İş Bankası GM Bali: Bütün sıkıntıları aşmanın en önemli yolu büyüme, katma değerli büyüme

08.12.2017 07:37İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kamunun yanı sıra özel kesimin
yatırım ve üretiminden ve net ihracatın ciddi katkısından kaynaklı bir
büyümenin ancak sürdürülebilir büyümeye geçtiğimizin işareti olacağını
ifade ederek, “Bütün sıkıntıları aşmanın en önemli yolu büyüme, katma
değerli büyüme. Büyüme bizim için olmasa da olur diyebileceğimiz bir
hadise değil” dedi.
Türkiye İş Bankası tarafından 2008 yılından bu yana Dünya Gazetesi
iş birliği ile düzenlenen, değişen ekonomi ve piyasa koşullarında
bölgesel ve uluslararası fırsatların, Türkiye ekonomisinin bugünü ve
geleceğine ilişkin fikirlerin gündeme geldiği “İş’le Buluşmalar”ın
“Dijital Dönüşüm ve Yeni Sanayi Devrimi” başlıklı 41’inci toplantısı
Bursa’da gerçekleştirildi.
Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa’nın İş Bankası
açısından ayrıcalıklı bir şehir olduğunu, bankanın kurucularından
Celal Bayar’ın burada doğduğunu, bankanın kuruluş sermayesinin bir
kısmının Bursa’nın ileri gelen 8 iş adamı tarafından karşılandığını,
dolayısıyla 36 kurucunun Celal Bayar dahil 9’unun Bursa’dan geldiğini
söyledi.
İş Bankası’nın 3. şubesinin Bursa’da 1 Ocak 1925’te faaliyete
başladığını belirten Bali, o günden bu yana bankanın en fazla yatırım
yaptığı iller arasında yer alan Bursa’da 48 şubeyle özel bankalar
arasında en fazla şube ağına sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye dikkat çekici bir büyüme performansı sergiliyor

Konuşmasında dünya ekonomisindeki gelişmelere değinen Bali, hem
Türkiye’nin hem de dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, birbiriyle
ilişkili, ilişkisiz beklenmedik gündemlerin işleri etkilediğini,
uluslararası siyasi krizler, jeopolitik sorunlar ve terörün herkesi
meşgul ettiğini söyledi.
Dünya ekonomisinde beklenen yüzde 3,6 büyümeye karşın, Türkiye
ekonomisinde 2017’de ilk iki çeyrek sonunda yüzde 5’in üzerinde büyüme
kaydedildiğini, üçüncü çeyrekte de düşük baz etkisinin bir sonucu
olarak çift basamaklı büyümeye yakın bir performans öngörüldüğünü
söyleyen Bali, böylelikle yılın önemli bir büyüme performansıyla
kapatılacağının anlaşıldığını belirtti.

Büyüme performansında KGF başta olmak üzere alınan tedbirler
etkili oldu

Bu büyüme performansında en başta KGF olmak üzere, 2016 yılının
son çeyreğinden itibaren alınmaya başlayan makro ihtiyati tedbirlerin
de bir miktar rahatlama sağlanmasında çok etkili olduğunu ifade eden
Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“KGF, ekonomi açısından son derece başarılı, zamanlaması isabetli
bir uygulama oldu. Zaman zaman bu tür politikalar popülist
politikalarla da karışarak yürüyebilir. Bizim ülkemizde öyle olmadı.
Çünkü hatırlayınız, 2008 global krizinden sonra Avrupa’da bırakınız
kredi sağlamayı, bankalara ve şirketlere yeniden sermayelendirme kamu
üzerinden yapıldı. Şirketler kurtarıldı ya da değer ifade etmeyen
varlıkları devlet tarafından satın alındı. Biz bu tür uygulamalara
başvurmak durumunda olmadık.”

Adnan Bali, KGF uygulamasının, ihtiyaç duyulan kredi
inisiyatiflerinin bankacılığın kaynak tahsis mekanizmalarından
geçirilerek neticelendirilmiş olması açısından da önemli olduğunu, bir
borçlanma enstrümanı olarak dizayn edilmesini ve garantinin de belli
seviyede sınırlandırılmış olması bakımından da iyi yapılandırılmış ve
iyi zamanlanmış bir inisiyatif olduğunu söyledi.

