***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2019 12:27***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Kurul Tarihi 15.05.2019
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakare edilmesi,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ait Fİnansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2018 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - 2017 OGK Toplantısında görüşülen ve karara bağlanan Kar Dağıtım Tablosu'nda, yasal kayıtlara göre ayrılan olağanüstü yedek akçenin kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda sehven ayrılmamış olması nedeniyle, SPK'nun 27.07.2018 tarih ve 29833736 sayılı yazısına istinaden kurul uyumlu finansal tablolarda 203.720,19 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının görüşülmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - 2018 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 2018 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
16 - Dilek ve Temenniler,
17 - Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GEDZA 2018 OGK GENEL KURUL BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
KARAR TOPLANTI TARİHİ : 08/04/2019- Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2019-04-
KARARIN KONUSU: ) 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1.) Şirketimizin 2018 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak 15.05.2019-Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
3.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun Elektronik imza ile düzenlenmiş MKK Elektronik işlemlerini gerçekletirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2018 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753875


BIST
18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5561 7,5670 % 1,63  
Euro 9,0595 9,0753 % 0,99  
Sterlin 10,4596 10,5120 % 0,97  
Frank 8,0949 8,1437 % 0,40  
Riyal 2,0082 2,0183 % 1,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.696 -18,56  
Altın Gr. 411 412 0,96  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,25 25,29 -0,89  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,11  
B. Petrol 66,65 66,65 2,58