HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Pegasus hedef fiyatını 29,20 TL'den 30,50 TL'ye yükseltti

13.11.2017 16:22Şeker Yatırım, Pegasus hedef fiyatını 29,20 TL'den 30,50 TL'ye
yükseltti.
Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Pegasus için tavsiyenin 'AL' olarak korunduğunu belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"PGSUS: Rekor performans göstergeleri
Pegasus Hava Yolları, 3Ç17'de, kuvvetli gerçekleşmiş olan
operasyonel performansı nedeniyle, yıllık %121 artış ile, piyasa
ortalama beklentisi olan TL 507mn'un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL
491mn), TL 537mn net kar açıklamıştır. Pegasus, 3Ç17'de yıllık %49.7
yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan TL 2,011mn'a paralel
olarak (Şeker Yatırım T.: Tl 1,974mn), TL 2,053mn tutarında net satış
gelirleri elde etmiştir. Ana performans göstergelerindeki kuvvetli
iyileşme ile, Şirket'in 3Ç17 FAVÖK'ü, yıllık %92.4 artışla, TL 712mn
olan piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL
707mn) TL 768mn olarak gerçekleşmiştir (3Ç16: TL-61mn). Pegasus'un
3Ç17'de AKK başına elde ettiği birim gelirleri yıllık %4 yükselmiş,
yakıt harici AKK başı birim maliyetleri ise yıllık %11 oranında
azalmıştır. Şirket'in FAVÖKK marjı böylelikle yıllık 6.7 y.p. artarak
%44.1'e ulaşmıştır. Beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan 3Ç17
sonuçlarının Şirket payları performansını olumlu etkilemesini
beklemekteyiz.
FAVKÖK marjı kuvvetli, yıllık 6.7 y.p. artış göstermiştir -
Pegasus'un 3Ç17'de dış hat yolcu birim gelirleri yıllık %3.8 oranında
artarak ¬ 80.1'e yükselmiş ve iç hat yolcu birim gelirleri de yıllık
%16.8 oranında yükselerek TL 114.3'e ulaşmıştır. Yolcu trafiğindeki
%19.0 oranındaki artış, dış hat yolcu sayısının toplam yolcu sayısı
içerisindeki payının artışı ve yolcu doluluk oranlarındaki yıllık 6.1
y.p. yükseliş ile Şirket'in AKK başı birim gelirleri, yıllık %4
artarak ¬¢5.10 'a yükselmiştir. Pegasus'un yakıt harici AKK başı birim
giderleri ise (wet-lease giderleri hariç), kur, uçak başına daha fazla
AKK üretimi ve süregelen maliyet önlemlerinin etkileriyle yıllık bazda
%10 gerileyerek ¬¢2.35 olarak gerçekleşmiş, böylelikle, yakıt
maliyetlerinin artış göstermesine rağmen, toplam AKK başı birim
maliyetler yıllık %6 azalışla ¬¢3.39 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Böylece, Pegasus'un 3Ç17 FAVKÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık
6.7 y.p. artış göstermiş ve Şirket, 3Ç17'de yıllık %76.6 oranında
artışla TL 906mn tutarında FAVKÖK elde edebilmiştir. Satış
gelirlerindeki kuvvetli artış sonucunda FAVÖK marjı da yıllık 8.3 y.p.
artış göstermiş ve Pegasus 3Ç17'de TL 768mn tutarında FAVÖK elde
etmiştir. Şirket'in 3Ç17 sonundaki net borcu, TL 1.2mlyr'a
gerilemiştir (2Ç17 sonu: TL 1.6mlyr).
Pegasus için pay başına hedef fiyatımızı TL 30.50 olarak
güncelliyor ve "AL" önerimizi sürdürüyoruz - 3Ç17 finansal
sonuçlarının açıklanmasından sonra, Pegasus, yılsonu için
beklentilerinin bir kısmını yukarı yönde revize etmiştir. Yakın dönem
tahminlerimizde güncellemeler ile Şirket payları için TL 30.50 hedef
fiyat belirlemekte ve tavsiyemizi "AL" olarak sürdürmekteyiz.
