***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2017 18:16***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 4.966.627 27.251.237 32.217.864 6.116.010 26.310.618 32.426.628
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b-c 522.850 1.983.094 2.505.944 641.882 1.943.085 2.584.967
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
522.850 1.983.094 2.505.944 641.882 1.943.085 2.584.967
Devlet Borçlanma Senetleri
270.804 7.388 278.192 454.858 6.552 461.410
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
164.537 0 164.537 163.106 0 163.106
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
84.445 1.975.706 2.060.151 22.916 1.936.533 1.959.449
Diğer Menkul Değerler
3.064 0 3.064 1.002 0 1.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-ç 194.636 2.494.085 2.688.721 182.982 2.046.098 2.229.080
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
174 0 174 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
174 0 174 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-d 35.220.562 12.130.186 47.350.748 33.869.227 11.457.683 45.326.910
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
34.172 106.707 140.879 34.172 91.104 125.276
Devlet Borçlanma Senetleri
35.181.516 10.799.708 45.981.224 33.825.053 10.178.627 44.003.680
Diğer Menkul Değerler
4.874 1.223.771 1.228.645 10.002 1.187.952 1.197.954
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-e 133.795.344 86.703.923 220.499.267 123.444.445 80.812.798 204.257.243
Krediler ve Alacaklar
132.736.969 86.693.153 219.430.122 122.340.282 80.803.563 203.143.845
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
636.438 464.455 1.100.893 513.497 397.581 911.078
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
132.100.531 86.228.698 218.329.229 121.826.785 80.405.982 202.232.767
Takipteki Krediler
5.271.712 23.767 5.295.479 4.926.675 17.680 4.944.355
Özel Karşılıklar (-)
-4.213.337 -12.997 -4.226.334 -3.822.512 -8.445 -3.830.957
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-f 6.971.448 163.167 7.134.615 5.163.632 193.708 5.357.340
Devlet Borçlanma Senetleri
6.800.418 0 6.800.418 5.049.923 0 5.049.923
Diğer Menkul Değerler
171.030 163.167 334.197 113.709 193.708 307.417
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-g 128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Mali İştirakler
124.575 0 124.575 124.575 0 124.575
Mali Olmayan İştirakler
3.671 0 3.671 3.671 0 3.671
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-ğ 10.121.456 556.539 10.677.995 9.757.612 556.539 10.314.151
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.963.694 556.539 4.520.233 4.048.139 556.539 4.604.678
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.157.762 0 6.157.762 5.709.473 0 5.709.473
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-i 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.273.735 8.623 4.282.358 4.375.485 8.867 4.384.352
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
601.475 331 601.806 373.855 337 374.192
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
601.475 331 601.806 373.855 337 374.192
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
V-I-k 404.050 58.809 462.859 403.647 112.252 515.899
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
404.050 58.809 462.859 403.647 112.252 515.899
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 89.136 0 89.136 79.931 0 79.931
Satış Amaçlı
89.136 0 89.136 79.931 0 79.931
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 3.282.563 1.526.413 4.808.976 2.541.195 1.105.779 3.646.974
AKTİF TOPLAMI
200.572.302 132.876.407 333.448.709 187.078.149 124.547.764 311.625.913
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 88.825.801 102.624.988 191.450.789 88.764.566 88.595.410 177.359.976
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
2.512.040 3.954.358 6.466.398 2.959.486 3.323.315 6.282.801
Diğer
86.313.761 98.670.630 184.984.391 85.805.080 85.272.095 171.077.175
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 340.066 598.813 938.879 376.769 422.814 799.583
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.975.877 30.864.704 32.840.581 1.182.087 29.702.610 30.884.697
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.719.298 3.177.385 20.896.683 17.372.350 3.220.485 20.592.835
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
2.901.253 0 2.901.253 3.251.535 0 3.251.535
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
50.816 0 50.816 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
14.767.229 3.177.385 17.944.614 14.120.815 3.220.485 17.341.300
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.164.924 17.794.389 22.959.313 5.182.378 17.282.823 22.465.201
Bonolar
4.325.339 0 4.325.339 4.350.211 206.424 4.556.635
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
839.585 17.794.389 18.633.974 832.167 17.076.399 17.908.566
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
