***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 18:21
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.051 1.192.820 1.166.769 2.912.142 4.078.911
Dönem Karı (Zararı)
1.192.820 1.192.820 2.943.666 4.136.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.051 -26.051 -31.524 -57.575
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
699.585 699.585
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.312.122 51 -4.135.631 -5.447.702 5.425.893 -21.809
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -3.258.021 3.363.361 37.362 2.427.886 3.409.101 10.865.189 1.192.820 48.037.698 56.287.279 104.324.977
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Transferler
3.953.094 -3.953.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.211 35.867.449 35.875.660 36.575.718 72.451.378
Dönem Karı (Zararı)
35.867.449 35.867.449 36.563.831 72.431.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.211 8.211 11.887 20.098
Sermaye Arttırımı
0 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 4.266.004 4.416.628 -4.416.628 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -41.342 2.445.416 151.029 21.198.200 35.867.449 92.984.113 108.724.539 201.708.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.964.943 2.953.733
Dönem Karı (Zararı)
72.431.280 4.136.486
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.431.280 4.136.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.108.709 -575.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20-21 1.409.011 1.374.243
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
375.940 643.709
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 375.940 643.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.281.646 -794.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23-25 2.281.646 -794.085
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.486 -88.506
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -455.633 -884.376
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 424.147 795.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35 -2.492.758
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -35 -2.057.654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 19.073.633 781.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-131.504.932 -607.221
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 1.048.390 2.359.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.498.015 -256.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -12.498.015 -1.635.973
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -125.570.962 9.616.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.527.555 -4.814.614
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 -1.747.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -16.527.555 -3.066.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -34.498.532 61.586
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.873.529 -1.460.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.524.346 -3.274.398
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 15.524.346 -2.917.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 14.026.361 -2.050.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 60.660 208.533
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.156.211 -764.896
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13 24.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 156.211 -764.896
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 8.868.515 16.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.220.822 -248.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.220.822 -248.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.964.943 2.953.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.240.325 -1.714.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.566 21.923
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 293.566 21.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.131.520 -4.325.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.836.386 -4.184.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -295.134 -140.921
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -2.754.418 -490.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
352.047 3.079.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.056.657 -2.451.215
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.290.313
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.295.704
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.295.704
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.751.739 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 31.751.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-695.082 -2.445.824
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.445.824
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -695.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.148.611 -1.211.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.148.611 -1.211.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.027.294 19.762.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 30.878.683 18.550.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 30.878.683 39.027.294
Finansal Yatırımlar
8 3.247.589 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.247.589 4.295.944
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 3.247.589 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
19.145.239 6.748.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 19.145.239 6.748.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
265.639.161 140.444.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 265.639.161 140.444.139
Diğer Alacaklar
31.318.896 14.639.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 1.499.980 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 29.818.916 13.139.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 37.463.288 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.085.687 763.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.085.687 763.333
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.003.791 3.121.337
Diğer Dönen Varlıklar
24 5.336.084 3.115.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 5.336.084 3.115.262
ARA TOPLAM
399.118.418 215.120.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
406.118.418 215.120.035
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 6.647.594 6.647.594
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.647.594 6.647.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 6.647.594 6.647.594
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 322.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
683.839 835.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 683.839 835.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 14.594.246 21.594.246
Maddi Duran Varlıklar
18 16.472.260 15.730.355