3Ç17’de yolcu sayısında yıllık %19.0 oranında, kuvvetli artış
gerçekleşmiş, dış hat yolcuların toplam yolcu sayısı içerisindeki payı
artmıştır – Türkiye iç hat yolcu sayısı 3Ç17’de geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre %10.4 büyüme göstermiştir. Pegasus, bu dönemde de iç hat
yolcu sayısında Türkiye pazarından yüksek büyüme kaydedebilmiştir.
Şirket’in iç hat yolcu sayısı 3Ç17’de yıllık %11.5 artış göstermiştir.
Pegasus’un dış hat yolcu sayısındaki büyüme de, zayıf bir baz yılı
üzerine hızla artış gösteren toplam Türkiye dış hat yolcu sayısındaki
%29.3 oranındaki büyümenin paralelinde, yıllık %27.5 olarak
gerçekleşmiştir. Böylece, Pegasus’un 3Ç17 toplam yolcu sayısı 8.15mn’a
ulaşmış, toplam yolcu sayısında yıllık %19.0 artış gerçekleşmiştir.
Şirket’in 3Ç17 AKK büyümesi yıllık %13.6 oranında gerçekleşmiş, 9A17
AKK büyümesi %7.7’ye ulaşmıştır. Pegasus, 2017 yılında %8-%10
aralığında AKK büyümesi hedeflemektedir.
Dış hat ve iç hat yolcu birim gelirleri artmış ve Pegasus’un satış
gelirleri, 3Ç17’de yıllık %49.7 artarak TL 2,053mn’a ulaşmıştır.
Pegasus’un 3Ç17 toplam yolcu trafiğinde yıllık %19.0 oranında artış
gerçekleşirken, iç ve dış hat yolcu birim gelirlerindeki artışlar ve
kur etkisi ile, tarifeli uçuş gelirleri TL bazında yıllık %51.3
oranında artarak TL 1,581mn olarak gerçekleşmiştir. Pegasus’un iç hat
birim yolcu gelirleri, yıllık %16.8 artarak 3Ç17’de TL 114.3 olarak
gerçekleşmiştir. İç hat yolcu sayısının yıllık %11.5 oranında artmış
olması ile birlikte, yurt içi tarifeli seferlerden elde edilen
gelirler, yıllık %30.2 oranında artarak TL 530mn olarak
gerçekleşmiştir. Pegasus’un 3Ç17 yurt dışı tarifeli uçuş gelirleri
ise, dış hat birim yolcu gelirlerinin ¬ bazında yıllık %3.8 oranında
artarak ¬ 80.1 olarak gerçekleşmiş olmasının, dış hat yolcu
trafiğindeki %27.5 artışın ve TL’nin EUR karşısındaki yaklaşık olarak
%25 değer kaybının etkileriyle, TL bazında %64.8 artarak TL 1,051mn’a
ulaşmıştır. Pegasus’un yolcu başına yan gelirleri, 3Ç17’de ¬ bazında
yıllık %3.6 azalarak ¬10.2 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, toplam
yolcu sayısındaki yıllık %19.0 oranındaki artış ve TL’nin ¬
karşısındaki yaklaşık %25 oranındaki değer kaybı ile Pegasus’un toplam
yan gelirleri, yıllık TL bazında %43.7 artarak TL 344mn olarak
gerçekleşebilmiştir.
Yakıt dışı AKK başı birim maliyetler, ¬ bazında yıllık %11 azalmış,
AKK başı toplam birim maliyetler böylelikle, artan yakıt maliyetlerine
ragmen yıllık %6 azalmıştır - Pegasus’un 3Ç17’deki yakıt dışı AKK başı
birim maliyetleri (wet-lease giderleri hariç), kur etkisi, uçak başına
daha fazla AKK üretimi ve yönetimin maliyet önlemleri ile ¬ bazında
yıllık %10 azalarak 3Ç17’de ¬¢2.35 olarak gerçekleşmiştir. Jet yakıtı
birim maliyetlerindeki %5 artışın sonucunda Pegasus’un AKK başı toplam
birim maliyetleri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 azalarak
¬¢3.39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 2017 yılı birim
maliyetlerinin ¬¢3.65 - ¬¢3.70 aralığında gerçekleşmesini öngörmektedir
(9A17: ¢3.69).
