***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 22:24***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
212.891.755 188.443.865
Satışların Maliyeti
-193.524.359 -170.902.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.367.396 17.541.623
BRÜT KAR (ZARAR)
19.367.396 17.541.623
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.156.924 -5.131.630
Pazarlama Giderleri
15 -15.303.950 -14.468.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.058.966 3.615.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.039.804 -4.163.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.074.316 -2.606.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.074.416 -2.602.450
Finansman Giderleri
19 -329.972 -2.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.404.388 -2.604.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
128.164 90.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 128.164 90.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.276.224 -2.514.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.276.224 -2.514.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.276.224 -2.514.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.239.591 -1.426.630 115.994 -49.108.387 -3.697.964 18.423.518 0 18.423.518
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.514.545 -2.514.545 -2.514.545
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.239.591 -1.426.630 115.994 -52.806.351 -2.514.545 15.908.973 15.908.973
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.276.224 -2.276.224 -2.276.224
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -69.757.930 -2.276.224 7.586.591 7.586.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.967.449 2.137.308
Dönem Karı (Zararı)
-2.276.224 -2.514.545
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.276.224 -2.514.545
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.011.103 11.494.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.545.780 1.518.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-566.816 320.624
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 51.837 84.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -618.653 235.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 11.154.321 8.236.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
458.653 -488.392
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.695.668 8.725.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.005.982 1.512.471
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-144 -33.032
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
309.353 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.458.512 320.886
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.155.285 1.224.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-128.164 -90.089
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.031
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.601.730 7.633.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.712.416 -29.230.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-439.004 1.122.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.273.412 -30.352.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.077 -949.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.077 -949.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-723.022 -2.619.599
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.482.167 -95.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.880.859 42.631.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.738.988 53.645.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.858.129 -11.014.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.025.586 -558.661
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12.049.167 -1.749.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.430.182 204.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-997.734 787.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-432.448 -583.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.336.609 16.612.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-332.725 -26.315
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-17.971.333 -14.449.078
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.257.043 -393.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.331 9.099
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.331 9.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.259.374 -402.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.252.222 -298.327
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.152 -104.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.246.840 115.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.099.999 82.494
Kredilerden Nakit Girişleri
17.099.999 82.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.543.950 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.543.950 0
Ödenen Faiz
-309.353 0
Alınan Faiz
144 33.032
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.022.348 1.859.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.022.348 1.859.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.592 285.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.413.940 2.145.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.276.224 -2.514.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.276.224 -2.514.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.276.224 -2.514.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.413.940 391.592
Ticari Alacaklar
5 315.256.354 266.507.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.683.087 1.244.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 313.573.267 265.263.913
Diğer Alacaklar
68.531 113.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.531 113.482
Stoklar
7 13.764.805 12.423.130
Peşin Ödenmiş Giderler
16.944.546 3.367.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.968.987 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.975.559 3.367.889
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24.607 24.586
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.713.585 1.715.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.713.585 1.715.872
ARA TOPLAM
350.186.368 284.544.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
350.186.368 284.544.547
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 38.325.871 38.325.871
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
38.325.871 38.325.871
Ticari Alacaklar
5 302.132 1.545.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
302.132 1.545.196
Diğer Alacaklar
24.837 24.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.837 24.963
Maddi Duran Varlıklar
9 17.298.553 13.826.948
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.382 7.800
Mobilya ve Demirbaşlar
4.446.343 4.796.965
Özel Maliyetler
4.224.883 4.614.780
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.619.945 4.407.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.911.362 6.671.704
Bilgisayar Yazılımları
5.911.362 6.671.704
Peşin Ödenmiş Giderler
426.281 520.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
426.281 520.771
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.019.684 2.891.520
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.308.720 63.806.973
TOPLAM VARLIKLAR
415.495.088 348.351.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.774.561 7.218.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.774.561 7.218.511
Banka Kredileri
17.774.561 7.218.511
Ticari Borçlar
5 349.668.289 294.245.942
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 307.065.627 248.950.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.602.662 45.294.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
931.468 1.957.054
Diğer Borçlar
113.965 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
113.965 0
Ertelenmiş Gelirler
12 22.416.304 10.255.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22.416.304 10.255.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.504.202 17.839.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.265.354 1.325.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.238.848 16.514.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.532.977 2.075.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.532.977 2.075.828
ARA TOPLAM
402.941.766 333.592.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.941.766 333.592.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
12 658.290 769.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
658.290 769.631
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.308.441 4.122.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.308.441 4.122.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.966.731 4.895.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
407.908.497 338.488.705
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.586.591 9.862.815
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 28.630.467 28.630.467
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-69.757.930 -52.806.352
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.276.224 -16.951.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.586.591 9.862.815
TOPLAM KAYNAKLAR
415.495.088 348.351.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606778


BIST12:441.392
Değişim :  -0,67% |  -9,39
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler12:41
YEOTK 73,20 159.988.789 % 9,99  
OYLUM 11,63 20.183.740 % 9,92  
RALYH 5,13 6.824.978 % 9,85  
GARFA 13,58 6.264.601 % 9,69  
KERVN 0,49 534.993 % 8,89  
12:41 Alış Satış %  
Dolar 8,8315 8,8331 % 0,81  
Euro 10,3682 10,3727 % 0,62  
Sterlin 12,0483 12,1087 % 0,53  
Frank 9,5098 9,5671 % 0,76  
Riyal 2,3423 2,3541 % 0,57  
12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 11,16  
Altın Gr. 497 497 6,31  
Cumhuriyet 3.290 3.340 36,00  
Tam 3.275 3.357 35,56  
Yarım 1.583 1.624 17,20  
Çeyrek 794 812 8,60  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,15  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,09  
B. Petrol 77,50 77,50 0,27