***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:20***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 69.627.268 68.269.187 22.871.125 20.397.699
Satışların Maliyeti
9 -64.370.148 -63.098.408 -19.980.232 -18.139.764
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.257.120 5.170.779 2.890.893 2.257.935
BRÜT KAR (ZARAR)
5.257.120 5.170.779 2.890.893 2.257.935
Genel Yönetim Giderleri
-12.961.593 -12.883.111 -6.335.114 -3.316.314
Pazarlama Giderleri
-3.580.701 -4.699.552 -1.183.051 -1.098.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 17.532.388 10.747.432 6.644.476 3.949.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.780.170 -8.875.025 -743.986 -7.965.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.467.044 -10.539.477 1.273.218 -6.173.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.580.977 120.151 4.484 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.880 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-921.609 -179.013 -980.301 -44.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.120.532 -10.598.339 297.401 -6.217.274
Finansman Gelirleri
134.265 3.911.944 12.504 1.138.588
Finansman Giderleri
-873.106 -439.632 -421.614 -65.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.381.691 -7.126.027 -111.709 -5.143.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.636.296 2.670.230 -122.452 1.542.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 0 0 682.637 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.636.296 2.670.230 -805.089 1.542.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.745.395 -4.455.797 -234.161 -3.601.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 1.745.395 -4.455.797 -234.161 -3.601.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.745.395 -4.455.797 -234.161 -3.601.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 12 0,01500000 -0,03700000 -0,00200000 0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 4.858.142 -519.552 957.185 49.677.624 46.008.935 259.477.202 259.477.202
Transferler
46.008.935 -46.008.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.709 -4.455.797 -4.554.506
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 4.858.142 -618.261 957.185 95.686.559 -4.455.797 254.922.696 254.922.696
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Transferler
-2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.697 3.473 1.745.395 1.756.565
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.572.479 -230.901 957.185 92.730.870 1.745.395 259.269.896 259.269.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
882.027 -1.346.510
Dönem Karı (Zararı)
12 1.745.395 -4.455.797
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.819.291 702.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.925.035 1.978.088
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.304.324 4.791.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.304.324 4.818.173
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
617.149 -3.472.312
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.734 -3.911.944
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
634.883 439.632
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
921.609 179.013
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
921.609 179.013
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.636.296 -2.670.230
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-10.025 16.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.575.097 -120.151
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.575.097 -120.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.763.709 5.219.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.788.542 874.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -639.887 -16.714.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.428.429 17.588.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
350.601 -393.776
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 428.541 -377.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -77.940 -16.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.466 -1.447.389
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.187.075 -3.174.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
543.723 3.211.441
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -407.210 43.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 950.933 3.168.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
744.603 4.286.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.517
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.517
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-103.560 2.443.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.114.227 -579.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 -109.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8 -8.005.057 -579.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.800.977 1.465.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -2.097.415 -2.172.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-821.535 -639.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.586.389 -1.212.990
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.590.952 247.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.077.341 -1.460.871
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.030.804 -1.433.938
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.537 -26.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.323 2.797.185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
582.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -675.127
Ödenen Faiz
-634.883 -439.632
Alınan Faiz
17.734 3.911.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-738.685 237.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-738.685 237.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.183.485 749.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
444.800 987.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12 1.745.395 -4.455.797 -234.161 -3.601.599
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.170 -98.709 -228.984
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.697 7.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.473 -98.709 -236.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.170 -98.709 -228.984 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.756.565 -4.554.506 -463.145 -3.601.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.756.565 -4.554.506 -463.145 -3.601.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
444.800 1.183.485
Ticari Alacaklar
80.789.282 82.577.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.514.805 2.874.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.274.477 79.702.906
Diğer Alacaklar
21.816.274 22.232.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.803.574 22.232.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.700 0
Stoklar
6.906.147 6.745.681
Peşin Ödenmiş Giderler
7.119.069 8.302.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
683.564 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 109.170
ARA TOPLAM
117.868.306 121.041.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.868.306 121.041.759
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 97.188 31.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
23.740.155 23.554.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
84.857.288 84.857.288
Maddi Duran Varlıklar
27.960.191 27.830.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.946.784 51.930.435
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.946.784 51.930.435
Peşin Ödenmiş Giderler
36.587 40.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 928.996 2.566.160
Diğer Duran Varlıklar
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.567.189 190.810.039
TOPLAM VARLIKLAR
307.435.495 311.851.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.005.751 553.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.627 254.973
Ticari Borçlar
12.332.348 11.788.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.867.821 4.275.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.464.527 7.513.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.679.934 2.935.331
Ertelenmiş Gelirler
2.504.738 2.608.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 0 137.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.799 44.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
44.799 44.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 10.057.603 9.790.991
ARA TOPLAM
30.027.800 28.114.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.027.800 28.114.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.993.051 3.009.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.643.593 12.441.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 12.643.593 12.441.025
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 2.501.155 10.772.824
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.137.799 26.223.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.165.599 54.338.467
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.269.896 257.513.331
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.341.578 5.330.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.572.479 5.564.782
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-230.901 -234.374
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.730.870 95.686.559
Net Dönem Karı veya Zararı
1.745.395 -2.955.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.269.896 257.513.331
TOPLAM KAYNAKLAR
307.435.495 311.851.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565213


BIST
09:551.323
Değişim :  0,68% |  8,91
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.323
En Düşük
1.323
BIST En Aktif Hisseler09:55
INFO 11,87 13.157.456 % 133,32  
KUYAS 2,35 61.130.099 % 0,00  
ISCTR 6,49 431.283.442 % 0,00  
DAGI 9,01 47.431.681 % 0,00  
EPLAS 19,94 308.235 % 0,00  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,8964 7,9059 % 0,24  
Euro 9,3465 9,3855 % 0,51  
Sterlin 10,5684 10,6214 % 0,91  
Frank 8,6816 8,7339 % 0,87  
Riyal 2,1126 2,1232 % 0,75  
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 -8,48  
Altın Gr. 467 467 1,31  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,16  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,01  
B. Petrol 46,59 46,59 0,55