***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 22:43***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 631.623.183 599.629.944 181.922.769 181.870.588
Satışların Maliyeti
14 -574.512.364 -544.851.904 -164.471.040 -166.624.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.110.819 54.778.040 17.451.729 15.246.352
BRÜT KAR (ZARAR)
57.110.819 54.778.040 17.451.729 15.246.352
Genel Yönetim Giderleri
15 -19.286.949 -18.386.274 -6.829.366 -6.420.789
Pazarlama Giderleri
15 -49.381.522 -45.417.359 -17.371.502 -15.265.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 25.414.458 16.048.333 9.182.078 5.319.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -23.908.056 -16.347.223 -8.713.161 -4.957.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.051.250 -9.324.483 -6.280.222 -6.078.312
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.352.684 11.564 3.255.095 -3.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.698.566 -9.312.919 -3.025.127 -6.082.261
Finansman Giderleri
19 -2.422.694 -199.364 -1.204.435 -164.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.121.260 -9.512.283 -4.229.562 -6.247.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-105.204 1.190.481 -46.314 694.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -105.204 1.190.481 -46.314 694.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,89840000 -1,71230000 -0,87980000 -1,14250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.239.591 -1.426.630 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.517 18.423.517
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.321.802 -8.321.802 -8.321.802
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.239.591 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -8.321.802 10.101.715 10.101.715
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.226.464 -9.226.464 -9.226.464
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -69.757.930 -9.226.464 636.351 636.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.211.665 1.288.224
Dönem Karı (Zararı)
-9.226.464 -8.321.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.226.464 -8.321.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.822.539 37.382.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.844.102 4.868.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
906.336 2.879.820
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.417.617 2.258.506
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -511.281 621.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 35.325.105 29.799.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
579.469 -71.388
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.255 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34.669.381 29.870.589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.798.266 1.045.038
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.326 -152.120
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.266.096 107.798
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-875.813 617.250
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.434.309 472.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 105.204 -1.190.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-156.474 -19.419
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-156.474 -19.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.353.272 875.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.637.489 -62.792.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -2.028.305 1.462.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.609.184 -64.255.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.897 -332.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.897 -332.808
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -238.419 -1.438.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.958.170 827.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.815.436 66.227.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.708.097 85.813.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -10.892.661 -19.586.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-498.941 -745.045
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.664.652 -1.787.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.530.238 917.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.693.429 1.317.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-836.809 -399.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.242.803 29.936.319
Alınan Temettüler
-3.187.106 -11.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.050.848 -197.609
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-37.216.514 -28.439.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.884.846 -2.913.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.000 24.487
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.000 24.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.344.278 -3.101.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.344.278 -3.101.111
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
3.187.106 11.481
Alınan Faiz
26.326 152.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.647.146 2.579.441
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.913.242 2.687.239
Kredilerden Nakit Girişleri
25.913.242 2.687.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-2.266.096 -107.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
550.635 954.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
550.635 954.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.592 285.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
942.227 1.240.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.226.464 -8.321.802 -4.275.876 -5.552.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
942.227 391.592
Ticari Alacaklar
5 298.201.958 266.507.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 3.272.388 1.244.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 294.929.570 265.263.913
Diğer Alacaklar
86.201 113.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
86.201 113.482
Stoklar
7 13.172.830 12.423.130
Peşin Ödenmiş Giderler
10.599.245 3.367.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 525.184 2.608.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.074.061 758.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.949 24.586
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.429.938 1.715.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.429.938 1.715.872
ARA TOPLAM
326.436.348 284.544.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.436.348 284.544.547
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 38.325.871 38.325.871
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
38.325.871 38.325.871
Ticari Alacaklar
5 1.636.797 1.545.196
22.347 963
Maddi Duran Varlıklar 7.800
796.965
Özel Maliyetler
8.346.583 4.614.780
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.108.527 4.407.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.517.324 6.671.704
Bilgisayar Yazılımları
6.517.324 6.671.704
Peşin Ödenmiş Giderler
247.585 520.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
247.585 520.771
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.786.316 2.891.520
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.928.218 63.806.973
TOPLAM VARLIKLAR
400.364.566 348.351.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.131.753 7.218.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 33.131.753 7.218.511
Banka Kredileri
33.131.753 7.218.511
Ticari Borçlar
5 320.185.565 294.245.942
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 286.814.672 248.950.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.370.893 45.294.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.458.113 1.957.054
Diğer Borçlar
110.140 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.140 0
Ertelenmiş Gelirler
12 23.940.722 10.255.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23.940.722 10.255.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.157.098 17.839.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.113.463 1.325.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.043.635 16.514.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.132.441 2.075.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.132.441 2.075.828
ARA TOPLAM
395.115.832 333.592.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.115.832 333.592.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
12 749.357 769.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
749.357 769.631
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.863.026 4.122.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.863.026 4.122.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.612.383 4.895.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.728.215 338.488.705
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.351 9.862.815
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 28.630.467 28.630.467
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-69.757.930 -52.806.352
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.226.464 -16.951.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
636.351 9.862.815
TOPLAM KAYNAKLAR
400.364.566 348.351.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640618


BIST
10:421.394
Değişim :  0,65% |  9,05
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.396
En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler10:40
ORCAY 17,32 17.478.354 % 9,97  
OYLUM 12,79 12.406.292 % 9,97  
INVEO 104,20 4.586.050 % 9,97  
RALYH 5,64 2.687.624 % 9,94  
GEDIK 7,35 8.062.190 % 9,87  
10:40 Alış Satış %  
Dolar 8,8686 8,8716 % 0,06  
Euro 10,3796 10,3851 % -0,46  
Sterlin 12,0891 12,1497 % 0,02  
Frank 9,5232 9,5805 % -0,31  
Riyal 2,3553 2,3671 % -0,05  
10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 6,23  
Altın Gr. 501 501 2,02  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,18  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 78,12 78,12 0,89