***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 22:01***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 26.000.000 6.497.470 60.832 26.672 -23.263.638 -1.167.884 8.153.452 8.153.452
Transferler
-1.167.884 1.167.884 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.131.072 63.849 -3.641.606 -446.685 -446.685
Sermaye Azaltımı
-21.000.000 21.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.304.507 -26.155 -1.409.199 -130.847 -130.847
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.606 -330.602
Dönem Karı (Zararı)
-1.409.199 -3.641.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.409.199 -3.641.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.737.981 2.692.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.301.038 1.246.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-612.086 720.738
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -58.880 -47.583
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -553.206 768.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
540.504 578.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 512.740 539.797
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 27.764 38.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
534.953 592.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 534.953 592.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -26.428 -109.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-336.550
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-336.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
860.510 849.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-414.677 -1.572.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -414.677 -1.572.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
829.877 -418.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
829.877 -418.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.077.458 -3.534.664
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
131.890 -81.806
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.201.488 6.850.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.201.488 6.850.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 190.709 358.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-690.274 362.483
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-690.274 362.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 -1.062.985 -1.113.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.189.292 -98.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -534.169 -231.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -2.517 -565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-447.683 -264.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-447.683 -1.000.206
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -447.683 -1.000.206
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-22 735.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.034 -50.762
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
537.333
Kredilerden Nakit Girişleri
537.333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.617
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.617
Ödenen Faiz
-263.417 -588.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111 -645.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111 -645.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.351 974.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.240 328.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 328.240 328.351
Ticari Alacaklar
4.172.052 3.758.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.172.052 3.758.592
Diğer Alacaklar
704.806 1.181.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 704.806 1.181.711
Stoklar
7 9.598.644 13.122.896
Peşin Ödenmiş Giderler
15 108.838 240.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.517 3.685
Diğer Dönen Varlıklar
14 179.697 534.320
ARA TOPLAM
15.094.794 19.169.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.094.794 19.169.662
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
82.047 80.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 82.047 80.396
Maddi Duran Varlıklar
8 20.598.312 19.905.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.348 16.969
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.348 16.969
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.760 2.381
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.691.467 20.005.703
TOPLAM VARLIKLAR
35.786.261 39.175.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.103.751 2.557.665
Ticari Borçlar
12.820.212 15.081.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.820.212 15.081.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.123.372 932.663
Diğer Borçlar
165.018 858.977
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518 623.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 164.500 235.586
Ertelenmiş Gelirler
16 16.893 1.079.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
250.588 258.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 90.536 126.406
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 160.052 132.288
ARA TOPLAM
17.479.834 20.769.674
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.479.834 20.769.674
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.093.886 8.810.053
Diğer Borçlar
6 500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.263.854 1.216.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.263.854 1.216.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 872.767 672.152
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.730.507 10.698.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.210.341 31.468.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.575.920 7.706.767
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.031.575 9.753.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.031.575 9.753.223
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.933.049 9.628.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.526 124.681
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.073.128 -3.431.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.409.199 -3.641.606
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.575.920 7.706.767
TOPLAM KAYNAKLAR
35.786.261 39.175.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 31.604.763 30.282.317
Satışların Maliyeti
18 -28.284.145 -26.527.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.320.618 3.754.369
BRÜT KAR (ZARAR)
3.320.618 3.754.369
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.299.887 -3.681.555
Pazarlama Giderleri
19 -414.058 -799.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.504.897 1.463.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.317.066 -1.010.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-205.496 -274.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 336.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-205.496 62.371
Finansman Gelirleri
23 7.395 2.482
Finansman Giderleri
23 -1.237.526 -3.816.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.435.627 -3.751.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.428 109.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.428 109.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.409.199 -3.641.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.409.199 -3.641.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.409.199 -3.641.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar / (Zarar) (TL) -0,28200000 -0,72800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.278.352 3.194.921
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 1.538.089 3.358.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -32.694 79.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-227.043 -243.458
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -227.043 -243.458
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.278.352 3.194.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-130.847 -446.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-130.847 -446.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592959


BIST18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1738 8,1859 % 0,38  
Euro 9,7190 9,7450 % 0,43  
Sterlin 11,1509 11,2069 % 0,08  
Frank 8,7896 8,8425 % 0,05  
Riyal 2,1737 2,1846 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -6,69  
Altın Gr. 456 456 -1,37  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,17  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,05  
B. Petrol 62,77 62,77 -0,18