***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 18:22***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.799.778 -3.799.778 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.847 779.208 779.208 779.208
Dönem Karı (Zararı)
779.208 779.208 779.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.847 -165.847 -165.847
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.083.881 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 779.208 47.473.312 47.473.312
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 1.811.481 -1.811.481 0
Transferler
4.269.246 4.269.246 4.269.246
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.157 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.157 -81.157 -81.157
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.535.265 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 4.269.246 52.323.447 52.323.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.770.962 -46.796.526
Dönem Karı (Zararı)
4.269.246 779.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.269.246 779.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.691.924 1.519.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 540.737 492.253
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
130.555 409.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 301.889 409.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -171.334 -48
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
654.350 221.962
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -453.900 -746.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.108.250 968.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
106.760 10.868
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 106.760 10.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.259.522 385.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.261.797 -48.478.092
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.325.662 -87.451.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.325.662 -87.451.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.847.301 -38.388.298
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.847.301 -38.388.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.465.043 77.071.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-681.607 144.173
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-681.607 144.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 146.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.990.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.136.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.222.967 -46.178.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -301.637 -444.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-150.368 -173.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-671.152 -2.519.789
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-233.529 -328.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-437.623 -998.394
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-437.623 -998.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.193.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.956.407 49.349.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-16.091.781 49.950.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-16.091.781 49.950.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-290.014 -378.193
Ödenen Faiz
-1.028.512 -968.648
Alınan Faiz
453.900 746.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.856.597 33.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.856.597 33.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.506.594 12.648.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.649.997 12.681.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.299.997 25.156.594
Finansal Yatırımlar
5 377.959 144.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 377.959 144.430
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
377.959 144.430
Ticari Alacaklar
252.156.908 259.482.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 4.158.888 3.863.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 247.998.020 255.618.316
Diğer Alacaklar
8 8.741.730 6.346.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.741.730 6.346.077
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.382.500 1.012.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.382.500 1.012.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 794.443 644.075
Diğer Dönen Varlıklar
112.787 129.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
112.787 129.001
ARA TOPLAM
282.866.324 292.915.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.866.324 292.915.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 80.101 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.101 80.101
Maddi Duran Varlıklar
1.622.782 1.400.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 993.114 721.930
Taşıtlar
10 347.164 368.784
Mobilya ve Demirbaşlar
10 92.827 92.039
Özel Maliyetler
10 189.677 217.873
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 902.028 1.168.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.481.945 1.540.736
Bilgisayar Yazılımları
11 1.481.945 1.540.736
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
98.335 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
98.335 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.718.495 4.957.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.938.194 12.182.206
TOPLAM VARLIKLAR
293.804.518 305.097.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.158.219 31.250.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.158.219 31.250.000
Banka Kredileri
6 0 4.550.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
15.158.219 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 26.700.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
913.841 1.033.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
913.841 1.033.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 913.841 1.033.129
Ticari Borçlar
218.656.156 217.191.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 218.656.156 217.191.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 724.825 1.758.052
Diğer Borçlar
8 1.674.653 1.323.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 18.556 49.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.656.097 1.273.768
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.382.138 1.504.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 878.197 1.000.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 503.941 503.941
ARA TOPLAM
238.509.832 254.059.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.509.832 254.059.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 191.362 282.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
191.362 282.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 191.362 282.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 764.499 657.739
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.015.378 1.962.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.015.378 1.962.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.971.239 2.902.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
241.481.071 256.962.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 52.323.447 48.135.358
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.535.265 -2.454.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.535.265 -2.454.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.535.265 -2.454.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.016.404 -7.827.885
Net Dönem Karı veya Zararı
4.269.246 1.811.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.323.447 48.135.358
TOPLAM KAYNAKLAR
293.804.518 305.097.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.650.197.485 1.781.308.797
Satışların Maliyeti
17 -4.631.433.122 -1.769.203.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.764.363 12.105.587
BRÜT KAR (ZARAR)
18.764.363 12.105.587
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.983.790 -9.202.332
Pazarlama Giderleri
18 -2.410.107 -1.315.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 111.311 198.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.999 -10.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.464.778 1.774.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -106.760 -10.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.358.018 1.764.097
Finansman Gelirleri
21 462.908 746.686
Finansman Giderleri
22 -1.292.158 -1.346.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.528.768 1.164.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.259.522 -385.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.259.522 -385.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.269.246 779.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.269.246 779.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.269.246 779.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.446 -207.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.446 -207.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.289 41.462
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.289 41.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.289 41.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.157 -165.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.188.089 613.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.188.089 613.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846013


BIST
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
GOZDE 3,99 24.692.545 % 0,00  
ITTFH 2,84 19.684.106 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2945 8,3361 % 0,24  
Frank 6,9862 7,0282 % 0,07  
Riyal 1,8066 1,8157 % -0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 4,72  
Altın Gr. 379 380 1,01  
Cumhuriyet 2.454 2.490 6,10  
Tam 2.526 2.555 6,20  
Yarım 1.233 1.249 3,00  
Çeyrek 616 625 1,50  
Gümüş.Ons 17,37 17,43 0,33  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,08  
B. Petrol 36,23 36,23 0,70