***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 20:23***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 49.260.996 31.247.941
Satışların Maliyeti
19 -19.571.029 -11.177.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.689.967 20.070.580
BRÜT KAR (ZARAR)
29.689.967 20.070.580
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.676.111 -4.252.243
Pazarlama Giderleri
20 -17.351.632 -14.459.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 23.435.965 13.968.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -21.805.846 -7.216.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.292.343 8.111.367
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 188.694 24.359
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -9.991 -1.776
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.471.046 8.133.950
Finansman Giderleri
24 -1.624.051 -2.722.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.846.995 5.411.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.190.007 -1.543.123
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.829.765 -495.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 639.758 -1.047.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.656.988 3.868.038
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.656.988 3.868.038
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.656.988 3.868.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,26490000 0,23550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.988.291 -3.238.862
Dönem Karı (Zararı)
4.656.988 3.868.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.006.739 14.905.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.865.765 5.080.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
205.768 103.711
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 165.681
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 205.768 -61.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.499.753 5.131.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 686.756 -1.330.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -44.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 15.856.997 6.462.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.020 3.272.606
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -154.479 -53.102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.610.532 2.398.099
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.928.097 -719.712
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.552.064 1.647.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.809 269.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -639.758 1.047.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.157.109 -17.255.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.621.112 -23.901.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
838.882 306.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.459.994 -24.207.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-761.334 -1.523.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-761.334 -1.523.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.360.437 -1.864.081
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.197.711 -87.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.307.684 12.757.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.755.877 27.295.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
551.807 -14.537.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.188.703 -1.401.555
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.355.614 -2.379.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.890 1.143.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.497.895 660.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.189.005 483.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.493.382 1.518.212
Alınan Temettüler
23 -51.690 -23.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -616.966 -94.226
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -8.677.936 -3.477.775
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.851.683 -1.161.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
247.538 -290.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların 145.943 17.814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.943 17.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -104.574 -385.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.574 -385.211
Alınan Temettüler
23 51.690 23.463
Alınan Faiz
21 154.479 53.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.073.683 -2.084.677
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 4.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -1.231.187
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.953.557 -4.766.984
Ödenen Faiz
-120.126 -86.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.814.436 -5.614.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.814.436 -5.614.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.826.980 12.212.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.012.544 6.597.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.012.544 20.826.980
Ticari Alacaklar
6 362.511.314 255.245.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.657.733 2.038.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 360.853.581 253.207.235
Diğer Alacaklar
7 1.103.459 341.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.103.459 341.981
Stoklar
9 17.369.873 15.215.204
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.688.411 1.420.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.688.411 1.420.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 274.182 2.125.865
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.234.739 5.874.056
ARA TOPLAM
401.194.522 301.050.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
401.194.522 301.050.656
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 0 196.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 196.371
Diğer Alacaklar
7 26.523 26.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.523 26.667
Maddi Duran Varlıklar
12 17.697.331 18.884.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 33.103.348 35.683.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.185.600 2.481.721
Peşin Ödenmiş Giderler
10 332.329 402.354
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.826.798 4.187.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.180.012 61.870.503
TOPLAM VARLIKLAR
459.374.534 362.921.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.825.956 10.735.315
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.613.033 1.714.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.613.033 1.714.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.212.923 9.021.295
Banka Kredileri
8 1.299.954 1.412.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.912.969 7.608.896
Ticari Borçlar
6 334.391.616 260.012.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 319.663.815 250.020.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.727.801 9.991.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.040.509 2.229.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 25.926.985 13.574.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.858.578 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.195.080 14.828.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 855.843 623.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 21.339.237 14.204.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.262.608 2.451.613
ARA TOPLAM
396.501.332 303.831.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
396.501.332 303.831.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.351.882 27.067.058
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 299.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 299.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.351.882 26.767.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 26.351.882 26.767.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 54.210 50.661
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.696.926 4.859.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.696.926 4.859.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.103.018 31.976.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.604.350 335.807.963
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.770.184 27.113.196
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.710.166 -70.442.855
Net Dönem Karı veya Zararı
4.656.988 2.732.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.770.184 27.113.196
TOPLAM KAYNAKLAR
459.374.534 362.921.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-289.513 289.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.868.038 3.868.038 3.868.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 3.868.038 28.248.545 28.248.545
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.732.689 -2.732.689 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.656.988 4.656.988 4.656.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 4.656.988 31.770.184 31.770.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.656.988 3.868.038
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.656.988 3.868.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.656.988 3.868.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933730


BIST
12:211.392
Değişim :  -0,67% |  -9,37
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler12:21
YEOTK 73,20 159.677.982 % 9,99  
RALYH 5,13 6.795.891 % 9,85  
OYLUM 11,62 19.459.824 % 9,83  
GARFA 13,57 6.008.246 % 9,61  
KERVN 0,49 534.993 % 8,89  
12:21 Alış Satış %  
Dolar 8,8097 8,8119 % 0,57  
Euro 10,3418 10,3524 % 0,42  
Sterlin 12,0539 12,1144 % 0,57  
Frank 9,5160 9,5734 % 0,83  
Riyal 2,3444 2,3561 % 0,66  
12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 12,09  
Altın Gr. 497 497 6,41  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 0,17  
Gümüş Gr. 6,43 6,43 0,09  
B. Petrol 77,60 77,60 0,37