***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:15***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 17.138.240 12.639.771 5.485.632 3.839.934
Satışların Maliyeti
18 -15.338.251 -11.187.775 -4.857.549 -3.381.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.799.989 1.451.996 628.083 458.118
BRÜT KAR (ZARAR)
1.799.989 1.451.996 628.083 458.118
Genel Yönetim Giderleri
19 -175.304 -141.806 -61.409 -40.380
Pazarlama Giderleri
19 -351.008 -298.618 -118.422 -92.232
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -221.638 -284.382 -74.089 -128.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 265.249 150.566 103.298 63.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -188.838 -134.225 -57.095 -38.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.450 743.531 420.366 222.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 363 422 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.685 -1.982 -205 -828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.127.128 741.971 420.161 221.848
Finansman Gelirleri
22 268.311 237.901 90.471 75.545
Finansman Giderleri
23 -408.953 -323.692 -154.464 -117.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
986.486 656.180 356.168 179.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.622 -18.158 -10.222 -5.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.319 -15.854 -4.676 -700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.697 -2.304 -5.546 -5.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
979.864 638.022 345.946 173.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
979.864 638.022 345.946 173.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
979.864 638.022 345.946 173.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,79000000 1,82000000 0,99000000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -1.652 -1.652 -1.652 -154.408 -154.408 11.066 11.066 -143.342 438.411 1.545.689 841.911 2.387.600 3.059.855 3.059.855
Transferler
0 33.336 808.575 -841.911 -33.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.251 -7.251 -7.251 -43.377 -43.377 1.697 1.697 -41.680 0 638.022 638.022 589.091 589.091
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 638.022 638.022 638.022 638.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.251 -7.251 -7.251 -43.377 -43.377 1.697 1.697 -41.680 -48.931 -48.931
Kar Payları
17 0 -350.910 -350.910 -350.910 -350.910
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -8.903 -8.903 -8.903 -197.785 -197.785 12.763 12.763 -185.022 471.747 2.003.354 638.022 2.641.376 3.298.036 3.298.036
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Transferler
38.249 917.059 -955.308 -38.249 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-662 -662 -662 -100.138 -100.138 -4.327 -4.327 -104.465 0 979.864 979.864 874.737 874.737
Dönem Karı (Zararı)
0 979.864 979.864 979.864 979.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-662 -662 -662 -100.138 -100.138 -4.327 -4.327 -104.465 -105.127 -105.127
Kar Payları
17 -400.037 -400.037 -400.037 -400.037
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.681 -14.681 -14.681 -436.327 -436.327 12.563 12.563 -423.764 322.456 2.395.606 979.864 3.375.470 3.638.319 3.638.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
952.132 472.589
Dönem Karı (Zararı)
979.864 638.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
748.116 613.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 353.128 338.875
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.467 455
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.467 455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.440 121.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.491 18.005
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.470 2.355
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 104.802 92.661
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.677 8.815
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -351 -422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.265 36.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -50.507 -15.460
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 31.514 31.752
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 120.628 89.947
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -91.370 -69.292
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.622 18.158
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.673 1.982
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
215.806 95.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-649.192 -634.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-376.321 217.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.518 -497.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-130.611 -71.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.976 -308.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.234 26.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.936 -10.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.298 36.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.078.788 617.432
Ödenen Faiz
-117.866 -96.820
Alınan Faiz
87.623 72.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -8.366 -10.826
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-77.677 -88.162
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.370 -21.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-593.131 -437.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.112 6.880
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.112 6.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-425.649 -378.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-306.731 -305.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.918 -73.480
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-168.945 -66.133
Alınan Temettüler
351 422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.596 -408.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.113.776 1.325.005
Kredilerden Nakit Girişleri
2.113.776 1.325.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.779.532 -1.362.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.779.532 -1.362.142
Ödenen Temettüler
17 -400.037 -350.910
Ödenen Faiz
-37.310 -35.752
Alınan Faiz
50.507 15.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
306.405 -373.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
306.405 -373.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.189.033 980.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.495.438 607.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
979.864 638.022 345.946 173.919
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-662 -7.251 -1.828 -4.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -828 -9.064 -2.285 -5.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
166 1.813 457 1.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 166 1.813 457 1.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-104.465 -41.680 -37.490 -57.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.555 1.786 -1.377 773
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
17 -4.555 1.786 -1.377 773
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.172 -54.220 -45.227 -72.785
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -125.172 -54.220 -45.227 -72.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.262 10.754 9.114 14.519
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 228 -89 69 -38
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 25.034 10.843 9.045 14.557
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.127 -48.931 -39.318 -61.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
874.737 589.091 306.628 111.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
874.737 589.091 306.628 111.956


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.495.438 1.189.033
Ticari Alacaklar
2.530.599 2.157.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.726.717 1.362.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 803.882 794.771
Diğer Alacaklar
6.035 504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.035 504
Stoklar
9 1.110.428 1.054.426
Peşin Ödenmiş Giderler
12 189.622 59.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 1.757
Diğer Dönen Varlıklar
16 151.059 213.526
ARA TOPLAM
5.483.181 4.675.977
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.483.181 4.675.977
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.201 18.756
Ticari Alacaklar
2.144 1.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.144 1.464
Maddi Duran Varlıklar
10 3.330.321 3.302.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 613.502 552.563
Peşin Ödenmiş Giderler
12 347.278 178.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 589.439 556.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.896.885 4.610.175
TOPLAM VARLIKLAR
10.380.066 9.286.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.002.202 771.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.002.202 771.572
Banka Kredileri
6 1.002.202 771.572
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
648.514 576.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
648.514 576.703
Banka Kredileri
6 648.514 576.703
Ticari Borçlar
2.458.620 2.617.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 736.278 794.183
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.722.342 1.823.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 123.192 102.299
Diğer Borçlar
96.978 94.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 3.517 18.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 93.461 76.129
Ertelenmiş Gelirler
30 10.148 8.811
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.192 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.387 136.240
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 148.387 136.240
ARA TOPLAM
4.490.233 4.307.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.490.233 4.307.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.876.638 1.503.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.876.638 1.503.855
Banka Kredileri
6 1.876.638 1.503.855
Ertelenmiş Gelirler
30 4.722 4.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
274.624 230.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 148.384 130.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 126.240 100.115
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 95.530 75.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.251.514 1.814.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.741.747 6.122.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.638.319 3.163.619
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.681 -14.019
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.681 -14.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.681 -14.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-423.764 -319.299
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-436.327 -336.189
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-436.327 -336.189
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.563 16.890
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.563 16.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
322.456 284.207
Yasal Yedekler
322.456 284.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.395.606 1.878.584
Net Dönem Karı veya Zararı
979.864 955.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.638.319 3.163.619
TOPLAM KAYNAKLAR
10.380.066 9.286.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637347


BIST
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5938 9,6073 % 1,13  
Euro 11,1611 11,2099 % 1,17  
Sterlin 13,1626 13,2287 % 0,64  
Frank 10,4324 10,4953 % 1,13  
Riyal 2,5506 2,5634 % 0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 9,19  
Altın Gr. 553 553 8,15  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 0,14  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,12  
B. Petrol 85,89 85,89 1,28