9.395.104 1.083.637 10.478.741 7.599.323 1.003.183 8.602.506
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d 1.773.374 982.275 2.755.649 1.279.915 831.620 2.111.535
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 7.717.760 67.327 7.785.087 7.493.767 50.842 7.544.609
Genel Karşılıklar
3.276.136 10.839 3.286.975 3.065.693 8.168 3.073.861
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
664.187 0 664.187 629.147 0 629.147
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.777.437 56.488 3.833.925 3.798.927 42.674 3.841.601
VERGİ BORCU
V-II-ğ 781.505 7.598 789.103 360.140 13.834 373.974
Cari Vergi Borcu
781.505 7.598 789.103 360.140 13.834 373.974
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.160.519 5.160.519 0 4.930.016 4.930.016
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 37.686.074 -292.709 37.393.365 36.521.433 -560.452 35.960.981
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
8.306.340 -292.709 8.013.631 7.461.306 -560.452 6.900.854
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694 0 3.694 3.694 0 3.694
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
4.431.709 -292.709 4.139.000 3.586.675 -560.452 3.026.223
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.254.187 0 2.254.187 2.254.187 0 2.254.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
26.692 0 26.692 26.692 0 26.692
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.590.058 0 1.590.058 1.590.058 0 1.590.058
Kar Yedekleri
23.237.187 0 23.237.187 19.825.929 0 19.825.929
Yasal Yedekler
3.076.046 0 3.076.046 2.714.077 0 2.714.077
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.176.527 0 20.176.527 17.057.785 0 17.057.785
Diğer Kar Yedekleri
-15.386 0 -15.386 54.067 0 54.067
Kar veya Zarar
1.642.547 0 1.642.547 4.734.198 0 4.734.198
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 32.992 0 32.992
Dönem Net Karı / Zararı
1.642.547 0 1.642.547 4.701.206 0 4.701.206
PASİF TOPLAMI
171.379.783 162.068.926 333.448.709 166.132.728 145.493.185 311.625.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.218.788 0 0 0 0 1.218.788
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -13.428 0 0 0 0 0 0 0 -13.428
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 969.006 0 0 0 0 0 969.006
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 230.359 0 2.039.747 0 0 -3.092.238 0 0 0 0 0 -822.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -936.132 0 0 0 0 0 -936.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 230.359 0 1.925.747 0 -2.156.106 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 -35.943 969.006 0 4.256.885 2.279.090 26.692 0 0 33.387.224
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 28.187 0 4.734.198 3.026.223 2.254.187 26.692 0 0 35.960.981
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112.777 0 0 0 0 1.112.777
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -69.453 0 0 0 0 0 0 0 -69.453
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.642.547 0 0 0 0 0 1.642.547
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 361.969 0 3.118.742 0 0 -4.734.198 0 0 0 0 0 -1.253.487
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.471.737 0 0 0 0 0 -1.471.737
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 361.969 0 2.900.492 0 -3.262.461 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 218.250 0 0 0 0 0 0 0 218.250
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 3.076.046 0 20.176.527 -41.266 1.642.547 0 4.139.000 2.254.187 26.692 0 0 37.393.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 104.863.448 165.279.501 270.142.949 88.760.045 142.036.214 230.796.259
GARANTİ VE KEFALETLER
23.744.484 44.204.501 67.948.985 22.035.812 41.574.468 63.610.280
Teminat Mektupları
23.733.769 27.424.756 51.158.525 22.025.461 25.814.312 47.839.773
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
771.928 2.682.464 3.454.392 851.339 2.676.089 3.527.428
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.939.985 10.358.956 13.298.941 2.993.963 10.604.479 13.598.442
Diğer Teminat Mektupları
20.021.856 14.383.336 34.405.192 18.180.159 12.533.744 30.713.903
Banka Kredileri
0 2.549.799 2.549.799 0 2.562.294 2.562.294
İthalat Kabul Kredileri
0 124.574 124.574 0 103.857 103.857
Diğer Banka Kabulleri
0 2.425.225 2.425.225 0 2.458.437 2.458.437
Akreditifler
10.715 13.205.046 13.215.761 10.351 12.172.144 12.182.495
Belgeli Akreditifler
2.849 10.765.424 10.768.273 996 9.760.785 9.761.781
Diğer Akreditifler
7.866 2.439.622 2.447.488 9.355 2.411.359 2.420.714
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.024.900 1.024.900 0 1.025.718 1.025.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
47.167.416 16.064.404 63.231.820 43.462.535 12.243.412 55.705.947
Cayılamaz Taahhütler
46.371.834 10.598.915 56.970.749 43.150.699 6.223.835 49.374.534
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.762.836 7.460.493 9.223.329 941.805 3.388.136 4.329.941
