***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 20:08***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 371.191.871 438.718.982 204.559.471 219.708.711
Satışların Maliyeti
13 -330.973.829 -399.472.349 -182.006.888 -198.462.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.218.042 39.246.633 22.552.583 21.246.664
BRÜT KAR (ZARAR)
40.218.042 39.246.633 22.552.583 21.246.664
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.673.474 -18.354.406 -8.334.568 -9.653.297
Pazarlama Giderleri
14 -34.377.018 -35.152.551 -16.618.475 -18.010.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 25.850.612 22.786.988 14.605.683 11.241.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -26.567.759 -20.501.488 -16.976.960 -10.739.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.549.597 -11.974.824 -4.771.737 -5.914.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.347 6.551 1.322
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.527.250 -11.968.273 -4.772.113 -5.913.660
Finansman Gelirleri
200.990 38.222
Finansman Giderleri
18 -6.084.239 -3.875.230 -2.976.627 -2.159.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.611.489 -15.642.513 -7.748.740 -8.035.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
875.029 -745.722 913.696 -1.087.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 875.029 -745.722 913.696 -1.087.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.736.460 -16.388.235 -6.835.044 -9.122.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.736.460 -16.388.235 -6.835.044 -9.122.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.736.460 -16.388.235 -6.835.044 -9.122.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -1,07020000 -3,37210000 -0,35160000 -1,87710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.023.195 -21.612.949
Dönem Karı (Zararı)
-14.736.460 -16.388.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.736.460 -16.388.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.087.978 41.811.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.4.1, 8 11.945.616 4.533.015
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
683.796 5.585.691
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 191.936 5.486.318
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 491.860 99.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.605.173 24.389.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.720.572 1.083.280
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -20.000 57.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.904.601 23.248.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.447.145 6.555.667
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-531.680 -119.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.894.494 7.303.728
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.320.137 -2.578.806
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.404.468 1.950.508
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 280.901 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -875.029 745.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
376 2.540
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
376 2.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.986.709 -29.977.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.769.029 -92.645.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -938.602 431.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.830.427 -93.077.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-931.191 -756.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-931.191 -756.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -827.326 -3.631.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.133.303 -110.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.678.640 64.678.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.939.569 67.966.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -22.618.209 -3.287.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
42.823 -524.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.462.266 1.123.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.581.085 1.889.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.282.595 2.534.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-701.510 -645.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.635.191 -4.553.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-805.781 -287.458
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-12.582.223 -16.771.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-457.704 69.982.782
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 72.475.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
721 78.550
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
721 78.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.003.914 -2.690.531
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.003.914 -2.690.531
Alınan Faiz
545.489 119.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.579.671 4.076.372
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 43.833.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 42.396.702 273.565.663
Kredilerden Nakit Girişleri
5 42.396.702 273.565.663
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -47.118.799 -265.892.376
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -47.118.799 -265.892.376
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.828.736 0
Ödenen Faiz
-5.702.580 -3.596.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-901.228 52.446.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-901.228 52.446.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.971.393 1.751.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.070.165 54.197.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.070.165 5.971.393
Ticari Alacaklar
4 373.682.117 344.635.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 21 3.644.231 2.705.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 370.037.886 341.929.757
Diğer Alacaklar
1.012.735 81.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.012.735 81.893
Stoklar
6 14.431.993 14.096.527
Peşin Ödenmiş Giderler
4.534.009 5.436.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 743.960 603.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.790.049 4.832.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 548.314 355.375
Diğer Dönen Varlıklar
7 3.479.549 5.955.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 3.479.549 5.955.083
ARA TOPLAM
402.758.882 376.531.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
402.758.882 376.531.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.083 8.083
Ticari Alacaklar
4 6.562.573 6.436.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.562.573 6.436.679
Diğer Alacaklar
34.421 34.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.421 34.072
Maddi Duran Varlıklar
8 25.223.623 27.091.338
Tesis, Makine ve Cihazlar
42.078 44.772
Mobilya ve Demirbaşlar
6.729.691 7.168.808
Özel Maliyetler
17.734.030 19.311.469
Yapılmakta Olan Yatırımlar
717.824 566.289
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.4.1 57.388.374 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.801.398 4.832.170
Bilgisayar Yazılımları
3.801.398 4.832.170
Peşin Ödenmiş Giderler
92.367 323.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.367 323.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.216.640 4.341.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.327.479 43.067.353
TOPLAM VARLIKLAR
501.086.361 419.599.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.367.573 4.709.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.746.150 0
Banka Kredileri
5 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.746.150 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.621.423 4.709.345
Banka Kredileri
5 0 4.709.345
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.621.423 0
Ticari Borçlar
4 386.212.426 398.211.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 21 349.865.218 338.739.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 36.347.208 59.472.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.953.302 1.910.479
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 16.754.299 9.219.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 16.754.299 9.219.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.430.076 15.650.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.661.516 1.184.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 18.768.560 14.466.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.734.515 2.436.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.734.515 2.436.025
ARA TOPLAM
439.452.191 432.137.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.452.191 432.137.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 44.696.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 5.063.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.063.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 39.633.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 39.633.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 178.067 250.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 178.067 250.244
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.964.319 4.512.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.964.319 4.512.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.838.826 4.763.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
489.291.017 436.900.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.795.344 -17.301.280
Ödenmiş Sermaye
12 19.440.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 47.440.914 47.440.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 29.253.084 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 115.994 115.994
Yasal Yedekler
12 115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-68.291.558 -30.428.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.736.460 -37.862.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.795.344 -17.301.280
TOPLAM KAYNAKLAR
501.086.361 419.599.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158
Transferler
-24.965.450 24.965.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.384.558 -16.388.235 -9.003.677 -9.003.677
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -16.388.235 4.173.209 4.173.209
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Transferler
-37.862.724 37.862.724 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.736.460 -14.736.460 -14.736.460
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 29.253.084 -1.426.630 115.994 -68.291.558 -14.736.460 11.795.344 11.795.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.736.460 -16.388.235 -6.835.044 -9.122.712
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.384.558 0 7.384.558
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.773.219 0 7.773.219
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 7.773.219 0 7.773.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -388.661 0 -388.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -388.661 0 -388.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.384.558 0 7.384.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.736.460 -9.003.677 -6.835.044 -1.738.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.736.460 -9.003.677 -6.835.044 -1.738.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780704


BIST
18:051.384
Değişim :  -0,57% |  -7,97
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler18:05
GOLTS 40,48 48.260.123 % 10,00  
ERSU 4,62 31.395.309 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.763.661 % 10,00  
ORCAY 19,05 5.142.052 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.852.633 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8793 8,8816 % 0,73  
Euro 10,3779 10,3846 % 0,64  
Sterlin 11,9762 12,0363 % -0,54  
Frank 9,5233 9,5806 % 0,40  
Riyal 2,3577 2,3696 % 0,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 -11,06  
Altın Gr. 496 496 -0,48  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 -0,13  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,01  
B. Petrol 78,35 78,35 -0,37