***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 18:59
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555 -51.136 70.695 -1.682.507 -191.804 1.477.662 -377.645 25.318 -352.327
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
269 -4.240 30.672 -115 1 153 4.210 -125 96.879 -35.874 91.830 -402.630 -310.800
Kar Dağıtımı
6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.982.882 -6.982.882 0
Diğer
13.508 13.508 7.932 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.519 0 1.083.380 3.496.900 -243.157 1.515.479 1.532.585 -1.201.275 829.824 43.938.156 1.394.498 1.477.662 58.363.571 6.505.917 64.869.488
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.339 34.745 96.053 -2.492.716 414.666 1.882.931 -68.660 237.643 168.983
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72 -7.019 -441 -6 43 -540 -275.846 -283.881 11.365 -272.516
Kar Dağıtımı
7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415 -299.226 -960.641
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183 -7.273.183 0
Diğer
14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 124.477 0 1.084.739 3.503.413 -303.280 1.479.735 2.163.008 -1.206.945 1.700.054 51.352.323 34.119 1.882.931 66.314.574 7.371.279 73.685.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
232.144.576 542.523.167 774.667.743 229.466.822 482.447.565 711.914.387
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 40.749.849 98.585.123 139.334.972 40.128.375 82.758.032 122.886.407
Teminat Mektupları
40.079.945 54.497.556 94.577.501 39.563.027 48.508.183 88.071.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
622.805 583.244 1.206.049 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.292.363 28.874.966 33.167.329 4.416.349 24.324.692 28.741.041
Diğer Teminat Mektupları
35.164.777 25.039.346 60.204.123 34.458.969 23.647.724 58.106.693
Banka Kredileri
84.800 11.937.164 12.021.964 84.800 8.965.543 9.050.343
İthalat Kabul Kredileri
0 332.010 332.010 0 387.585 387.585
Diğer Banka Kabulleri
84.800 11.605.154 11.689.954 84.800 8.577.958 8.662.758
Akreditifler
567.214 29.013.881 29.581.095 454.945 22.138.966 22.593.911
Belgeli Akreditifler
512.690 21.316.187 21.828.877 435.024 16.428.961 16.863.985
Diğer Akreditifler
54.524 7.697.694 7.752.218 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
2.722 0 2.722 9.355 0 9.355
Diğer Garantilerimizden
15.168 3.136.522 3.151.690 16.248 3.145.340 3.161.588
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
77.272.208 36.418.453 113.690.661 72.767.824 26.364.767 99.132.591
Cayılamaz Taahhütler
75.499.797 23.899.183 99.398.980 71.400.021 14.882.602 86.282.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.629.395 12.145.565 13.774.960 2.250.035 4.322.672 6.572.707
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.060 131.556 135.616 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
26.047.710 1.085.872 27.133.582 24.688.380 1.009.173 25.697.553
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.141.636 0 3.141.636 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.718 0 26.718 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.657.682 0 40.657.682 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
189.978 0 189.978 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.802.618 10.536.190 14.338.808 3.699.973 9.423.585 13.123.558
Cayılabilir Taahhütler
1.772.411 12.519.270 14.291.681 1.367.803 11.482.165 12.849.968
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.707.411 12.519.270 14.226.681 1.302.803 11.482.165 12.784.968
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
114.122.519 407.519.591 521.642.110 116.570.623 373.324.766 489.895.389
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
114.122.519 385.382.522 499.505.041 116.570.623 353.484.000 470.054.623
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.218.945 40.449.859 51.668.804 8.922.687 41.994.015 50.916.702
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.986.885 17.832.838 25.819.723 6.936.738 18.551.563 25.488.301
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.232.060 22.617.021 25.849.081 1.985.949 23.442.452 25.428.401
Para ve Faiz Swap İşlemleri
96.556.050 304.912.857 401.468.907 101.415.909 273.410.206 374.826.115
Swap Para Alım İşlemleri
5.943.980 108.042.843 113.986.823 6.088.408 96.398.304 102.486.712
Swap Para Satım İşlemleri
89.434.948 38.707.798 128.142.746 93.752.701 29.719.050 123.471.751
Swap Faiz Alım İşlemleri
588.561 79.081.108 79.669.669 787.400 73.646.426 74.433.826
Swap Faiz Satım İşlemleri
588.561 79.081.108 79.669.669 787.400 73.646.426 74.433.826
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.003.720 14.257.333 16.261.053
Para Alım Opsiyonları
1.599.455 3.491.848 5.091.303 1.023.470 3.069.627 4.093.097
