***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 19:04***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 26.362.732 21.533.227
Satışların Maliyeti
10 -23.535.377 -19.581.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.827.355 1.951.792
BRÜT KAR (ZARAR)
2.827.355 1.951.792
Genel Yönetim Giderleri
-3.243.473 -2.994.905
Pazarlama Giderleri
-2.786.088 -1.199.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.337.737 4.542.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -858.963 -579.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
276.568 1.720.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.604 90.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-193.327 54.138
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.845 1.864.560
Finansman Gelirleri
408.710 30.086
Finansman Giderleri
-377.849 -267.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.706 1.627.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.088 -845.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 0 -303.757
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -4.088 -542.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.618 781.061
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.618 781.061
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.618 781.061
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 0,00100000 0,00700000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Transferler
-2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
781.061 781.061
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 92.730.870 781.061 258.294.392 258.294.392
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -490.258 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-614.273 136.618 -477.655
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -1.104.531 957.185 91.279.026 136.618 258.211.304 258.211.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.362.849 1.231.078
Dönem Karı (Zararı)
13 136.618 781.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.352.728 2.593.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
629.489 667.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
647.342 1.045.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 647.342 1.045.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-94.914 236.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-304.371 -23.477
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
209.457 260.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
193.327 -54.138
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
193.327 -54.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 4.088 845.997
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-57.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.604 -90.025
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.604 -90.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
198.040 -1.423.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.967.713 2.163.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 239.484 710.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.207.197 1.453.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.499.490 -664.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 5.577.497 -625.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -78.007 -39.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.441.869 -446.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.134.890 277.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
362.573 -853.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 246.191 -1.371.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 116.382 517.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -390.491 692.367
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -53.558 1.016.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.718 -3.608.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 54.718 -3.608.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.687.386 1.951.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -324.232 -582.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-305 -137.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-778.700 -1.088.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.604 100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.604 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-805.304 -1.188.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -803.877 -1.188.835
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.427 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.470 111.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-315.384 348.101
Ödenen Faiz
-209.457 -260.431
Alınan Faiz
304.371 23.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
363.679 253.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
363.679 253.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.273.423 1.183.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.637.102 1.436.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13 136.618 781.061
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-614.273 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -767.842 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
153.569 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 153.569 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-614.273 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-477.655 781.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-477.655 781.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.637.102 1.273.423
Ticari Alacaklar
86.737.719 81.770.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 2.333.498 2.572.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 84.404.221 79.197.024
Diğer Alacaklar
10.553.646 16.066.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-14 9.905.846 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 647.800 582.975
Stoklar
7.517.557 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.633.964 8.265.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
684.316 684.011
Diğer Dönen Varlıklar
9 0 0
ARA TOPLAM
114.764.304 114.135.323
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.764.304 114.135.323
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 367.116 353.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
22.728.077 22.921.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
91.191.949 91.191.949
Maddi Duran Varlıklar
6 26.855.757 26.666.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.964.091 50.977.865
Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.623 526.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 0 0
Diğer Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.130.613 192.637.920
TOPLAM VARLIKLAR
306.894.917 306.773.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.672 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
604.702 381.818
Ticari Borçlar
10.956.430 10.593.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 2.288.839 2.042.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.667.591 8.551.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 4.276.652 4.667.143
Ertelenmiş Gelirler
8 1.023.809 1.077.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
778.129 778.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
778.129 778.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 5.910.659 4.519.095
ARA TOPLAM
23.952.053 22.829.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.952.053 22.829.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.699.782 2.828.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.522.929 12.431.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 13.522.929 12.431.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.268.565 1.418.046
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 7.240.284 8.577.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.731.560 25.255.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.683.613 48.084.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.211.304 258.688.959
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.343.607 7.957.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.448.138 8.448.138
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.104.531 -490.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.279.026 92.730.870
Net Dönem Karı veya Zararı
13 136.618 -1.451.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.211.304 258.688.959
TOPLAM KAYNAKLAR
306.894.917 306.773.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604282


BIST
18:051.314
Değişim :  -0,73% |  -9,70
Açılış :  1.329  
Önceki Kapanış :  1.324  
En Yüksek
1.336
En Düşük
1.299
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8722 7,8749 % 3,36  
Euro 9,3041 9,3220 % 3,10  
Sterlin 10,4432 10,4955 % 3,42  
Frank 8,5912 8,6430 % 3,17  
Riyal 2,0950 2,1055 % 3,43  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.834 -39,50  
Altın Gr. 463 463 4,57  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 -0,68  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,02  
B. Petrol 45,78 45,78 0,71