Yolcu doluluk oranları yükselmiş ve FAVKÖK marjı 6.7 y.p. artış
göstermiştir. Yolcu sayısındaki kuvvetli artış ve kapasite yönetiminin
etkisiyle Pegasus’un 3Ç17 iç hat ve dış hat yolcu doluluk oranları,
önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla +4.6 y.p. ve +8.6 y.p.
artarak %89.1 ve %84.4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket, bu dönemde
ayrıca yıllık %13.6 oranında kapasite artışı gerçekleştirmiştir. Yolcu
birim gelirlerindeki artışın da etkisiyle, AKK başı birim gelirler, ¬
bazında %4 artarak 3Ç17’de ¬¢5.10’a ulaşmıştır. Pegasus, 3Ç17’de, diğer
faaliyet gelir/giderlerini hariç tutarak yaptığımız hesaplamalara
göre, TL 906mn FAVKÖK yaratmıştır. Şirket’in FAVKÖK marjı,
hesaplamalarımıza göre yıllık 6.7 y.p. artış göstererek çeyreklik
rekor bir seviye olan %44.1’e ulaşmıştır. Şirket’in operasyonel kira
giderlerinde TL bazında yıllık %21.1 oranında artış gerçekleşmiş,
ancak satış gelirlerindeki artışın kuvvetli gerçekleşebilmiş olmasıyla
FAVÖK marjı da, yıllık 8.3 y.p. artış göstermiştir. Pegasus 3Ç17’de,
yıllık %92.4 yükselişle TL 768mn tutarında FAVÖK elde etmiştir.
Pegasus, 2Ç17’de beklentilerin üzerinde, önceki yılın aynı
döneminin 2.2x katında, TL 537mn net kar elde etmiştir – Pegasus,
3Ç17’de opersayonel karlılığında kuvvetli artış elde etmiştir
Şirket’in FAVKÖK’ü, bu dönemde yıllık %76.6 yükseliş göstermiştir.
Bunun yanında, Pegasus, 3Ç17’de, büyük ölçüde ticari faaliyetlerden
kaynaklanan kur farkı gelirlerine bağlı olarak, TL 41.3mn tutarında
net diğer faaliyet geliri kaydetmiştir (3Ç16 net diğer faaliyet
giderleri: TL 61.4mn). Öte yandan, yine kur farkı giderleri nedeniyle
Şirket’in net finansal giderleri, 3Ç17’de TL 20.7mn olarak
gerçekleşmiştir (3Ç16 net finansal gelirler: TL 47.4mn). Pegasus,
3Ç17’de TL 136.1mn tutarında ertelenmiş vergi gideri kaydetmiştir
(3Ç16 toplam vergi giderleri: TL 75.3mn). Şirket, böylelikle 3Ç17’de,
önceki yılın aynı döneminin 2.2x katında, TL 536.8mn tutarında net kar
elde etmiştir. Şirket’in net borcu, 3Ç17 sonunda TL 1,203mn’a
gerilemiştir (2Ç16 sonu: TL 1,597mn).
Şirket, yılsonu beklentilerini iyileştirmiştir – Pegasus,
9A17’deki kuvvetli operasyonel performansı ve oldukça canlı olan
piyasa dinamikleri ile 2017 yılı tahminlerinden bazılarını bu yıl
içerisinde ikinci kez yukarı yönde revize etmiştir. Pegasus, 2017
yılında toplam yolcu sayısının %12-%14 aralığında artmasını
beklemektedir (önceki beklenti: %11-%13, 9A17: %14.9). Şirket, 2017
yılında %8-%10 aralığında bir kapasite artışı planlamakta, ve iç hat
ve dış hatlar yolcu doluluk oranlarında sırasıyla 4-5 y.p. ve 7-8 y.p.
artış gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir (önceki tahminler,
sırasıyla 3-4 y.p. ve 5.6 y.p. artışlar). Pegasus, yurt içi yolcu
birim gelirlerinin yıllık TL 9-10 artabileceğini (önceki beklenti: TL
6-7), yurt dışı yolcu birim gelirlerinin ise yaklaşık olarak ¬1
azalabileceğini tahmin etmektedir. Pegasus, ayrıca 2017 yılı için
birim giderlerini de ¬¢3.65-¬¢3.70 aralığında gerçekleşebileceğini
öngörmeye devam etmektedir. Böylece, Şirket, 2017 yılı için FAVKÖK
marjı beklenti aralığını %21-%23’ten, %23-%24’e yükseltmiştir.