Para Satım Opsiyonları
1.613.353 3.429.987 5.043.340 707.100 3.346.049 4.053.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
108.374 0 108.374 121.010 0 121.010
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
219.182 0 219.182 152.140 1.625 153.765
Futures Para İşlemleri
1.696.310 1.600.500 3.296.810 3.156.514 2.794.386 5.950.900
Futures Para Alım İşlemleri
292.263 1.464.751 1.757.014 507.826 2.647.387 3.155.213
Futures Para Satım İşlemleri
1.404.047 135.749 1.539.796 2.648.688 146.999 2.795.687
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.110.850 23.191.649 24.302.499 1.071.793 21.028.060 22.099.853
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
763.016.594 996.606.432 1.759.623.026 728.033.002 906.245.389 1.634.278.391
EMANET KIYMETLER
89.332.593 81.434.841 170.767.434 86.312.364 73.210.438 159.522.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.839.945 6.779.634 75.619.579 67.013.035 6.643.025 73.656.060
Tahsile Alınan Çekler
17.118.763 42.723.373 59.842.136 15.972.224 37.840.329 53.812.553
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.920.328 18.989.119 21.909.447 2.873.548 17.306.337 20.179.885
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
453.557 12.942.715 13.396.272 453.557 11.420.747 11.874.304
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
673.684.001 915.171.591 1.588.855.592 641.720.638 833.034.951 1.474.755.589
Menkul Kıymetler
50.042.873 87.666.862 137.709.735 47.823.113 78.780.877 126.603.990
Teminat Senetleri
12.746.211 32.987.406 45.733.617 11.883.928 28.867.329 40.751.257
Emtia
143.076.892 60.007.957 203.084.849 131.913.263 53.111.124 185.024.387
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
366.756.646 470.981.688 837.738.334 352.717.245 432.859.911 785.577.156
Diğer Rehinli Kıymetler
101.061.379 263.527.678 364.589.057 97.383.089 239.415.710 336.798.799
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
995.161.170 1.539.129.599 2.534.290.769 957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.088.103 6.627.519
Alınan Faizler
13.778.565 10.019.065
Ödenen Faizler
-5.792.857 -4.250.077
Alınan Temettüler
21.726 915
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.147.078 1.846.887
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.274.252 1.768.034
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
769.264 445.972
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.945.872 -2.975.449
Ödenen Vergiler
-2.397.599 -1.065.829
Diğer
-11.942.660 838.001
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.771.707 -6.603.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.109.377 -105.072
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.184.908 -2.666.248
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.307.951 -16.268.571
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.518.015 -1.539.803
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-600.365 20.637
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.770.343 1.980.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.564.385 -1.319.811
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.121.565 13.295.163
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.683.604 24.077
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.798.082 -4.941.128
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-113 -33.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -24.025
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-103.486 -119.424
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
76.594 47.138
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.197.189 -8.929.537
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.512.930 5.993.967
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.771.410 -3.960.497
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.433.369 2.279.219
Diğer
-152.613 -194.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.144.184 9.492.371
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.158.967 15.052.595
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.601.718 -5.260.716
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-299.226 -190.292
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-113.839 -109.216
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.511.142 1.709.135
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.137.012 6.284.455
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.321.545 47.738.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
65.458.557 54.023.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.259.963 1.624.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.090.980 -1.976.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.406 -51.695
