***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 19:50***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 79.236.544 69.627.268 26.519.173 22.871.125
Satışların Maliyeti
10 -74.018.933 -64.370.148 -24.842.342 -19.980.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.217.611 5.257.120 1.676.831 2.890.893
BRÜT KAR (ZARAR)
5.217.611 5.257.120 1.676.831 2.890.893
Genel Yönetim Giderleri
-8.945.668 -12.961.593 -3.284.886 -6.335.114
Pazarlama Giderleri
-6.481.331 -3.580.701 -1.828.733 -1.183.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 13.482.446 17.532.388 4.000.834 6.644.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.415.085 -2.780.170 -538.479 -743.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
857.973 3.467.044 25.567 1.273.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.573 1.580.977 1.969 4.484
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -5.880 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-615.615 -921.609 -515.999 -980.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
270.931 4.120.532 -488.463 297.401
Finansman Gelirleri
932.583 134.265 282.015 12.504
Finansman Giderleri
-1.231.226 -873.106 -483.185 -421.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.712 3.381.691 -689.633 -111.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-639.348 -1.636.296 -697.377 -122.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -39.453 0 -27.012 682.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -599.895 -1.636.296 -670.365 -805.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.060 1.745.395 -1.387.010 -234.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.060 1.745.395 -1.387.010 -234.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-667.060 1.745.395 -1.387.010 -234.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 -0,00600000 0,01500000 -0,01200000 -0,00200000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Transferler
-2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.697 3.473 1.745.395 1.756.565 1.756.565
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.572.479 -230.901 957.185 92.730.870 1.745.395 259.269.896 259.269.896
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -490.258 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.136 -667.060 -624.924 -624.924
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -448.122 957.185 91.279.026 -667.060 258.064.035 258.064.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.271.497 882.027
Dönem Karı (Zararı)
13 -667.060 1.745.395
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.090.188 5.819.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.821.193 1.925.035
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.736.139 2.304.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.755.454 2.304.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19.315 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
306.466 617.149
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-742.921 -17.734
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.049.387 634.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
615.615 921.609
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
615.615 921.609
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
639.348 1.636.296
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -10.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.573 -1.575.097
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-28.573 -1.575.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
638.638 -3.763.709
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.775.216 1.788.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 498.168 -639.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -9.273.384 2.428.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.386.918 350.601
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 10.262.572 428.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 124.346 -77.940
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.554.754 -160.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.867.041 1.187.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.338 543.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 769.291 -407.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -723.953 950.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 388.635 744.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -44.612 -103.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
325.288 -8.114.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
657.458 -109.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 -332.170 -8.005.057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.061.766 3.800.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -1.774.151 -2.097.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -16.118 -821.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.880.182 -1.586.389
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.571 1.590.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.571 1.590.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.946.711 -2.077.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.860.760 -2.030.804
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.951 -46.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.488 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-175.530 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.067 -34.323
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 582.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-704.601 0
Ödenen Faiz
-1.049.387 -634.883
Alınan Faiz
742.921 17.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
380.248 -738.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
380.248 -738.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.273.423 1.183.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.653.671 444.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13 -667.060 1.745.395 -1.387.010 -234.161
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.136 11.170 810.296 -236.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 010:091.328
Değişim :  1,05% |  13,83
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.328
En Düşük
1.321
BIST En Aktif Hisseler10:09
BALAT 8,80 296.437 % 10,00  
POLTK 387,20 171.530 % 10,00  
KLMSN 22,68 23.739.581 % 9,99  
IZTAR 16,97 1.993.805 % 9,98  
AVGYO 4,19 6.410.520 % 9,97  
10:09 Alış Satış %  
Dolar 7,8690 7,8766 % -0,14  
Euro 9,3197 9,3430 % 0,05  
Sterlin 10,5434 10,5962 % 0,67  
Frank 8,6581 8,7103 % 0,60  
Riyal 2,1071 2,1177 % 0,49  
10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 -4,52  
Altın Gr. 467 467 1,71  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,50 23,54 -0,07  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,01  
B. Petrol 46,61 46,61 0,57