***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 21:30***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 747.451.738 825.291.983
Satışların Maliyeti
18 -669.863.435 -746.002.715
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.588.303 79.289.268
BRÜT KAR (ZARAR)
77.588.303 79.289.268
Genel Yönetim Giderleri
19 -34.269.585 -36.472.632
Pazarlama Giderleri
19 -68.135.914 -77.435.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 85.575.622 48.749.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -47.293.396 -46.699.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.465.030 -32.568.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 111.406 21.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.576.436 -32.546.273
Finansman Giderleri
23 -10.571.943 -4.707.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.004.493 -37.253.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.294.006 -609.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.034.248 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.259.758 -609.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-289.513 -37.862.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
-289.513 -37.862.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-289.513 -37.862.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,01790000 -7,79070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.711.888 -21.307.127
Dönem Karı (Zararı)
-289.513 -37.862.724
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-289.513 -37.862.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.672.584 65.514.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 22.491.445 9.359.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.533.223 11.128.410
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.521.098 10.712.238
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -987.875 416.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.991.915 40.820.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.190.000 1.268.880
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-375.000 416.445
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 35.176.915 39.134.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.462.117 3.605.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.011.466 -678.547
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 10.217.847 4.335.219
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.448.114 -1.332.342
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.703.850 1.280.681
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
188.561 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.294.006 609.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-88.683 -8.069
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-88.683 -8.069
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -36.200.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.323.163 -7.822.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.212.902 -81.866.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
87.622 408.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.125.280 -82.274.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.324 -3.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.324 -3.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.220.050 -926.115
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.623.720 7.899.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.588.016 83.158.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.988.589 71.186.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.599.427 11.971.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
421.176 -231.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.102.380 -15.073.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.051 -779.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-407.409 -1.066.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
116.358 287.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.940.092 19.828.912
Alınan Temettüler
22 -22.723 -13.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.204.987 -507.509
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -37.436.995 -40.349.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-307.091 -264.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 36.200.000 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.132.323 65.914.853
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 72.475.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.676 96.432
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.676 96.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.262.188 -7.348.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.262.188 -7.348.935
Alınan Temettüler
22 22.723 13.809
Alınan Faiz
20 1.011.466 678.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.085.154 -40.388.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.833.084 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.833.084 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 -1.861.784 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 47.559.545 311.420.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -47.118.799 -345.878.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -26.723.177 0
Ödenen Faiz
-603.715 -5.929.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.240.943 4.219.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.240.943 4.219.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.971.393 1.751.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.212.336 5.971.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.212.336 5.971.393
Ticari Alacaklar
6 294.642.992 344.635.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.618.007 2.705.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 292.024.985 341.929.757
Diğer Alacaklar
7 112.728 81.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 112.728 81.893
Stoklar
9 13.864.352 14.096.527
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.109.337 5.436.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 361.021 603.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.748.316 4.832.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 662.466 355.375
Diğer Dönen Varlıklar
15 6.362.492 5.955.083
ARA TOPLAM
329.966.703 376.531.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.966.703 376.531.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 2.143.187 6.436.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.143.187 6.436.679
Diğer Alacaklar
7 27.561 34.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 27.561 34.072
Maddi Duran Varlıklar
11 23.770.540 27.091.338
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.4 48.292.502 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.688.898 4.832.170
Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.621 323.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.081.853 4.341.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.039.245 43.067.353
TOPLAM VARLIKLAR
411.005.948 419.599.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.514.196 4.709.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.200.770 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.200.770 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 17.313.426 4.709.345
Banka Kredileri
8 5.162.843 4.709.345
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.150.583 0
Ticari Borçlar
6 294.327.037 398.211.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 262.842.682 338.739.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.484.355 59.472.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.331.655 1.910.479
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.449.027 9.219.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.034.248 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.932.830 15.650.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.101.728 1.184.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.831.102 14.466.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.552.383 2.436.025
ARA TOPLAM
349.141.376 432.137.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.141.376 432.137.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 31.780.092 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.964.330 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.964.330 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 28.815.762 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 28.815.762 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 123.453 250.244
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.580.520 4.512.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.580.520 4.512.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.484.065 4.763.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.625.441 436.900.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.380.507 -17.301.280
Ödenmiş Sermaye
17 19.440.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -1.861.784 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 29.253.084 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.977.778 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
1.861.784 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.153.342 -30.428.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-289.513 -37.862.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.380.507 -17.301.280
TOPLAM KAYNAKLAR
411.005.948 419.599.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158
Transferler
-24.965.450 24.965.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.384.558 -37.862.724 -30.478.166 -30.478.166
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Transferler
-37.862.724 37.862.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.513 -289.513 -289.513
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-289.513 -37.862.724
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 7.384.558
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 7.773.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -388.661
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -388.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.384.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-289.513 -30.478.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-289.513 -30.478.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823083


BIST18:051.392
Değişim :  0,51% |  7,06
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
SERVE 14,30 629.439 % 10,00  
DGGYO 11,77 7.872.973 % 10,00  
SUMAS 92,95 379.726 % 10,00  
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.940.675 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8123 8,8138 % -0,04  
Euro 10,3175 10,3253 % 0,06  
Sterlin 12,0576 12,1181 % -0,24  
Frank 9,4931 9,5503 % -0,62  
Riyal 2,3453 2,3571 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 1,14  
Altın Gr. 497 497 -2,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,62 22,65 0,01  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,01  
B. Petrol 78,62 78,62 0,02