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.821 -617
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
34.745 -51.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
482 62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.121.386 -1.924.938
Yabancı Para Çevrim Farkları
95.893 71.759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.252.208 -2.245.854
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
415.215 -192.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
619.714 441.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.983 -352.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
66.687.287 142.227.367 208.914.654 62.727.896 125.080.583 187.808.479
Nakit ve Nakit Benzerleri
13.756.703 97.202.865 110.959.568 10.540.314 85.930.760 96.471.074
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 8.315.613 74.233.920 82.549.533 5.566.057 66.404.333 71.970.390
Bankalar
V-I-ç 22.968.711 25.662.052 2.815.653 19.533.980 22.349.633
Para Piyasalarından Alacaklar
2.763.251 46.927 2.810.178 2.174.268 27.259 2.201.527
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.502 -46.693 -62.195 -15.664 -34.812 -50.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 3.789.901 4.727.643 8.517.544 3.745.650 3.054.356 6.800.006
Devlet Borçlanma Senetleri
257.141 2.207.475 2.464.616 168.133 573.788 741.921
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.306.385 282.546 1.588.931 1.345.669 261.922 1.607.591
Diğer Finansal Varlıklar
2.226.375 2.237.622 4.463.997 2.231.848 2.218.646 4.450.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 49.037.966 27.448.961 76.486.927 48.079.020 29.748.250 77.827.270
Devlet Borçlanma Senetleri
47.026.973 22.914.793 69.941.766 46.408.231 25.355.465 71.763.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
190.829 379.502 570.331 203.583 346.271 549.854
Diğer Finansal Varlıklar
1.820.164 4.154.666 5.974.830 1.467.206 4.046.514 5.513.720
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 102.717 12.847.898 12.950.615 362.912 6.347.217 6.710.129
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
102.717 12.847.898 12.950.615 362.912 6.347.217 6.710.129
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
272.778.198 197.226.852 470.005.050 263.081.358 183.553.540 446.634.898
Krediler
V-I-e 246.503.979 193.707.246 440.211.225 236.661.521 178.069.783 414.731.304
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 2.947.487 5.419.580 8.367.067 2.710.419 4.993.807 7.704.226
Faktoring Alacakları
3.655.554 1.027.470 4.683.024 3.485.758 1.158.428 4.644.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 38.193.200 5.594.135 43.787.335 38.170.955 7.433.648 45.604.603
Devlet Borçlanma Senetleri
38.132.608 3.789.249 41.921.857 38.115.604 5.738.600 43.854.204
Diğer Finansal Varlıklar
60.592 1.804.886 1.865.478 55.351 1.695.048 1.750.399
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.522.022 -8.521.579 -27.043.601 -17.947.295 -8.102.126 -26.049.421
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.258.837 16.290 1.275.127 1.287.465 15.143 1.302.608
Satış Amaçlı
1.258.837 16.290 1.275.127 1.287.465 15.143 1.302.608
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
13.852.731 0 13.852.731 13.052.096 0 13.052.096
İştirakler (Net)
V-I-g 281.654 0 281.654 271.231 0 271.231
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
248.730 0 248.730 242.174 0 242.174
Konsolide Edilmeyenler
32.924 0 32.924 29.057 0 29.057
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 13.565.907 0 13.565.907 12.775.982 0 12.775.982
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
13.565.907 0 13.565.907 12.775.982 0 12.775.982
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 5.170 0 5.170 4.883 0 4.883
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.170 0 5.170 4.883 0 4.883
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.035.570 179.594 8.215.164 7.928.442 171.512 8.099.954
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.595.316 118.371 1.713.687 1.540.236 113.752 1.653.988
Şerefiye
63.968 0 63.968 35.974 0 35.974
Diğer
1.531.348 118.371 1.649.719 1.504.262 113.752 1.618.014
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.653.156 0 3.653.156 3.649.631 0 3.649.631
CARİ VERGİ VARLIĞI
102.824 4.302 107.126 46.085 2.838 48.923
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 2.453.421 1.709.834 4.163.255 2.324.870 1.347.866 3.672.736
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 43.888.054 10.194.572 54.082.626 43.766.791 8.462.159 52.228.950
VARLIKLAR TOPLAMI
414.305.394 351.677.182 765.982.576 399.404.870 318.747.393 718.152.263
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 140.794.177 255.422.117 396.216.294 133.332.439 248.360.954 381.693.393
