***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

15.08.2016 18:03***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.077.759 726.914
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
14.203.547 11.627.650
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
14.170.645 11.350.349
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
32.902 26.133
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 251.168
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-11.859.735 -9.647.793
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-10.532.252 -8.627.689
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.186.350 -1.017.282
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-141.133 -2.822
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.343.812 1.979.857
Ödenen Temettüler
-5.108 -5.654
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.260.945 -1.247.289
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-478.351 -814.396
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-478.351 -839.820
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.858 -659.677
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
865.671 631.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-824.781 -1.283.729
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-32 -7.283
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.266 -747.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.266 -747.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.803.413 2.757.489
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.443.679 2.010.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.832.000 0 0 0 0 0 -70.898 0 0 0 0 1.242.714 7.371.774 1.540.438 15.916.028 1.574.464 17.490.492
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17.119.377 17.119.377 1.230.479 18.349.856
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
361.541 1.178.897 -1.540.438 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
938.816 938.816 130.100 1.068.916
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.832.000 0 0 0 0 17.119.377 -70.898 0 0 0 0 1.604.255 8.550.671 938.816 33.974.221 2.935.043 36.909.264
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.832.000 0 0 0 0 17.070.077 -91.732 0 0 0 0 1.604.255 8.550.671 1.091.619 34.056.889 3.085.732 37.142.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
250.400 841.219 -1.091.619 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.015 71.015 2.971 73.986
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.042.047 1.042.047 163.482 1.205.529
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.832.000 0 0 0 0 17.070.077 -20.717 0 0 0 0 1.854.655 9.391.890 1.042.047 35.169.952 3.252.185 38.422.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.443.679 3.803.413
Finansal Yatırımlar
4 171.488 185.631
Ticari Alacaklar
9.334.649 7.591.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.334.649 7.591.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 4.794.039 4.922.629
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 98.480 55.481
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 424.537 655.365
Diğer Dönen Varlıklar
29 73.946 32.611
ARA TOPLAM
19.340.818 17.246.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.340.818 17.246.619
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 173.158 173.158
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 27.264.120 28.127.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.100 7.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 2.200 2.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.447.578 28.310.399
TOPLAM VARLIKLAR
46.788.396 45.557.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 40.889 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 56.025 15.576
Ticari Borçlar
1.970.085 1.435.940
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.478 3.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.967.607 1.432.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 241.413 219.604
Diğer Borçlar
136.084 141.192
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 136.084 141.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 194.506 119.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 421.064 655.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 359.972 328.410
ARA TOPLAM
3.420.038 2.915.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.420.038 2.915.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
957.174 951.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 957.174 951.606
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.989.047 4.547.224
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.946.221 5.498.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.366.259 8.414.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.169.952 34.056.890
Ödenmiş Sermaye
30 5.832.000 5.832.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.049.360 16.978.345
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.070.077 17.070.077
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -20.717 -91.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.854.655 1.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 9.391.890 8.550.671
Net Dönem Karı veya Zararı
30 1.042.047 1.091.619
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.252.185 3.085.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.422.137 37.142.622
TOPLAM KAYNAKLAR
46.788.396 45.557.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 13.965.205 11.857.155 7.250.794 6.539.234
Satışların Maliyeti
31 -11.445.226 -9.485.187 -5.965.831 -5.353.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.519.979 2.371.968 1.284.963 1.185.720
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.519.979 2.371.968 1.284.963 1.185.720
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -1.069.779 -905.108 -608.016 -464.729
Pazarlama Giderleri
28-33 -329.035 -285.596 -144.515 -138.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 470.388 426.070 210.434 174.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -541.604 -252.660 -234.333 -105.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.049.949 1.354.674 508.533 651.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.049.949 1.354.674 508.533 651.111
Finansman Giderleri
24-37 -32 -7.283 -16 -3.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.049.917 1.347.391 508.517 648.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
155.612 -278.476 -73.421 -119.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -421.064 -309.474 -200.263 -144.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 576.676 30.998 126.842 25.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.205.529 1.068.915 435.096 528.558
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.205.529 1.068.915 435.096 528.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.482 130.100 79.310 53.945
Ana Ortaklık Payları
1.042.047 938.815 355.786 474.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
73.986 18.349.855 22.902 18.349.855
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 22.937.319 0 22.937.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.482 0 28.628 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.496 -4.587.464 -5.726 -4.587.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -18.496 -4.587.464 -5.726 -4.587.464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.986 18.349.855 22.902 18.349.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.279.515 19.418.770 457.998 18.878.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
166.453 1.360.579 82.124 1.284.423
Ana Ortaklık Payları
1.113.062 18.058.191 375.874 17.593.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552961


BIST
18:051.538
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5126 7,5269 % 0,21  
Euro 8,9845 9,0092 % -0,08  
Sterlin 10,3916 10,4437 % 0,31  
Frank 8,0419 8,0903 % -0,26  
Riyal 1,9951 2,0051 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.693 -4,14  
Altın Gr. 409 409 -1,23  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,14  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,04  
B. Petrol 67,19 67,19 0,22