***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:22***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 28.557.650 26.362.732
Satışların Maliyeti
12 -27.708.485 -23.535.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
849.165 2.827.355
BRÜT KAR (ZARAR)
849.165 2.827.355
Genel Yönetim Giderleri
-4.003.442 -3.243.473
Pazarlama Giderleri
-1.739.523 -2.786.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.397.571 4.337.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -613.070 -858.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.109.299 276.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
83.621 26.604
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.452 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-649.416 -193.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.677.546 109.845
Finansman Gelirleri
66.423 408.710
Finansman Giderleri
-357.269 -377.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.968.392 140.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.686 -4.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -43.686 -4.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.012.078 136.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.012.078 136.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.012.078 136.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,02500000 0,00100000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -490.258 167.314 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-614.273 136.618 -477.655 -477.655
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -1.104.531 167.314 957.185 91.279.026 136.618 258.211.304 258.211.304
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-376.103 -3.012.078 -3.388.181 -3.388.181
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 -234.318 166.082 957.185 89.293.774 -3.012.078 255.706.783 255.706.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.179.849 1.362.849
Dönem Karı (Zararı)
15 -3.012.078 136.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.740.715 629.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
609.787 629.489
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
626.991 -723.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 609.135 -533.515
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.856 -189.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
664.729 647.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 664.729 647.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
227.275 -94.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-62.958 -304.371
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
290.233 209.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
649.416 193.327
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
649.416 193.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 43.686 4.088
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.169 -26.604
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.169 -26.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.868.949 921.079
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.656.355 -4.434.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-976.596 287.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.679.759 -4.721.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.239.231 5.499.490
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.227.974 5.577.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 11.257 -78.007
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.089.652 -1.252.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 193.307 1.134.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.633.678 362.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.405.219 246.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 228.459 116.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 258.095 -390.491
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 248.066 -53.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-957.421 54.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
79.030 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.036.451 54.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.597.586 1.687.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -417.737 -324.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-519.357 -778.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.869 26.604
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.869 26.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-674.226 -805.304
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -674.226 -803.877
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.800 -220.470
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.027 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -328.181
Ödenen Faiz
-219.785 -196.660
Alınan Faiz
62.958 304.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.692 363.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.692 363.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 464.813 1.273.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 999.505 1.637.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -3.012.078 136.618
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-376.103 -614.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-470.129 -767.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.026 153.569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 94.026 153.569
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-376.103 -614.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.388.181 -477.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.388.181 -477.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 999.505 464.813
Ticari Alacaklar
90.092.708 86.045.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 3.476.536 2.499.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 86.616.172 83.545.548
Diğer Alacaklar
459.025 4.746.811
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 459.025 518.837
Stoklar
6 10.562.011 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.112.683 5.309.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
59 39.939
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 39.150
ARA TOPLAM
107.225.991 106.136.208
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
175.530 175.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.401.521 106.311.738
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 402.096 353.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
22.088.203 22.737.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
107.477.081 107.477.081
Maddi Duran Varlıklar
7 14.599.799 14.582.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.526.960 50.553.600
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.409 607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.098.548 195.704.868
TOPLAM VARLIKLAR
302.500.069 302.016.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
824.743 1.433.507
Ticari Borçlar
11.658.307 8.024.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 5.119.358 1.714.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 6.538.949 6.310.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.737.284 4.479.189
Ertelenmiş Gelirler
10 850.360 602.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
580.325 492.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 267.569 179.566
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
312.756 312.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 7.479.092 7.311.598
ARA TOPLAM
26.130.111 22.343.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.130.111 22.343.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.601.121 1.961.330
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.941.992 12.312.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.941.992 12.312.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.433.915 1.484.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 3.686.147 4.819.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.663.175 20.578.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.793.286 42.921.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.706.783 259.094.964
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.973.034 10.349.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.806.952 10.183.055
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.041.270 10.041.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-234.318 141.785
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
166.082 166.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.293.774 91.279.026
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -3.012.078 -1.985.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.706.783 259.094.964
TOPLAM KAYNAKLAR
302.500.069 302.016.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679970


BIST
18:051.331
Değişim :  0,00% |  0,02
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.338
En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDEAS 11,22 4.990.828 % 10,00  
SNPAM 17,38 6.357.912 % 10,00  
SASA 18,71 607.636.884 % 9,99  
EGPRO 30,66 46.026.606 % 9,97  
ERBOS 35,56 44.197.285 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8112 7,8148 % 0,55  
Euro 9,4717 9,4774 % 0,32  
Sterlin 10,4504 10,5028 % 0,25  
Frank 8,7270 8,7795 % 0,45  
Riyal 2,0751 2,0856 % 0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -5,80  
Altın Gr. 461 461 0,89  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 0,04  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,04  
B. Petrol 49,01 49,01 0,30