***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2019 18:54***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 597.006 -67.697 373.541 433.535 -1.404.444 271.301 0 0 6.769.085 6.972.327
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 82 0 -521.266 0 0 0 0 0 0 0 150.877 0 -370.307
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 5.993.184 6.769.085 49.720.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 142.340.703 259.264.460 401.605.163
GARANTİ VE KEFALETLER
32.415.624 58.907.288 91.322.912
Teminat Mektupları
32.331.131 37.823.956 70.155.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
817.618 2.615.819 3.433.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.764.875 12.986.188 14.751.063
Diğer Teminat Mektupları
29.748.638 22.221.949 51.970.587
Banka Kredileri
0 4.379.607 4.379.607
İthalat Kabul Kredileri
0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 4.174.045 4.174.045
Akreditifler
84.493 14.408.070 14.492.563
Belgeli Akreditifler
68.660 11.010.797 11.079.457
Diğer Akreditifler
15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.295.655 2.295.655
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
51.793.450 15.296.152 67.089.602
Cayılamaz Taahhütler
51.091.005 9.034.855 60.125.860
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.684.678 2.982.764 4.667.442
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.747.394 363.639 16.111.033
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.449.295 5.688.452 9.137.747
Cayılabilir Taahhütler
702.445 6.261.297 6.963.742
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
602.445 6.261.297 6.863.742
Diğer Cayılabilir Taahhütler
100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
58.131.629 185.061.020 243.192.649
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
58.131.629 185.061.020 243.192.649
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.078.339 11.507.343 17.585.682
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.096.081 5.697.656 8.793.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.982.258 5.809.687 8.791.945
Para ve Faiz Swap İşlemleri
46.758.472 157.606.624 204.365.096
Swap Para Alım İşlemleri
7.172.559 55.102.408 62.274.967
Swap Para Satım İşlemleri
39.308.113 22.725.522 62.033.635
Swap Faiz Alım İşlemleri
138.900 39.889.347 40.028.247
Swap Faiz Satım İşlemleri
138.900 39.889.347 40.028.247
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.294.818 10.184.275 15.479.093
Para Alım Opsiyonları
2.806.159 3.959.008 6.765.167
Para Satım Opsiyonları
2.488.659 4.202.091 6.690.750
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.011.588 1.011.588
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.011.588 1.011.588
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 5.762.778 5.762.778
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
491.949.787 327.020.029 818.969.816
EMANET KIYMETLER
43.264.171 28.855.646 72.119.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
23.784.677 2.719.469 26.504.146
Tahsile Alınan Çekler
16.174.536 10.659.413 26.833.949
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.932.823 11.834.457 14.767.280
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
448.685.616 298.164.383 746.849.999
Menkul Kıymetler
24.313.343 0 24.313.343
Teminat Senetleri
3.093.867 14.537.333 17.631.200
Emtia
84.861.294 9.093.066 93.954.360
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
294.240.086 221.288.415 515.528.501
Diğer Rehinli Kıymetler
42.177.026 53.245.569 95.422.595
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
634.290.490 586.284.489 1.220.574.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.769.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
203.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
902.850
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
663.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.621
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
373.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-699.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
433.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.775.683
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
271.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
371.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.972.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 38.840.381 0
Kredilerden Alınan Faizler
30.681.126 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
506.694 0
Bankalardan Alınan Faizler
137.604 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.118 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.488.713 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
38.351 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.676.798 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.773.564 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
25.126 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -21.788.130 0
Mevduata Verilen Faizler
-13.498.140 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.715.612 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.580.712 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.955.352 0
Diğer Faiz Giderleri
-38.314 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
17.052.251 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.405.201 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.385.351 0
Gayri Nakdi Kredilerden
864.065 0
Diğer
4.521.286 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-980.150 0
Gayri Nakdi Kredilere
-294 0
Diğer
-979.856 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.675.519 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 6.425 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -4.071.660 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
93.630 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.269.401 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-895.889 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 1.912.307 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.629.005 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-e -6.343.674 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -4.364.202 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.921.129 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.808.736 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 7.729.865 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -960.780 0
Cari Vergi Karşılığı
-1.194.393 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-486.494 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
720.107 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 6.769.085 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 6.769.085 0
Grubun Karı (Zararı)
6.769.085 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,50424111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
61.021.994 60.700.062 121.722.056
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.814.642 41.704.379 48.519.021
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 6.420.987 33.714.894 40.135.881