Arazi ve Arsalar
5.540.530 5.255.000
Binalar
2.559.889 2.764.499
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.814.957 5.492.125
Taşıtlar
1.120.755 1.095.106
Mobilya ve Demirbaşlar
994.588 1.052.340
Yapılmakta Olan Yatırımlar
441.541 71.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 2.580.029 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.397.779 5.264.188
Şerefiye
19.1 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.2 802.294 668.703
Peşin Ödenmiş Giderler
15 973.710 422.535
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
973.710 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 1.312.486 522.754
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.661.943 54.004.821
TOPLAM VARLIKLAR
454.780.361 269.124.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 95.714.867 58.422.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.483.371 6.743.897
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
16.510.240 1.441.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.510.240 1.441.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
75.334.883 61.308.522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 75.334.883 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 711.983 651.323
Diğer Borçlar
24.981.326 825.115
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 24.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 981.326 825.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 8.919.811 51.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 8.919.811 51.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 19.863.365 3.871.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.231.081 1.100.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 384.267 295.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.846.814 805.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
249.750.927 134.416.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.750.927 134.416.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.429.638 5.702.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 891.144 747.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 891.144 747.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.320.782 6.450.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.071.709 140.867.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.984.113 52.691.825
Ödenmiş Sermaye
25 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.342 -49.553
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.342 -49.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -41.342 -49.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.294.792
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.294.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.294.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 151.029 151.029
Yasal Yedekler
25 151.029 151.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 21.198.200 12.979.102
Net Dönem Karı veya Zararı
35.867.449 3.953.094
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 108.724.539 75.565.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.708.652 128.257.274
TOPLAM KAYNAKLAR
454.780.361 269.124.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 77.299.889 9.098.446 54.443.702 3.515.889
Satışların Maliyeti
26.2 -37.686.245 -6.659.439 -23.847.578 -2.912.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.613.644 2.439.007 30.596.124 602.961
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27.1 302.184.758 168.509.871 147.191.641 103.274.541
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27.2 -220.583.308 -149.188.981 -82.603.278 -93.159.060
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.601.450 19.320.890 64.588.363 10.115.481
BRÜT KAR (ZARAR)
121.215.094 21.759.897 95.184.487 10.718.442
Genel Yönetim Giderleri
29.1 -19.920.024 -13.464.655 -12.563.312 -3.074.404
Pazarlama Giderleri
29.2 -18.192.527 -7.333.438 -12.229.797 -3.145.010
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29.3 -2.245.546 -1.874.784 -1.579.407 -1.142.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 15.627.514 22.953.357 6.499.391 12.704.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -7.169.603 -16.099.316 -2.890.129 -11.019.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.314.908 5.941.061 72.421.233 5.041.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 6.861.752 3.723.874 5.561.160 2.184.408
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -960.470 -2.852.846 -810.039 -1.612.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.216.190 6.812.089 77.172.354 5.614.034
Finansman Gelirleri
32.1 2.293.393 1.079.555 1.606.832 779.777
Finansman Giderleri
32.2 -6.009.694 -2.958.900 -3.172.540 -1.561.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.499.889 4.932.744 75.606.646 4.832.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.068.609 -796.258 -17.014.471 -848.646
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -19.863.365 -1.651.229 -17.873.881 -424.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 794.756 854.971 859.410 -424.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.431.280 4.136.486 58.592.175 3.983.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.431.280 4.136.486 58.592.175 3.983.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.563.831 2.943.666 28.398.549 1.479.489
Ana Ortaklık Payları
34 35.867.449 1.192.820 30.193.626 2.504.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.098 -57.575 -27.987 -155.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.122 -71.968 -34.984 -194.903
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.024 14.393 6.997 38.980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.024 14.393 6.997 38.980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.098 -57.575 -27.987 -155.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.451.378 4.078.911 58.564.188 3.827.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.575.718 2.975.190 28.378.124 1.540.626
Ana Ortaklık Payları
35.875.660 1.103.721 30.186.064 2.287.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869496


BIST
14:191.914
Değişim :  0,19% |  3,68
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:19
RAYSG 14,96 4.006.922 % 10,00  
ACSEL 22,66 15.853.977 % 10,00  
RNPOL 10,89 156.620 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
14:19 Alış Satış %  
Dolar 13,7699 13,7742 % 0,41  
Euro 15,5582 15,5796 % 0,28  
Sterlin 18,2187 18,3101 % 0,61  
Frank 14,8865 14,9762 % 0,01  
Riyal 3,6611 3,6794 % 0,41  
14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -0,35  
Altın Gr. 789 789 2,82  
Cumhuriyet 5.217 5.296 -1,00  
Tam 5.194 5.324 4,93  
Yarım 2.511 2.575 2,38  
Çeyrek 1.259 1.288 1,19  
Gümüş.Ons 22,37 22,39 -0,17  
Gümüş Gr. 9,90 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,66 71,66 1,78