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 96.023 96.023 0 92.050 92.050
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.090.314 215.105 12.305.419 11.604.286 379.729 11.984.015
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.132.857 0 6.132.857 5.776.407 0 5.776.407
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.103 0 17.103 14.019 0 14.019
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.512.254 0 23.512.254 22.217.478 0 22.217.478
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
99.390 0 99.390 100.048 0 100.048
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.757.080 2.827.294 5.584.374 2.496.656 2.363.920 4.860.576
Cayılabilir Taahhütler
795.582 5.465.489 6.261.071 311.836 6.019.577 6.331.413
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
795.582 5.465.489 6.261.071 311.836 6.019.577 6.331.413
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33.951.548 105.010.596 138.962.144 23.261.698 88.218.334 111.480.032
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.951.548 105.010.596 138.962.144 23.261.698 88.218.334 111.480.032
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.495.603 6.710.038 10.205.641 3.782.503 6.327.494 10.109.997
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.769.687 3.314.845 5.084.532 1.909.836 3.126.532 5.036.368
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.725.916 3.395.193 5.121.109 1.872.667 3.200.962 5.073.629
Para ve Faiz Swap İşlemleri
28.984.735 90.684.016 119.668.751 17.991.097 76.062.639 94.053.736
Swap Para Alım İşlemleri
4.555.804 34.266.062 38.821.866 3.159.504 26.123.645 29.283.149
Swap Para Satım İşlemleri
24.028.095 12.973.578 37.001.673 14.406.005 12.331.420 26.737.425
Swap Faiz Alım İşlemleri
200.418 21.722.188 21.922.606 212.794 18.803.787 19.016.581
Swap Faiz Satım İşlemleri
200.418 21.722.188 21.922.606 212.794 18.803.787 19.016.581
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.421.210 5.319.947 6.741.157 1.488.098 3.423.049 4.911.147
Para Alım Opsiyonları
849.118 1.850.669 2.699.787 929.087 862.560 1.791.647
Para Satım Opsiyonları
572.092 2.080.236 2.652.328 559.011 1.213.831 1.772.842
Faiz Alım Opsiyonları
0 694.521 694.521 0 673.329 673.329
Faiz Satım Opsiyonları
0 694.521 694.521 0 673.329 673.329
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
50.000 2.296.595 2.346.595 0 2.405.152 2.405.152
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
328.048.139 191.380.581 519.428.720 307.521.538 180.174.958 487.696.496
EMANET KIYMETLER
38.288.141 15.348.151 53.636.292 37.648.071 15.115.722 52.763.793
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
19.723.748 1.315.999 21.039.747 19.058.327 1.149.961 20.208.288
Tahsile Alınan Çekler
15.267.226 4.809.797 20.077.023 15.330.755 4.600.171 19.930.926
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.893.870 7.538.722 10.432.592 2.846.217 7.644.852 10.491.069
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.284 0 5.284 6.409 496 6.905
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541 0 2.541 2.541 0 2.541
Diğer Emanet Kıymetler
395.472 1.683.633 2.079.105 403.822 1.720.242 2.124.064
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
289.759.998 176.032.430 465.792.428 269.873.467 165.059.236 434.932.703
Menkul Kıymetler
14.653.506 0 14.653.506 13.860.403 0 13.860.403
Teminat Senetleri
3.331.519 12.942.346 16.273.865 3.387.473 12.540.318 15.927.791
Emtia
61.222.323 13.657.363 74.879.686 54.362.375 13.748.471 68.110.846
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
192.943.262 120.876.650 313.819.912 183.196.831 111.436.297 294.633.128
Diğer Rehinli Kıymetler
17.609.388 28.556.071 46.165.459 15.066.385 27.334.150 42.400.535
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
432.911.587 356.660.082 789.571.669 396.281.583 322.211.172 718.492.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
4.106.273 1.100.268
Alınan Faizler
6.277.900 5.228.319
Ödenen Faizler
-2.724.686 -2.548.283
Alınan Temettüler
230.710 191.135
Alınan Ücret ve Komisyonlar
941.145 749.562
Elde Edilen Diğer Kazançlar
118.018 129.939
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
224.998 274.118
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-898.505 -1.237.305
Ödenen Vergiler
-97.530 -325.313
Diğer
34.223 -1.361.904
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-589.762 6.050.517
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
182.053 13.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-91.298 2.650.281
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.908.590 -121.058
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-458.833 -185.943
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.221.366 -248.880
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.488.036 5.268.736
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.042.715 339.641
