.070 7.835.070
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 7.835.070 28.360.807 28.360.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.688.007 -530.302
Dönem Karı (Zararı)
7.835.070 -4.424.543
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.835.070 -4.424.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.343.742 1.553.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.839.917 1.141.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
225.000 -974.200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 225.000 -974.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
750.812 610.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 746.446 592.618
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.366 18.231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.221.338 855.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 556.432 205.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 664.906 649.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -284.611 -79.830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
591.286 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 591.286 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.114.449 2.734.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.595.458 -975.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.595.458 -975.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-700.392 646.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-700.392 646.163
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.160.530 6.510.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-339.679 -839.495
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.454.344 -5.518.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -16.454.344 -5.518.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -945.775 -523.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.932 -190.235
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.932 -190.235
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 580.685 3.624.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.064.363 -136.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -376.356 -388.627
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -4.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.911.091 -901.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 9.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.920.992 -901.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.600.643 -898.489
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -320.349 -3.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.410.717 5.029.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.097.743 5.229.967
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.097.743 5.229.967
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.956.805
Ödenen Faiz
-551.655 -200.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.366.199 3.597.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.366.199 3.597.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.036.146 143.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.402.345 3.740.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.402.345 3.036.146
Ticari Alacaklar
3.608.387 6.142.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.608.387 6.142.581
Diğer Alacaklar
3.746.800 1.846.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.746.800 1.846.518
Stoklar
7 13.760.592 26.146.122
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.080.738 814.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 11.376 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 600.568 1.805.396
ARA TOPLAM
27.210.806 39.802.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.210.806 39.802.413
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
71.049 66.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 71.049 66.111
Maddi Duran Varlıklar
8 34.012.390 30.542.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.956.805 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.691 12.769
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 22.691 12.769
Peşin Ödenmiş Giderler
16 80.600 7.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.143.535 30.628.689
TOPLAM VARLIKLAR
63.354.341 70.431.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.048.320 1.482.218
Ticari Borçlar
4.193.132 19.110.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.193.132 19.110.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 995.780 1.941.555
Diğer Borçlar
50.136 61.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 50.136 61.068
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 8.040.849 7.460.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
256.611 204.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 205.837 157.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 50.774 46.408
ARA TOPLAM
15.584.828 30.259.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.584.828 30.259.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.653.050 11.116.632
Ticari Borçlar
3.714.299 4.525.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.714.299 4.525.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.896.259 1.574.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.896.259 1.574.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.145.098 2.429.709
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.408.706 19.646.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.993.534 49.905.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.360.807 20.525.737
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.387.841 18.387.841
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.387.841 18.387.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.227.091 18.227.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.750 160.750
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.903.776 -7.614.528
Net Dönem Karı veya Zararı
7.835.070 3.710.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.360.807 20.525.737
TOPLAM KAYNAKLAR
63.354.341 70.431.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 60.388.129 40.198.663 13.263.883 13.621.826
Satışların Maliyeti
19 -44.552.236 -31.121.535 -10.809.999 -9.552.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.835.893 9.077.128 2.453.884 4.068.885
BRÜT KAR (ZARAR)
15.835.893 9.077.128 2.453.884 4.068.885
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.745.167 -3.117.798 -1.155.129 -1.056.237
Pazarlama Giderleri
20 -691.638 -592.588 -109.498 -177.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.404.536 3.228.531 618.870 843.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.624.280 -2.116.650 -1.030.599 -815.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.179.344 6.478.623 777.528 2.863.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.189.245 6.478.623 777.528 2.863.447
Finansman Gelirleri
24 19.115 18.452
Finansman Giderleri
24 -2.638.786 -11.002.111 1.268.178 -7.034.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.550.459 -4.504.373 2.045.706 -4.152.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
284.611 79.830 93.830 5.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 284.611 79.830 93.830 5.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.835.070 -4.424.543 2.139.536 -4.146.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.835.070 -4.424.543 2.139.536 -4.146.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.835.070 -4.424.543 2.139.536 -4.146.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 145.530 0 17.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 186.577 0 21.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -41.047 0 -4.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -41.047 0 -4.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 145.530 0 17.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.835.070 -4.279.013 2.139.536 -4.129.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.835.070 -4.279.013 2.139.536 -4.129.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797317


BIST
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0720 8,0824 % 0,14  
Euro 9,6824 9,7216 % 0,40  
Sterlin 11,0924 11,1481 % -0,19  
Frank 8,7144 8,7668 % -0,64  
Riyal 2,1468 2,1576 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 0,15  
Altın Gr. 451 451 -4,02  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,40 25,44 0,00  
Gümüş Gr. 6,58 6,60 -0,00  
B. Petrol 66,27 66,27 0,04