***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2017 18:11***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.738 -724.413 -807.151 -807.151
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.628.542 41.943 26.672 -7.073.128 -724.413 6.899.616 6.899.616
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.989 311.544 288.555 288.555
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 10.933.049 75.537 26.672 -8.482.327 311.544 8.364.475 8.364.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.211.829 2.324.229
Dönem Karı (Zararı)
311.544 -724.413
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
311.544 -724.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.828.819 2.260.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 661.134 656.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.580.690 679.988
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.580.690 679.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.316 750.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 225.165 727.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.151 23.090
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
398.699 269.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 298.000 261.891
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 100.699 7.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -42.020 -95.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.211.301 1.146.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.296.883 1.410.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.296.883 1.410.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
527.565 943.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
527.565 943.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.930.298 4.094.655
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-438.752 27.424
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.294.626 -3.718.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.294.626 -3.718.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -302.229 -253.530
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.164 -509.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-568.164 -509.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 60.326 -846.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.351.664 2.682.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -135.376 -356.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.459 -1.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.779 -150.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.779 -150.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -57.779 -150.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.560.499 -1.878.559
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.621.445
Kredilerden Nakit Girişleri
-1.621.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
586.963
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
586.963
Ödenen Faiz
-26.464 -257.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.714.549 295.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.714.549 295.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.240 328.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.042.789 623.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.042.789 328.240
Ticari Alacaklar
2.891.021 4.172.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.891.021 4.172.052
Diğer Alacaklar
368.585 704.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 368.585 704.806
Stoklar
7 3.087.656 9.598.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 158.867 108.838
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.291 2.517
Diğer Dönen Varlıklar
14 0 179.697
ARA TOPLAM
13.552.209 15.094.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.552.209 15.094.794
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
70.400 82.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 70.400 82.047
Maddi Duran Varlıklar
8 19.996.423 20.598.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.882 9.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.882 9.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 390.483 1.760
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.465.188 20.691.467
TOPLAM VARLIKLAR
34.017.397 35.786.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.306.289 3.103.751
Ticari Borçlar
9.642.137 12.820.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.642.137 12.820.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 821.143 1.123.372
Diğer Borçlar
93.169 165.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518 518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 92.651 164.500
Ertelenmiş Gelirler
16 77.219 16.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
259.720 250.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 94.517 90.536
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 165.203 160.052
ARA TOPLAM
16.199.677 17.479.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.199.677 17.479.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.749.847 8.093.886
Diğer Borçlar
6 500.000 500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.378.398 1.263.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.378.398 1.263.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 825.000 872.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.453.245 10.730.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.652.922 28.210.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.364.475 7.575.920
Ödenmiş Sermaye
17 5.500.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.008.586 11.031.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.008.586 11.031.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.933.049 10.933.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.537 98.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.482.327 -7.073.128
Net Dönem Karı veya Zararı
311.544 -1.409.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.364.475 7.575.920
TOPLAM KAYNAKLAR
34.017.397 35.786.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 23.474.864 17.530.020 11.500.153 7.675.542
Satışların Maliyeti
18 -18.604.769 -15.944.992 -8.557.487 -6.916.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.870.095 1.585.028 2.942.666 758.763
BRÜT KAR (ZARAR)
4.870.095 1.585.028 2.942.666 758.763
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.291.310 -3.112.619 -2.422.568 -2.035.900
Pazarlama Giderleri
19 -277.153 -215.702 -109.664 -86.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.108.846 700.168 206.318 190.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -957.301 -863.487 -293.744 -302.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.453.177 -1.906.612 323.008 -1.475.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.453.177 -1.906.612 323.008 -1.475.521
Finansman Gelirleri
23 1.237 1.370.714 585 663.676
Finansman Giderleri
23 -1.184.890 -284.367 -225.853 -139.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
269.524 -820.265 97.740 -950.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.020 95.852 17.344 19.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42.020 95.852 17.344 19.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
311.544 -724.413 115.084 -930.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
311.544 -724.413 115.084 -930.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
311.544 -724.413 115.084 -930.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar /( Zarar) (TL) 25 0,05700000 -0,14500000 0,02100000 -0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.989 -82.738 -13.099 -56.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -28.736 -103.423 -16.373 -76.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.747 20.685 3.274 20.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 5.747 20.685 3.274 20.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.989 -82.738 -13.099 -56.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
288.555 -807.151 101.985 -987.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
288.555 -807.151 101.985 -987.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626366


BIST
18:051.417
Değişim :  1,67% |  23,31
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 18,10 301.618 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1839 8,1910 % 0,45  
Euro 9,7305 9,7420 % 0,40  
Sterlin 11,1883 11,2444 % 0,42  
Frank 8,8077 8,8607 % 0,25  
Riyal 2,1764 2,1873 % 0,39  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -3,17  
Altın Gr. 458 458 0,76  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,12  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 -0,01  
B. Petrol 62,72 62,72 -0,23