***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 19:53
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 3.000.063 46.154 131.901 -2.213.681 4.366.981 14.331.418 50.653 14.382.071
Transferler
19.128 4.347.853 -4.366.981
Dönem Karı (Zararı)
3.904.353 3.904.353 492.868 4.397.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -1.751 -1.751 4.250 2.499
Sermaye Avansı
22 1.047.059 1.047.059 1.166.000 2.213.059
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-708.629 -708.629 -80.490 -789.119
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
43.193 43.193 4.799 47.992
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
15.616 15.616 -15.616 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 1.047.059 3.043.256 44.403 151.029 1.411.159 3.904.353 18.631.259 1.622.464 20.253.723
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 1.047.059 3.043.256 44.403 151.029 1.441.159 3.904.353 18.631.259 1.622.464 20.253.723
Transferler
3.773.076 -3.904.353 -131.277 131.277 0
Dönem Karı (Zararı)
3.298.880 3.298.880 415.736 3.714.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -295 -295 -206 -501
Sermaye Arttırımı
22 7.000.000 -1.047.059 350.000 6.302.941 6.302.941
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-1.153.941 -1.153.941 -131.071 -1.285.012
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.531.518 1.531.518 -1.531.518 -1.531.518 -1.531.518
Dönem Sonu Bakiyeler
22 16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.705.112 8.656.446
Dönem Karı (Zararı)
3.714.616 4.397.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.714.616 4.397.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.075 628.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 336.161 550.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
341.929 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 341.929 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
195.056 3.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 195.056 3.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.241 -97.672
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -36.241 -97.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 152.655
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 152.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -710.830 19.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.545.803 3.631.166
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -3.350.033 1.019.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
10 -18.833.865 17.831.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.733 103.993
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -47.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -224.733 151.516
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 406.071 256.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.907 -297.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -442.907 -297.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
10 12.629.366 -13.505.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 402.755 -122.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.283.685 -4.643.754
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
994.205 -4.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -8.277.890 -4.638.800
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
25.000 999.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.228 1.988.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.206 -42.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
156.434 2.031.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.705.112 8.656.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-648.287 -834.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.385 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 102.385 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -750.672 -834.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -716.032 -598.073
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -34.640 -236.556
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.124.257 -4.029.048
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
22 6.302.941 2.213.059
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.153.941 -708.629
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.975.257 -5.533.478
Kredilerden Nakit Girişleri
8 19.975.257 -5.533.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.770.858 3.792.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.770.858 3.792.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.268.495 5.475.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.039.353 9.268.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.039.353 9.268.495
Finansal Yatırımlar
6.182.562 1.874.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.182.562 1.874.447
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 6.182.562 1.874.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
51.818.024 33.326.088
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
114.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 51.703.863 33.326.088
Diğer Alacaklar
68.036 106.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 68.036 106.629
Peşin Ödenmiş Giderler
126.588 532.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 126.588 532.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 162.585 110.639
Diğer Dönen Varlıklar
21 192.751 162.545
ARA TOPLAM
79.589.899 45.381.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.589.899 45.381.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
487.633 1.445.715
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 487.633 327.922
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 1.117.793
Diğer Alacaklar
901.006 689.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 901.006 689.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.171.004 2.171.004
Maddi Duran Varlıklar
1.315.490 933.207
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.558 14.719
Taşıtlar
555.323 212.607
Mobilya ve Demirbaşlar
755.609 705.881
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 406.384 476.541
Bilgisayar Yazılımları
127.644 143.077
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
278.740 333.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 11.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.281.51718:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7285 13,7302 % 0,49  
Euro 15,5267 15,5519 % 0,28  
Sterlin 18,0856 18,1763 % -0,41  
Frank 14,8671 14,9567 % 0,35  
Riyal 3,6454 3,6637 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 11,44  
Altın Gr. 785 785 5,64  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,01  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,01  
B. Petrol 70,84 70,84 1,17