***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 20:10***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.710.752 3.710.752 3.710.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.533.816 69.298 4.603.114 4.603.114
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11.432.385 11.432.385 11.432.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.148 -63.627 -458.775 -458.775
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.327.362 4.284.246
Dönem Karı (Zararı)
11.432.385 3.710.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.432.385 3.710.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.400.603 2.657.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 2.674.092 1.561.457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
300.000 164.766
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 300.000 164.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.428.988 687.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 1.423.632 704.805
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.356 -17.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.092.845 300.814
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 821.102 274.180
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 271.743 26.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -686.608 -56.962
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
591.286
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 591.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.109.627 -1.631.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.084.534 -3.932.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.084.534 -3.932.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.961.618 -2.061.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.961.618 -2.061.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.329.978 -11.854.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
355.151 -536.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.604.094 8.990.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.604.094 8.990.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 890.509 496.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.789 -173.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.789 -173.418
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 209.892 7.439.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.723.361 4.736.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -395.999 -447.702
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -4.796
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.023.183 -2.397.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 9.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.033.084 -2.397.295
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.440.790 -2.394.265
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -592.294 -3.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.041.736 1.005.962
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.906.346 1.275.365
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.906.346 1.275.365
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.131.757
Ödenen Faiz
-816.325 -269.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.737.557 2.892.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.737.557 2.892.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.036.146 143.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.298.589 3.036.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.298.589 3.036.146
Ticari Alacaklar
5.140.146 6.142.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.140.146 6.142.581
Diğer Alacaklar
5.205.003 1.846.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.205.003 1.846.518
Stoklar
7 38.176.100 26.146.122
Peşin Ödenmiş Giderler
16 466.097 814.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 11.376 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.400.106 1.805.396
ARA TOPLAM
52.697.417 39.802.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.697.417 39.802.413
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
74.534 66.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 74.534 66.111
Maddi Duran Varlıklar
8 33.668.252 30.542.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.131.757 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.862 12.769
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.862 12.769
Peşin Ödenmiş Giderler
16 411 7.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.894.816 30.628.689
TOPLAM VARLIKLAR
88.592.233 70.431.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.209.134 1.482.218
Ticari Borçlar
24.112.919 19.110.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.112.919 19.110.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.832.064 1.941.555
Diğer Borçlar
98.857 61.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 98.857 61.068
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 7.670.056 7.460.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
306.540 204.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 254.776 157.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 51.764 46.408
ARA TOPLAM
37.229.570 30.259.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.229.570 30.259.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.300.839 11.116.632
Ticari Borçlar
3.480.622 4.525.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.480.622 4.525.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.584.397 1.574.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.584.397 1.574.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.497.458 2.429.709
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.863.316 19.646.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.092.886 49.905.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.499.347 20.525.737
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.929.066 18.387.841
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.929.066 18.387.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.831.943 18.227.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.123 160.750
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.903.776 -7.614.528
Net Dönem Karı veya Zararı
11.432.385 3.710.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.499.347 20.525.737
TOPLAM KAYNAKLAR
88.592.233 70.431.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 81.203.472 56.864.287
Satışların Maliyeti
19 -58.715.876 -42.403.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.487.596 14.460.476
BRÜT KAR (ZARAR)
22.487.596 14.460.476
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.231.009 -3.846.274
Pazarlama Giderleri
20 -876.099 -905.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.816.189 4.298.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.874.040 -3.392.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.322.637 10.614.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.901 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.332.538 10.614.283
Finansman Gelirleri
24 19.653
Finansman Giderleri
24 -5.586.761 -6.980.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.745.777 3.653.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
686.608 56.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 686.608 56.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.432.385 3.710.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.432.385 3.710.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.432.385 3.710.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-458.775 4.603.114
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 -624.884 5.428.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -79.534 88.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
245.643 -913.767
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 229.736 -894.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.907 -19.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-458.775 4.603.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.973.610 8.313.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.973.610 8.313.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825845


BIST18:051.376
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1621 8,1810 % 0,39  
Euro 9,6965 9,7346 % 0,18  
Sterlin 11,1754 11,2315 % 0,30  
Frank 8,8065 8,8596 % 0,24  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -3,44  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,72 24,75 -0,07  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,02  
B. Petrol 63,36 63,36 0,18