***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:24***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 27.706.725 23.244.383 9.297.503 7.772.025
Satışların Maliyeti
18 -24.842.102 -20.743.703 -8.347.741 -6.949.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.864.623 2.500.680 949.762 822.085
BRÜT KAR (ZARAR)
2.864.623 2.500.680 949.762 822.085
Genel Yönetim Giderleri
19 -296.656 -241.237 -110.057 -83.520
Pazarlama Giderleri
19 -450.012 -374.093 -146.904 -121.602
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -305.295 -281.265 -87.056 -97.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 411.952 687.449 72.707 364.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -649.266 -423.234 -317.829 -154.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.575.346 1.868.300 360.623 729.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 422 410 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.162 -3.616 -51 -1.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -933 -21 -783 -21
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.573.673 1.865.073 359.789 728.286
Finansman Gelirleri
22 967.701 1.072.929 686.392 861.290
Finansman Giderleri
23 -1.249.650 -1.508.168 -632.592 -1.100.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.291.724 1.429.834 413.589 489.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.983 -157.476 40.830 -135.582
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.804 -7.836 -6.693 2.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 68.787 -149.640 47.523 -138.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.342.707 1.272.358 454.419 353.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.342.707 1.272.358 454.419 353.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.342.707 1.272.358 454.419 353.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 3,83000000 3,63000000 1,29000000 1,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.164.719 1.311.486
Dönem Karı (Zararı)
1.342.707 1.272.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.318.755 1.759.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 561.709 417.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.830 15.020
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.830 15.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
251.728 159.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
105.869 33.917
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.531 8.582
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 127.394 82.523
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.934 34.536
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -422 -410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
236.380 54.941
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -80.909 -59.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 58.904 40.100
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 421.067 210.088
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -162.682 -135.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 933 21
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -50.983 157.476
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.162 3.616
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
322.078 951.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.067.971 -1.500.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.091 -237.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-854.296 -1.205.611
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-51.094 -111.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.379 219.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.131 -165.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.147 -142.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.984 -22.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.593.491 1.531.017
Ödenen Faiz
-443.705 -220.330
Alınan Faiz
169.658 126.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -13.651 -12.901
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-128.991 -97.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.083 -14.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-787.114 -785.655
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.814 35.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.814 35.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-817.314 -721.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-725.946 -548.296
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.368 -172.718
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
27.964 -99.951
Alınan Temettüler
29 422 410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.438 -950.940
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.063.465 2.115.930
Kredilerden Nakit Girişleri
4.063.465 2.115.930
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.225.443 -2.278.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.225.443 -2.278.222
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.532 0
Ödenen Temettüler
17 -852.711 -800.075
Ödenen Faiz
-38.375 -49.455
Alınan Faiz
82.158 60.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.167 -425.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.167 -425.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.391.021 1.802.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.763.188 1.377.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.763.690 1.392.772
Ticari Alacaklar
3.415.161 3.141.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.325.815 2.082.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.089.346 1.058.926
Diğer Alacaklar
5.305 2.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.305 2.788
Stoklar
9 2.714.317 1.864.645
Peşin Ödenmiş Giderler
12 120.226 74.375
Diğer Dönen Varlıklar
16 889.594 919.692
ARA TOPLAM
8.908.293 7.395.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.908.293 7.395.461
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 18.982 12.408
Ticari Alacaklar
2.711 2.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.711 2.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32 0 933
Maddi Duran Varlıklar
10 4.228.886 3.922.747
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 108.012 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 810.953 823.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 337.464 382.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 652.643 644.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.159.651 5.788.979
TOPLAM VARLIKLAR
15.067.944 13.184.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.557.636 2.030.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.557.636 2.030.806
Banka Kredileri
6 2.557.636 2.030.806
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
961.089 773.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
961.089 773.457
Banka Kredileri
6 927.908 773.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.181 0
Ticari Borçlar
4.067.042 4.022.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.121.597 703.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.945.445 3.319.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 174.310 149.611
Diğer Borçlar
84.966 65.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 7.479 31.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 77.487 34.661
Türev Araçlar
28 33 93
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 19.381 13.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 14.251 8.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.830 155.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 148.830 155.227
ARA TOPLAM
8.027.538 7.219.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.027.538 7.219.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.980.052 1.678.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.980.052 1.678.554
Banka Kredileri
6 1.922.209 1.678.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 57.843 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 7.863 7.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
382.668 333.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 222.723 196.368
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 159.945 136.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 51.962 52.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.422.545 2.071.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.450.083 9.291.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 4.617.861 3.893.239
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.756 10.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.756 10.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.652 -279
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.104 10.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-598.837 -794.287
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-598.837 -794.287
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-598.837 -794.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
454.116 370.599
Yasal Yedekler
454.116 370.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.991.281 2.244.313
Net Dönem Karı veya Zararı
1.342.707 1.683.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.617.861 3.893.239
TOPLAM KAYNAKLAR
15.067.944 13.184.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Transferler
0 78.253 1.411.730 -1.489.983 -78.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.484 7.484 -5.450 2.034 -749.643 -749.643 0 -749.643 0 1.272.358 1.272.358 524.749 524.749
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.272.358 1.272.358 1.272.358 1.272.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.484 7.484 -5.450 2.034 -749.643 -749.643 0 -749.643 -747.609 -747.609
Kar Payları
17 0 -800.075 -800.075 -800.075 -800.075
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -6.517 -6.517 10.158 3.641 -1.252.763 -1.252.763 0 -1.252.763 332.657 2.685.802 1.272.358 3.958.160 3.420.533 3.420.533
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239
Transferler
83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.931 32.931 6.245 39.176 195.450 195.450 0 195.450 0 1.342.707 1.342.707 1.577.333 1.577.333
Dönem Karı (Zararı)
0 1.342.707 1.342.707 1.342.707 1.342.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.931 32.931 6.245 39.176 195.450 195.450 0 195.450 234.626 234.626
Kar Payları
17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 32.652 32.652 17.104 49.756 -598.837 -598.837 0 -598.837 454.116 2.991.281 1.342.707 4.333.988 4.617.861 4.617.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.342.707 1.272.358 454.419 353.839
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.176 2.034 16.350 7.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 41.164 9.355 16.932 7.599
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 6.574 -5.736 2.953 1.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.562 -1.585 -3.535 -1.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -8.233 -1.871 -3.387 -1.520
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -329 286 -148 -54
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
195.450 -749.643 194.166 -541.543
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
247.207 -954.974 245.631 -688.576
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 247.207 -954.974 245.631 -688.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.757 205.331 -51.465 147.033
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -51.757 205.331 -51.465 147.033
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.626 -747.609 210.516 -534.456
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.577.333 524.749 664.935 -180.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.577.333 524.749 664.935 -180.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795549


BIST
18:051.493
Değişim :  0,88% |  13,00
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.495
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKFGY 6,27 35.363.839 % 10,00  
FRIGO 23,10 26.180.753 % 10,00  
MERIT 26,18 24.496.990 % 10,00  
DOBUR 45,24 14.396.761 % 9,97  
KSTUR 265,80 816.259 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5833 9,5846 % -0,19  
Euro 11,1324 11,1411 % -0,46  
Sterlin 13,1504 13,2163 % -0,13  
Frank 10,3768 10,4393 % -0,63  
Riyal 2,5465 2,5592 % -0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 15,23  
Altın Gr. 556 556 2,87  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,56 24,58 0,27  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,06  
B. Petrol 84,92 84,92 0,28