Hiçbir zaman elimizi taşın altına koymakta tereddüt etmedik

İş Bankası olarak bu konuda da en çok kredi kullandıran
bankalardan biri olduklarının altını çizen Bali, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Çok kısa sürede 20 milyar TL’ye yakın kredi kullandırdık.
Bunlar da yaygın kredilerdir. Bizim ülkemizin zora girdiği, sıkıntılı
her döneminde elimizi taşın altına koymakta en ufak bir tereddüdümüz
olmamıştır”

Motor çalıştıktan sonra ekonomi kendi dinamikleriyle büyür

Kalıcı etkiler açısından bakıldığında kolay olmayan dönemi,
sürdürülebilir büyümeye dönüştürmek için samimiyetle, birlikte
çalışmak gerektiğini ifade eden Bali, “KGF bir hızlanma yarattı.
Eskiden araba çalışmadığı zaman arkadan iterek motoru vurdurtma diye
bir şey vardı. Çalışırdı, sonra bırakırdınız, o kendisi giderdi. Daima
iterek gitmez. Onun için motor çalıştıktan sonra ekonominin kendi
dinamikleri üzerinde yürümesi lazım. Şu anda ekonomik büyümenin
kompozisyonunda ağırlıklı olarak kamunun harcamaları ile bir miktar da
kısıtlı oranda net ihracatın ve özel kesimin tüketim harcamalarının
etkisi bulunuyor. Bunun şöyle bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor kamunun
yanı sıra özel kesimin yatırım ve üretiminden ve net ihracatın ciddi
katkısından kaynaklı büyüme, sürdürülebilir büyümeye geçtiğimizin
işareti olacaktır” dedi.
Adnan Bali, bütün bunları yapabilmek için ülke ekonomisinin ve
kurumlarının hem yönetme performansı hem de kriz tecrübesi bulunduğunu
ve son derece esnek ve dinamik politikalarla krize karşı önlemler
geliştirebildiklerini söyledi. Bali, “İşte bütün bu sıkıntıları
aşmanın en önemli yolu büyüme, katma değerli büyüme. Büyüme bizim için
olmasa da olur diyebileceğimiz bir hadise değil” diye konuştu.

Sağlam makro ekonomik temellerimiz ve finansal sistemimiz bizi
koruyor

Bali, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kredi derecelendirme
kuruluşlarının, Türkiye ekonomisinde büyüme tahminlerinden reel
sektörün açık pozisyonuna kadar son derece olumsuz tablo çizdiklerini
ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu dönemde ilk iki çeyrekte yüzde 5’in
üzerinde büyüme sağlandı. Şimdi o reyting kuruluşları, sanki daha önce
hiçbir şey yazmamışlar gibi sessiz sedasız büyüme tahminlerini revize
etmekle işin içinden çıktıklarını düşünüyorlar. Oysa bu
hesapsızlıkların, koskoca ekonomiyi etkileyecek bu tutarsızlıkların
ticari bir yaptırımı, ticari bir karşılığı yok mudur? Bizler bu kadar
açık ara yanıldığımızda, iş hayatında bunun bedelini ödemiyor muyuz?
Bu nasıl bir lükstür ki ‘yanıldık’ bile demeden geçip
gidebiliyorsunuz? Bunların hiç doğru uygulamalar olduğu kanaatinde
değilim. Bu ülkeye yapılan haksızlıklardır. Gerçekleştirdiğimiz
performansın ardında, kısa dönemde devreye soktuğumuz enstrümanlar
olmakla birlikte, esasen yapısal olarak baktığımızda bütçe ve borç
istatistikleri başta olmak üzere makro ekonomik sağlam temellerimiz,
sağlam finansal sistemimiz yatıyor. Asıl arkada bizleri ciddi
dalgalanmalar döneminde koruyan hadise budur. Bunların korunmasına
devam etmemiz lazım”