Bankalar
V-I-ç 393.655 7.989.485 8.383.140
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 574.413 17.160 591.573
Devlet Borçlanma Senetleri
428.905 15.465 444.370
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
144.203 0 144.203
Diğer Finansal Varlıklar
1.305 1.695 3.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 28.443.983 12.370.140 40.814.123
Devlet Borçlanma Senetleri
28.289.459 12.060.157 40.349.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.409 229.248 282.657
Diğer Finansal Varlıklar
101.115 80.735 181.850
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 24.754.084 1.973.879 26.727.963
Devlet Borçlanma Senetleri
24.433.190 1.605.742 26.038.932
Diğer Finansal Varlıklar
320.894 368.137 689.031
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.151 -16.968 -24.119
KREDİLER (Net)
145.688.516 114.506.504 260.195.020
Krediler
V-I-e 143.908.814 116.407.477 260.316.291
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
143.908.814 114.280.550 258.189.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 2.126.927 2.126.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
V-I-e 10.530.430 661.259 11.191.689
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
V-I-e -8.750.728 -2.562.232 -11.312.960
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.088.659 -773.914 -1.862.573
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.252.614 -1.632.175 -2.884.789
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-6.409.455 -156.143 -6.565.598
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 243.350 0 243.350
Satış Amaçlı
243.350 0 243.350
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
16.018.971 1.619.749 17.638.720
İştirakler (Net)
V-I-g 206.775 0 206.775
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
206.775 0 206.775
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 15.812.196 1.619.749 17.431.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
6.635.993 1.619.749 8.255.742
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
9.176.203 0 9.176.203
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 5.121.510 8.804 5.130.314
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 622.662 632 623.294
Şerefiye
0 0 0
Diğer
622.662 632 623.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 1.201.504 291.402 1.492.906
DİĞER AKTİFLER
V-I-o 4.964.920 4.377.024 9.341.944
VARLIKLAR TOPLAMI
234.883.427 181.504.177 416.387.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 113.054.647 132.214.199 245.268.846
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.198.903 42.593.665 44.792.568
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.207.327 3.864.566 9.071.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.087.889 24.357.192 29.445.081
Bonolar
4.386.277 0 4.386.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
701.612 24.357.192 25.058.804
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 6.129.827 126.635 6.256.462
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.003.364 0 1.003.364
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.126.463 126.635 5.253.098
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 1.472.739 16.218 1.488.957
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 1.136.214 10.022.587 11.158.801
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.136.214 10.022.587 11.158.801
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 12.919.797 2.559.085 15.478.882
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 50.919.858 -1.199.234 49.720.624
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.047.229 204 1.047.433
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.328 204 5.532
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.041.901 0 1.041.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.290.573 -506 4.290.067
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.081.082 -1.198.932 -117.850
Kar Yedekleri
27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
4.034.962 0 4.034.962
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.203.743 0 23.203.743
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
12.762.269 0 12.762.269
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.993.184 0 5.993.184
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.769.085 0 6.769.085
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
199.375.492 217.012.112 416.387.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
16.772.613
Alınan Faizler
35.943.972
Ödenen Faizler
-20.667.838
Alınan Temettüler
506.006
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.381.025
Elde Edilen Diğer Kazançlar
231.027
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
514.719
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.003.038
Ödenen Vergiler
-964.352
Diğer
V-VI 1.831.092
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.338.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-274.456
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
8.314.359
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-17.755.475
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.543.691
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-547.800
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.774.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.909.221
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI -7.538.370
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.111.116
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.827.445
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-157.802
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-299.593
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
178.431
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.712.263
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.478.503
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.675.254
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.737.743
Diğer
V-VI -377.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.611.461
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.768.383
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.170.365
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.679.172
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
V-VI -530.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 67.856
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
15.740.066
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.819.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.559.853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738897


BIST
18:0589.085
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.399
En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
DAGI 2,09 2.706.270 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2734 8,3149 % 1,04  
Frank 6,9149 6,9565 % 0,89  
Riyal 1,7767 1,7856 % 1,37  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.586 1.586 -5,26  
Altın Gr. 342 343 6,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,94 13,97 0,00  
Gümüş Gr. 3,01 3,01 -0,00  
B. Petrol 26,14 26,14 1,40