***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 18:28***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
166.747.231 0
Transferler
80.378.735 -80.378.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
378.386 378.386 378.386
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 378.386 834.806.908 834.806.908
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.754.447 -29.754.447 -29.754.447
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -29.754.447 921.498.116 921.498.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.578.521 108.672
Dönem Karı (Zararı)
-29.754.447 378.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.754.447 378.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.130.395 -823.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.324 59.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.196 57.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 43.196 57.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.037.176 6.293.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.133.845 -13.953.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 18.171.021 20.247.171
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.798.447 -10.809.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.789.395 3.575.494
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -18.789.395 3.575.494
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.038.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.531 554.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.491 18.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.491 18.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
644.471 141.578
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.573 29.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
701.044 111.599
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-207.973 23.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.176 90.726
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.176 90.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.634 280.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.578.521 108.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.473.527 -9.435.679
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 51.001
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -98.292.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.477
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-11.607.372 74.858.038
Alınan Faiz
1.133.845 13.953.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.496.664 10.198.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
175.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.073.454
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.073.454
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-137.421.899 35.824.807
Ödenen Faiz
-17.042.790 -19.552.888
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.038.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.555.384 871.458
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.555.384 868.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.736 227.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-13.027.648 1.096.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 234.333 527.736
Ticari Alacaklar
7 8.498 13.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.498 13.989
Diğer Alacaklar
8 54.872.982 43.592.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 53.324.400 41.717.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.548.582 1.875.664
Diğer Dönen Varlıklar
2.874.543 2.124.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.874.543 2.124.827
ARA TOPLAM
57.990.356 46.259.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.990.356 46.259.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18 1.668.724.146 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.668.724.146 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.668.724.146 1.663.196.732
Maddi Duran Varlıklar
9 25.819 28.143
Diğer Maddi Duran Varlıklar
25.819 28.143
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.668.749.965 1.663.224.875
TOPLAM VARLIKLAR
1.726.740.321 1.709.484.119
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 281.173.549 419.147.296
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.571.243 175.905.991
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.571.243 175.905.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.602.306 243.241.305
Banka Kredileri
251.602.306 243.241.305
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 105.731.925 10.669.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.731.925 10.669.982
Banka Kredileri
105.731.925 10.669.982
Ticari Borçlar
7 1.070.180 413.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 231.300 276.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 838.880 137.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 125.351 99.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.203 153.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 179.203 153.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
109.536 317.509
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 109.536 317.509
ARA TOPLAM
388.389.744 430.801.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.389.744 430.801.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
416.767.011 327.362.183
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
241.767.011 232.865.917
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 241.767.011 232.865.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.000.000 94.496.266
İhraç Edilmiş Bor 18 175.000.000 94.496.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 85.450 67.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
85.450 67.467
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
416.852.461 327.429.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
805.242.205 758.231.556
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
921.498.116 951.252.563
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
363.950.007 247.125.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.754.447 116.824.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
921.498.116 951.252.563
TOPLAM KAYNAKLAR
1.726.740.321 1.709.484.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 0 51.001
Satışların Maliyeti
13 0 -51.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -904.528 -1.260.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.624.507 1.280.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.157.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.719.979 -4.137.516
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.719.979 -4.137.516
Finansman Gelirleri
16 34.555.669 35.156.991
Finansman Giderleri
-69.030.095 -30.641.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.754.447 378.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.754.447 378.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.754.447 378.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.754.447 378.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.754.447 378.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.754.447 378.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604188


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92