Dijital dönüşüm bankacılık sektörünün en önemli gündemlerinden biri

Konuşmasında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelere de değinen
Bali, dijital dönüşümün şu anda bankacılık sektörünün de önemli bir
gündemi olduğunu söyledi.
Dijtilalleşmeyi ilk sunucu ile son kullanıcı arasındaki mesafenin
daralması ve ilişkinin etkin şekilde yürütülmesi olarak
“aracısızlaşma” şeklinde anladığını ifade eden Bali, bunun yeni
fırsatlar doğurabileceği gibi tehditler de yaratabileceğini belirtti.
İş dünyasında cari sorunları yönetmekten daha önemlisinin, özellikle
teknolojik açıdan ortaya çıkan tehditleri tahmin edememek olduğunun
altını çizen Bali, uzun dönemli fonksiyon olarak iş modelinin sürekli
gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini
vurguladı.
Tarım devrimi, sanayi devrimi gibi şimdi bir de teknoloji
devriminin söz konusu olduğuna dikkat çeken Adnan Bali, bankacılık
sektörünün de bu dijitalleşme ile birlikte dönüşüm geçirdiğini
belirtti. Bali, şöyle devam etti: “Yaptığımız işin bu şekliyle devam
edeceğini asla varsaymamamız gerekiyor. Biz burada ortaya çıkan
tehditleri ve fırsatları birlikte algılayarak, iş modellerimizi
sürekli güncelleme çalışmaları içindeyiz. Çünkü bankacılık dahil bütün
sektörlere giriş bariyerleri hızla düşüyor. Bu nedenle ortaya çıkan
çok kıvrak, çevik firma yapıları var. Fintechler, startup’lar çıkıyor.
Bunlar yenilikçi, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran
kişiselleştirilmiş çözümler sunuyorlar. Bu firmalarla, sadece işimizi
elimizden alıyorlar diye değil, iş birlikleri yapmak suretiyle oyunu
daha da büyütmenin çabası içinde olmalıyız. “
Adnan Bali, İş Bankası’nın kuruluş misyonunun müteşebbis ve iş
yapma şevki olan, ama sermayesi yeterli olmayan kuruluşları
desteklemek olduğunu vurgulayarak, “Bugün de fintech’leri,
startup’ları destekliyoruz. İstanbul Levent’te Kolektif House’da çok
geniş bir varlığımız var ve burada tek bankayız. Birkaç yıl önce
Silikon Vadisi’nde Maxitech adlı bir firma kurduk. Çok önemli, iyi
sonuçlarını aldık. Yapay zekadan tutun robotik endüstrilere kadar
birçok uygulamanın mevcut iş modelimizdeki karşılıklarını çalışıyoruz”
diye konuştu.
Bali, konuşmasının sonunda, “Türkiye’nin bütün büyük dönüşümlerine
tanıklık etmiş, öncülük eden İş Bankası’nın kuruluş misyonu
çerçevesinde üreticinin, sanayicinin, tüccarın, esnafın, çiftçinin,
hane halkının yanında olmaya, özellikle kötü günlerinde yanında olmaya
devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kurum yoluna
aynı ilkeler, aynı çalışma anlayışı ve taahhütkarlığıyla devam edecek”
dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Bali’nin ardından Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı endüstri 4.0’a
ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İş’le Buluşmalar kapsamında
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde,
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Arçelik Üretim
Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Ömer Faruk Özer, Dünya
Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’un katıldığı bir de panel
düzenlendi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:05108.097
Değişim :  0,77% |  831,08
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484
En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3994 8,4415 % -0,94  
Frank 6,9456 6,9875 % -1,58  
Riyal 1,7829 1,7918 % -1,41  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -2,24  
Altın Gr. 373 373 -8,10  
Cumhuriyet 2.417 2.457 -52,20  
Tam 2.488 2.521 -61,20  
Yarım 1.214 1.234 -30,00  
Çeyrek 607 617 -13,10  
Gümüş.Ons 18,01 18,07 -0,03  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,01  
B. Petrol 39,85 39,85 0,22