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
934.789 -1.665.602
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
3.516.511 7.150.785
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-3.157.451 -1.801.185
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-127.516 -33.978
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.220 23.047
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-3.938.773 -3.395.787
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.930.721 1.863.615
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-2.281.978 -388.229
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
549.055 178.186
Diğer
-320.180 -48.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-155.917 -3.608.672
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.758.509 3.284.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.914.426 -5.957.130
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -936.132
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-51.708 -106.287
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
151.435 1.634.641
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.948.856 8.936.321
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.100.291 10.570.962


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 6.255.463 5.266.474
Kredilerden Alınan Faizler
5.038.535 4.266.471
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
68.040 41.688
Bankalardan Alınan Faizler
6.953 5.514
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10 15
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.133.893 944.684
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
11.507 6.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
998.295 855.259
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
124.091 82.792
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.032 8.102
FAİZ GİDERLERİ
V-IV-b -3.027.392 -2.783.150
Mevduata Verilen Faizler
-1.957.958 -1.749.490
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-208.314 -198.601
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-428.548 -482.266
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-416.346 -341.679
Diğer Faiz Giderleri
-16.226 -11.114
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.228.071 2.483.324
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
800.589 636.359
Alınan Ücret ve Komisyonlar
941.145 749.562
Gayri Nakdi Kredilerden
135.747 100.941
Diğer
805.398 648.621
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-140.556 -113.203
Gayri Nakdi Kredilere
-46 -112
Diğer
-140.510 -113.091
TEMETTÜ GELİRLERİ
399.240 365.596
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -261.318 -497.574
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
14.225 66.330
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-274.394 -773.086
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.149 209.182
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 358.775 253.431
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
4.525.357 3.241.136
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-d -870.429 -635.103
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -1.641.746 -1.493.744
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.013.182 1.112.289
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.013.182 1.112.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -370.635 -143.283
Cari Vergi Karşılığı
-494.100 -368.936
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
123.465 225.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.642.547 969.006
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-g 1.642.547 969.006
Grubun Karı (Zararı)
1.642.547 969.006
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,36501044 0,21533467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
929.466 734.748
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-69.453 -13.428
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
359.815 602.515
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-176.504 -118.475
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
1.043.324 1.205.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.642.547 969.006
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
9.797 -28.363
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.632.750 997.369
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
2.685.871 2.174.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603592


BIST
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.858 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2739 8,3153 % -0,03  
Frank 6,9931 7,0352 % 0,32  
Riyal 1,8092 1,8183 % 0,34  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 7,32  
Altın Gr. 380 380 3,24  
Cumhuriyet 2.460 2.497 22,30  
Tam 2.533 2.562 22,90  
Yarım 1.236 1.252 11,20  
Çeyrek 618 626 5,50  
Gümüş.Ons 17,17 17,21 -0,02  
Gümüş Gr. 3,76 3,76 -0,01  
B. Petrol 35,21 35,21 -0,86