***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2019 21:10***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.361 49.239.871 142.871.955 142.871.955
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.182 90.615.001 90.735.183 90.735.183
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.303.128 22.700.846 46.737.386 90.615.001 233.607.138 233.607.138
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.817.029 97.375.624 -106.192.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.216 110.814.251 110.463.035 110.463.035
Kar Payları
-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 110.814.251 318.909.126 318.909.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.353.219 -191.072.317
Dönem Karı (Zararı)
110.814.251 90.615.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.200.718 86.023.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.288.283 4.083.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-729.252 -392.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 658.096 89.764
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.387.348 -482.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.292.199 30.472.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 2.500.055 978.983
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 322.926 -331.435
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 31.469.218 29.825.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.699.300 26.109.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-307.186 -209.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.006.486 26.319.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-79.017 549.803
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-79.017 549.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 25.729.205 25.201.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-329.448.124 -346.288.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.394.779 -274.790.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.380.500 -1.993.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.557.619 -43.654.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.226.547 -11.913.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.774.680 -319.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.539.597 -13.616.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.433.155 -169.650.302
Alınan Faiz
307.186 1.295.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -268.277 -273.048
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 9.204 68.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.968.177 -22.512.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.844.615 -21.299.115
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.794.799 -6.042.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.121 128
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 107.121 128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.156.937 -15.256.695
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -40.751.440 -15.113.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -405.497 -143.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.754.471 246.815.758
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
334.589.497 282.556.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.826.745 -8.202.333
Ödenen Faiz
-49.008.281 -27.538.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.556.637 34.444.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.556.637 34.444.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.546.863 7.058.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.103.500 41.503.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.105.295 13.546.863
Ticari Alacaklar
5a 588.333.119 261.871.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.420.000 2.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
586.913.119 261.869.166
Diğer Alacaklar
6a 996.697 190.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
996.697 190.008
Türev Araçlar
79.017 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
79.017 0
Stoklar
7 197.250.291 268.123.522
Peşin Ödenmiş Giderler
24.304.325 19.014.427
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.304.325 19.014.427
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 19.730.571
Diğer Dönen Varlıklar
3.372.790 14.150.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.372.790 14.150.209
ARA TOPLAM
851.441.534 596.627.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
851.441.534 596.627.131
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 53.448 9.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.448 9.461
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.050.945 2.098.765
Maddi Duran Varlıklar
8 105.113.216 71.264.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
36.035.785 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.168.093 17.810.024
Şerefiye
10 34.595.858 10.321.922
Diğer Haklar
9 9.572.235 7.488.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 7.839.629 1.095.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.261.116 92.277.853
TOPLAM VARLIKLAR
1.046.702.650 688.904.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
453.745.755 309.132.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 453.745.755 309.132.508
Banka Kredileri
449.231.356 309.132.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.514.399 0
Ticari Borçlar
5b 37.857.356 64.769.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 2.308.101 4.069.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.549.255 60.699.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.051.265 4.276.585
Diğer Borçlar
6b 43.019.353 5.296.852
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 17.343.935 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.675.418 5.296.852
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.695.693 5.816.464
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.675.962 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 34.823.614 2.174.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.666.784 1.810.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
32.156.830 364.686
ARA TOPLAM
585.868.998 391.466.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
585.868.998 391.466.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.624.374 41.430.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 133.624.374 41.430.000
Banka Kredileri
101.360.000 41.430.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.264.374 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.300.152 6.474.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 8.300.152 6.474.877
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.924.526 47.904.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
727.793.524 439.371.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.909.126 249.533.435
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.305.698 -1.954.482
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.305.698 -1.954.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.305.698 -1.954.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.517.874 22.700.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.025.666 46.737.386
Net Dönem Karı veya Zararı
110.814.251 106.192.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.909.126 249.533.435
TOPLAM KAYNAKLAR
1.046.702.650 688.904.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13a 608.684.115 418.366.291 151.426.063 118.991.320
Satışların Maliyeti
13b -341.960.331 -238.073.277 -83.313.016 -69.224.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
266.723.784 180.293.014 68.113.047 49.766.996
BRÜT KAR (ZARAR)
266.723.784 180.293.014 68.113.047 49.766.996
Genel Yönetim Giderleri
-15.357.875 -11.223.002 -4.868.446 -3.707.768
Pazarlama Giderleri
-27.778.212 -18.524.765 -9.145.614 -6.552.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.608.640 -4.286.482 -1.518.880 -1.269.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.167.850 2.572.947 1.903.472 -1.176.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.658.798 -17.839.264 222.821 -10.055.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.488.109 130.992.448 54.706.400 27.004.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
387.000 275.693 129.000 91.898
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.330 -48.067 -15.940 -16.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.824.779 131.220.074 54.819.460 27.080.443
Finansman Gelirleri
374.435 17.236.740 141.952 12.507.041
Finansman Giderleri
-83.655.761 -32.640.767 -32.215.794 -19.467.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
136.543.453 115.816.047 22.745.618 20.119.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.729.202 -25.201.046 -5.036.860 -3.847.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -32.374.710 -30.802.940 -4.714.160 -6.329.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.645.508 5.601.894 -322.700 2.482.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.814.251 90.615.001 17.708.758 16.272.771
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.814.251 90.615.001 17.708.758 16.272.771
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
110.814.251 90.615.001 17.708.758 16.272.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 17 1,46000000 1,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-351.216 120.182 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -450.277 154.080 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.061 -33.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 99.061 -33.898
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-351.216 120.182 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.463.035 90.735.183 17.708.758 16.272.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
110.463.035 90.735.183 17.708.758 16.272.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796253


BIST17:591.112
Değişim :  0,12% |  1,30
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler17:59
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5593 7,5616 % 0,20  
Euro 8,9283 8,9900 % 0,40  
Sterlin 9,7585 9,8074 % -0,02  
Frank 8,2838 8,3337 % 0,13  
Riyal 2,0143 2,0244 % 0,43  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 5,75  
Altın Gr. 475 475 3,75  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,25  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,33