***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 19:28***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 106.575.498 60.171.733 754.049.787 754.049.787
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
60.171.733 -60.171.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.378.735 80.378.735 80.378.735
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Transferler
80.378.735 -80.378.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.824.041 116.824.041 116.824.041
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.813.272 -4.778.578
Dönem Karı (Zararı)
116.824.041 80.378.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.824.041 80.378.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-108.747.597 -81.155.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 121.275 232.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 155.655 28.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 155.655 28.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.343.793 17.517.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -42.671.990 -57.291.735
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 76.015.783 74.809.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 77.043.259 87.081.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -219.411.579 -186.015.259
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -219.411.579 -186.015.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
736.828 -4.001.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.400 -18.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.400 -18.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
351.762 -4.229.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
258.514 17.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.248 -4.246.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.904 -5.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.296 9.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.296 9.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.274 241.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
217.848 346.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
187.426 -104.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.813.272 -4.778.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
189.219.891 25.508.273
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.053.606
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -209.586.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.468 -6.948
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.468 -6.948
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -57.952.449
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-57.952.449
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
356.145.025
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
356.145.025
Alınan Faiz
42.671.990 57.414.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.752.673 -207.355.944
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
347.655.000
Kredilerden Nakit Girişleri
347.655.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-844.033.763 -124.813.249
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-443.915.226 -124.813.249
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-400.118.537
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
379.591.508 -6.641.782
Ödenen Faiz
-80.965.418 -75.900.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
280.490 -186.626.249
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.345 -3.692.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.835 -190.318.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.901 190.546.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 527.736 227.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 527.736 227.901
Ticari Alacaklar
7 13.989 18.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.989 18.389
Diğer Alacaklar
8 43.592.692 395.948.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.717.028 395.495.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.875.664 452.323
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.124.827 3.766.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.124.827 3.766.016
ARA TOPLAM
46.259.244 399.960.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.259.244 399.960.403
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18 1.663.196.732 1.234.198.497
Maddi Duran Varlıklar
9 28.143 138.950
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 28.143 138.950
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.663.224.875 1.234.337.447
TOPLAM VARLIKLAR
1.709.484.119 1.634.297.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 243.241.305 796.912.007
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 10.669.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.669.982
Banka Kredileri
18 10.669.982
Ticari Borçlar
7 413.954 62.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 276.118 17.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 137.836 44.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 99.175 81.879
Diğer Borçlar
8 175.905.991 2.575.462
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 175.905.991 2.575.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 153.990 87.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 153.990 87.004
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 317.509 130.082
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
317.509 130.082
ARA TOPLAM
430.801.906 799.848.626
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.801.906 799.848.626
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 94.496.266
Diğer Borçlar
8 232.865.917
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 232.865.917
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 67.467 20.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
67.467 20.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.429.650 20.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
758.231.556 799.869.328
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
951.252.563 834.428.522
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.125.966 166.747.231
Net Dönem Karı veya Zararı
116.824.041 80.378.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
951.252.563 834.428.522
TOPLAM KAYNAKLAR
1.709.484.119 1.634.297.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 71.319.545 28.467.508
Satışların Maliyeti
13 -58.813.361 -26.081.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.506.184 2.385.667
BRÜT KAR (ZARAR)
12.506.184 2.385.667
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.164.506 -6.020.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 344.459.886 223.124.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -124.590.471 -34.511.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.211.093 184.977.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
227.211.093 184.977.717
Finansman Gelirleri
16 91.949.419 105.172.977
Finansman Giderleri
16 -202.336.471 -209.771.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.824.041 80.378.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.824.041 80.378.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.824.041 80.378.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.824.041 80.378.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.824.041 80.378.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.824.041 80.378.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589420


BIST18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6459 8,6893 % 0,23  
Frank 7,2633 7,3070 % -0,11  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,04  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 -3,94  
Altın Gr. 397 398 -0,42  
Cumhuriyet 2.586 2.609 3,70  
Tam 2.662 2.677 3,80  
Yarım 1.293 1.309 1,80  
Çeyrek 646 655 0,90  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,02  
Gümüş Gr. 4,13 4,13 0,01  
B. Petrol 43,09 43,09 0,74