Pegasus payları için hedef fiyatımızı TL 30.50 olarak
güncelleyerek, tavsiyemizi “AL” olarak yenilemekteyiz – Pegasus’un
yılın geri kalanında, zayıf bir baz yılı üzerine, kuvvetli yolcu artış
oranlarını sürdürmesini beklemekte ve Şirket’in ana performans
göstergelerindeki hedeflerini ulaşılabilir bulmaktayız. Şirket,
ayrıca, 4Ç17T’de 5 uçak satışını daha gerçekleştirecek olup, bu
satışlardan yaklaşık olarak TL 120mn gelir kaydedebilecektir.
Pegasus’un filo büyüklüğü böylece 2017 yılı sonunda 74 uçağa
gerileyecek, ancak planlanmış siparişlerin ulaşmasıyla 2018T yılı
sonunda 82 uçağa ulaşabilecektir. Şirket’in 2018 yılında da böylelikle
2017 yılına benzer kapasite artırımını sürdüreceğini tahmin
etmekteyiz. 2018 yılında, Türkiye yolcu trafiği büyümesinin devamını
öngörmekte, Pegasus’un da yolcu trafiği büyümesinin yüksek tek haneli
rakamlar ile gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Şirket’in yolcu
doluluk oranlarının böylelikle 2017 yılı ile aynı seviyelerde
gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Bunun yanında, TL’nin değer
kaybının AKK başı birim maliyetleri desteklemeye devam etmesini
beklemekte, ancak jet yakıtı fiyat tahminlerimizi güncellememiz ile
birlikte, Şirket’in AKK başı birim maliyetlerinde düşük tek haneli
artış gerçekleşebileceğini tahmin etmekte ve FAVKÖK marjının rekor
seviyeler elde edilmiş olan 2017 yılına kıyasla, temkinlilikle hafif
gerileyebileceğini varsaymaktayız. Pegasus’un beklentilerin üzerinde
gerçekleşmiş olan 3Ç17 operasyonel sonuçları, Şirket’in 2017 yılı
hedeflerini yukarı yönde revize etmiş olması ve bahsettiğimiz 2018
yılı öngörülerimiz doğrultusunda, tahminlerimizi revize ederek,
Pegasus payları için TL 30.50 hedef fiyata ulaşmaktayız. Pegasus
payları 2017T ve 2018T 6.4x ve 6.2x FD/FAVÖKK çarpanlarıyla işlem
görmektedirler yurt dışı benzerleri ise, sıraslyla 11.9x ve 6.6x
2017T ve 2018T FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler. Şirket
payları üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.
Riskler – Pegasus payları değerleme ve tavsiyemiz üzerinde,
Şirket’in ana performans göstergelerinin tahminlerimizin altında
gerçekleşmesi, ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme
sonucunda uçucu personele yapılan uçuş tazminatı ve uçuş tazminatı
farkı ödemelerine ilişkin gelir vergisi stopajı yönünden toplam TL
97.3mn tutarında vergi ve vergi cezalarının tamamen ödenmesi aşağı
yöndeki riskleri oluşturmaktadır. Şirket, bu konuda uzlaşma talebinde
bulunulmuştur."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.430
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAMAT 3,78 3.250.066 % 0,00  
PETKM 6,18 330.513.990 % 0,00  
PRKME 4,72 3.609.223 % 0,00  
SKBNK 1,00 9.177.926 % 0,00  
TSKB 1,22 70.010.881 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3296 9,3304 % 0,39  
Euro 10,8637 10,8724 % 0,43  
Sterlin 12,8140 12,8783 % 0,30  
Frank 10,0408 10,1013 % 0,15  
Riyal 2,4765 2,4889 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 6,54  
Altın Gr. 532 532 3,22  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,84 23,89 0,20  
Gümüş Gr. 7,15 7,16 0,08  
B. Petrol 84,57 84,57 -0,51