***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 18:14
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.298.674 -3.298.880 -206 206 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.146 -2.593.709 -2.623.855 -277.438 -2.901.293
Dönem Karı (Zararı)
-2.593.709 -2.593.709 -274.076 -2.867.785
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -30.146 -30.146 -3.362 -33.508
Sermaye Arttırımı
1.333.000 1.333.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-354.551 354.551 -354.551 -354.551 -354.551
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 16.000.000 -1.886.069 3.393.256 13.962 2.037.098 5.472.899 -2.593.709 22.437.437 3.093.968 25.531.405
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 337.098 7.058.824 -39.765 40.634.812 957.627 41.592.439
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
3.739.775 3.739.775 115.663 3.855.438
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 -39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.823 5.757.768 5.777.591 111.538 5.889.129
Dönem Karı (Zararı)
5.757.768 5.757.768 110.936 5.868.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 19.823 19.823 602 20.425
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
21 14.000.000 -14.013.297 13.297 1.000.000 1.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.990 -108.990 108.990 108.990 108.990
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 30.000.000 -77.079 3.406.553 77.994 3.739.775 228.108 7.128.480 5.757.768 50.261.599 2.184.397 52.445.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.413.570 -26.968
Dönem Karı (Zararı)
5.868.704 -2.867.785
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.868.704 -2.867.785
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-433.085 -459.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-24 304.581 326.297
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.517.188 326.297
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.517.188 326.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
533.172 -490.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-24 533.172 -490.892
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.004 -22.976
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -16.049 -22.976
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.045 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.045.899 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.045.899 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-28 1.267.877 -598.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.849.189 3.300.689
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.376.701 4.206.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.045 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.045 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
9 -22.186.756 -5.369.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.922 -2.154.643
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-10 0 -6.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-13 -459.922 -2.147.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -176.298 -56.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.240 -217.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 72.240 -217.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.636.286 8.146.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 252.223 -178.955
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
367.860 -1.033.768
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-10 0 -1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 367.860 -33.768
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17.263 -250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.661 -40.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.661 -40.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.413.570 -26.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.309.741 714.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.087 22.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 92.087 22.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-278.255 -203.771
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -211.141 -189.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -67.114 -13.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 896.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.000.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.123.573 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.100.088 -5.228.576
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.333.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 1.333.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 1.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
108.990 -354.551
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
108.990 -354.551
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -6.207.025
Kredilerden Nakit Girişleri
7 0 -6.207.025
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11.991.098 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 11.991.098 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.777 -4.541.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.777 -4.541.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.695.936 21.039.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.072.713 16.498.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.072.713 10.695.936
Finansal Yatırımlar
6.820.971 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.820.971 622.762
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 6.820.971 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
95.322.425 74.652.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4-9 2.896.321 4.155.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 92.426.104 70.496.977
Diğer Alacaklar
78.062 97.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-10 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 78.062 97.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
374.550 198.252
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 374.550 198.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 919.976 735.339
Diğer Dönen Varlıklar
229.929 240.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 229.929 240.590
ARA TOPLAM
114.818.626 87.243.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.818.626 87.243.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.567.962 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.567.962 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 4.567.962 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.269.780 974.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.269.780 974.604
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2.274.930 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
14 1.045.627 1.141.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.558 2.470
Taşıtlar
455.416 475.349
Mobilya ve Demirbaşlar
588.653 663.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 262.044 284.312
Diğer Haklar
77.923 236.350
Lisanslar
184.121 47.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 799.356 194.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.219.699 4.358.568
TOPLAM VARLIKLAR
125.038.325 91.602.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.021.756 12.030.658
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.021.756 12.030.658
Banka Kredileri
7 24.000.000 12.000.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 21.756 30.658
Ticari Borçlar
994.343 938.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 994.343 938.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
43.328.070 34.691.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 43.328.070 34.691.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 419.524 167.301
Diğer Borçlar
714.473 346.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 714.473 346.613
Ertelenmiş Gelirler
21.763 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 21.763 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.872.416 1.123.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
747.248 286.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 491.391 100.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 255.857 186.793
ARA TOPLAM
72.119.593 49.589.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.119.593 49.589.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
472.736 420.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 472.736 420.303
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.736 420.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.592.329 50.009.818
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.261.599 40.634.812
Ödenmiş Sermaye
21 30.000.000 16.000.000
Sermaye Avansı
21 14.013.297
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -77.079 -186.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.406.553 3.393.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.994 58.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.994 58.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 77.994 58.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.739.775
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.739.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.739.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 228.108 337.098
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
228.108 337.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.128.480 7.058.824
Net Dönem Karı veya Zararı
5.757.768 -39.765
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 2.184.397 957.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.445.996 41.592.439
TOPLAM KAYNAKLAR
125.038.325 91.602.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.1 1.063.060.523 377.793.088 506.465.298 212.271.509
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
1.058.924.965 375.793.900 504.052.584 211.100.271
Faiz Gelirleri
4.135.558 1.999.188 2.412.714 1.171.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22.2 -1.041.525.840 -370.590.655 -496.724.700 -211.884.208
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.041.525.840 -370.590.655 -496.724.700 -211.884.208
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.534.683 7.202.433 9.740.598 387.301
BRÜT KAR (ZARAR)
21.534.683 7.202.433 9.740.598 387.301
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -11.138.469 -9.250.321 -6.417.558 -4.090.800
Pazarlama Giderleri
24.2 -6.407.371 -4.097.678 -3.084.482 -1.694.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 7.270.159 7.253.354 4.609.634 2.487.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -3.083.211 -4.071.707 -2.802.118 -704.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.175.791 -2.963.919 2.046.074 -3.614.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 588.918 2.752 155.028
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -1.654.764 -1.477.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.109.945 -2.961.167 723.905 -3.614.931
Finansman Gelirleri
27.1 907.657 790.390 502.190 499.123
Finansman Giderleri
27.2 -1.110.518 -1.287.229 -593.991 -564.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.907.084 -3.458.006 632.104 -3.680.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.038.380 590.221 -453.406 677.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.872.416 -355.323 -1.028.446 -58.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 834.036 945.544 575.040 736.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.868.704 -2.867.785 178.698 -3.003.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.868.704 -2.867.785 178.698 -3.003.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.7 110.936 -274.076 -55.810 -296.683
Ana Ortaklık Payları
5.757.768 -2.593.709 234.508 -2.706.390
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.425 -33.508 15.137 -60.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 25.531 -41.885 18.921 -75.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.106 8.377 -3.784 15.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -5.106 8.377 -3.784 15.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.425 -33.508 15.137 -60.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.889.129 -2.901.293 193.835 -3.063.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.334 -270.714 -56.281 -290.637
Ana Ortaklık Payları
5.778.795 -2.630.579 250.116 -2.772.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705250


BIST
11:251.855
Değişim :  2,50% |  45,28
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.856
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:25
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.044.959 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
MIATK 33,80 19.924.073 % 9,95  
AKFGY 6,41 20.783.083 % 9,95  
11:25 Alış Satış %  
Dolar 13,6137 13,6517 % -0,14  
Euro 15,4042 15,4578 % -0,44  
Sterlin 17,9012 17,9910 % -1,23  
Frank 14,6263 14,7144 % -1,37  
Riyal 3,5868 3,6048 % -1,25  
11:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 8,56  
Altın Gr. 772 772 -6,62  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 0,06  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 -0,08  
B. Petrol 71,88 71,88 2,65