***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:07***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.258 -761.752 -824.010 -824.010
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.628.542 62.423 26.672 -7.073.128 -761.752 6.882.757 6.882.757
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.986 234.433 225.447 225.447
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 10.933.049 89.540 26.672 -8.482.327 234.433 8.301.367 8.301.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.216.948 2.816.594
Dönem Karı (Zararı)
234.433 -761.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
234.433 -761.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.041.898 2.006.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.007.889 979.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.429.743 -31.213
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.429.743 -31.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.972 750.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 278.164 724.777
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -118.192 25.427
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
462.528 389.812
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 412.069 383.131
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 50.459 6.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -18.234 -81.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.125.732 2.037.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.034.564 2.123.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.034.564 2.123.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
489.105 1.346.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
489.105 1.346.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.792.669 6.142.059
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-288.998 -848.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.093.650 -4.654.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -4.093.650 -4.654.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -265.305 -619.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-545.009 -424.128
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-545.009 -424.128
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 2.356 -1.027.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.402.063 3.282.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -178.593 -467.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -6.522 1.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.277.358 -150.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.277.358 -150.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.267.219 -150.630
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.794 -1.944.652
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.566.298
Kredilerden Nakit Girişleri
-1.566.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-891.261
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-891.261
Ödenen Faiz
-140.533 -378.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.907.796 721.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.907.796 721.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.240 328.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.236.036 1.049.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.236.036 328.240
Ticari Alacaklar
2.163.987 4.172.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.163.987 4.172.052
Diğer Alacaklar
283.285 704.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 283.285 704.806
Stoklar
7 4.376.232 9.598.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 354.150 108.838
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.354 2.517
Diğer Dönen Varlıklar
14 123.202 179.697
ARA TOPLAM
10.542.246 15.094.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.542.246 15.094.794
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
70.958 82.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 70.958 82.047
Maddi Duran Varlıklar
8 20.860.651 20.598.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.478 9.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.478 9.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 45.446 1.760
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.993.533 20.691.467
TOPLAM VARLIKLAR
31.535.779 35.786.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 528.896 3.103.751
Ticari Borçlar
3.614.374 12.820.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.614.374 12.820.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 858.067 1.123.372
Diğer Borçlar
116.324 165.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 116.324 164.500
Ertelenmiş Gelirler
16 19.249 16.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.846 250.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 94.986 90.536
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 41.860 160.052
ARA TOPLAM
5.273.756 17.479.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.273.756 17.479.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.049.016 8.093.886
Ticari Borçlar
5.189.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.189.146
Diğer Borçlar
6 500.000 500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.370.208 1.263.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.370.208 1.263.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 852.286 872.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.960.656 10.730.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.234.412 28.210.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.301.367 7.575.920
Ödenmiş Sermaye
17 5.500.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.022.589 11.031.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.022.589 11.031.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.933.049 10.933.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.540 98.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.482.327 -7.073.128
Net Dönem Karı veya Zararı
234.433 -1.409.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.301.367 7.575.920
TOPLAM KAYNAKLAR
31.535.779 35.786.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 27.994.630 22.351.518 4.519.766 4.821.498
Satışların Maliyeti
18 -22.066.086 -20.159.731 -3.461.317 -4.214.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.928.544 2.191.787 1.058.449 606.759
BRÜT KAR (ZARAR)
5.928.544 2.191.787 1.058.449 606.759
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.818.864 -3.177.131 -527.554 -64.512
Pazarlama Giderleri
19 -335.486 -374.664 -58.333 -158.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.621.507 898.044 512.661 197.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.235.711 -1.134.031 -278.410 -270.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.159.990 -1.595.995 706.813 310.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.159.990 -1.595.995 706.813 310.617
Finansman Gelirleri
23 15.491 1.164.335 14.254 -206.379
Finansman Giderleri
23 -1.959.282 -411.338 -774.392 -126.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
216.199 -842.998 -53.325 -22.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.234 81.246 -23.786 -14.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 18.234 81.246 -23.786 -14.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
234.433 -761.752 -77.111 -37.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
234.433 -761.752 -77.111 -37.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
234.433 -761.752 -77.111 -37.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.986 -62.258 14.003 20.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -11.233 -77.823 17.503 25.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.247 15.565 -3.500 -5.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.247 15.565 -3.500 -5.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.986 -62.258 14.003 20.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.447 -824.010 -63.108 -16.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
225.447 -824.010 -63.108 -16.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640460


BIST
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0651 8,0702 % -0,01  
Euro 9,6758 9,6976 % 0,15  
Sterlin 11,0924 11,1481 % -0,19  
Frank 8,7144 8,7668 % -0,64  
Riyal 2,1468 2,1576 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 -0,02  
Altın Gr. 451 451 -4,02  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,39 25,41 -0,03  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 -0,01  
B. Petrol 66,27 66,27 0,04