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.624.858 81.304.036 85.928.894 4.434.966 73.167.922 77.602.888
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
30.877.944 8.687.683 39.565.627 19.985.947 5.998.700 25.984.647
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 7.256.321 39.335.955 46.592.276 7.134.909 32.364.397 39.499.306
Bonolar
4.706.495 0 4.706.495 5.095.133 0 5.095.133
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
600.170 0 600.170 377.032 0 377.032
Tahviller
1.949.656 39.335.955 41.285.611 1.662.744 32.364.397 34.027.141
FONLAR
7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 2.415.751 3.358.975 5.774.726 1.514.236 7.340.198 8.854.434
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.415.751 3.358.975 5.774.726 1.514.236 7.340.198 8.854.434
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 866.720 168.963 1.035.683 756.372 162.368 918.740
KARŞILIKLAR
V-II-g 21.193.445 4.390.481 25.583.926 20.036.922 3.990.144 24.027.066
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.721.806 2.823 1.724.629 1.618.739 2.192 1.620.931
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
10.548.783 3.729.737 14.278.520 9.987.925 3.382.651 13.370.576
Diğer Karşılıklar
8.922.856 657.921 9.580.777 8.430.258 605.301 9.035.559
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.092.467 23.080 1.115.547 2.836.995 14.987 2.851.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 71.522 134 71.656 138.027 6.404 144.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.284.544 24.697.570 26.982.114 2.286.510 22.139.611 24.426.121
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.284.544 24.697.570 26.982.114 2.286.510 22.139.611 24.426.121
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 54.300.664 9.054.376 63.355.040 50.970.159 6.195.271 57.165.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 75.021.862 -1.336.009 73.685.853 74.597.926 263.794 74.861.720
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.209.216 0 1.209.216 1.216.307 0 1.216.307
Hisse Senedi İhraç Primleri
124.477 0 124.477 124.549 0 124.549
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.084.739 0 1.084.739 1.091.758 0 1.091.758
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.679.768 100 4.679.868 4.649.809 100 4.649.909
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.236.906 -1.580.789 2.656.117 4.698.746 -60.675 4.638.071
Kar Yedekleri
51.347.704 4.619 51.352.323 44.060.209 4.619 44.064.828
Yasal Yedekler
5.829.240 1.930 5.831.170 5.335.033 1.930 5.336.963
Statü Yedekleri
225.220 0 225.220 178.599 0 178.599
Olağanüstü Yedekler
45.293.244 2.689 45.295.933 38.546.577 2.689 38.549.266
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.638.276 278.774 1.917.050 8.153.556 225.331 8.378.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-191.212 225.331 34.119 1.586.175 137.270 1.723.445
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.829.488 53.443 1.882.931 6.567.381 88.061 6.655.442
Azınlık Payları
V-II-ı 7.409.992 -38.713 7.371.279 7.319.299 94.419 7.413.718
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
340.808.235 425.174.341 765.982.576 318.031.683 400.120.580 718.152.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 14.124.430 11.350.349
Kredilerden Alınan Faizler
10.158.936 8.347.063
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
118.115 0
Bankalardan Alınan Faizler
151.119 132.340
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
119.383 23.598
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.226.754 2.632.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.328 22.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.968.931 1.559.736
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.227.495 1.050.139
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
180.950 122.442
Diğer Faiz Gelirleri
169.173 92.174
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -6.809.652 -4.789.572
Mevduata Verilen Faizler
-3.846.884 -2.518.163
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-520.541 -656.117
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-984.391 -200.529
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.328.207 -1.204.038
Kiralama Faiz Giderleri
-36.781 -37.783
Diğer Faiz Giderleri
-92.848 -172.942
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.314.778 6.560.777
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.407.542 1.227.324
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.147.078 1.846.887
Gayri Nakdi Kredilerden
294.904 262.985
Diğer
1.852.174 1.583.902
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-739.536 -619.563
Gayri Nakdi Kredilere
-2.721 -1.158
Diğer
-736.815 -618.405
TEMETTÜ GELİRLERİ
21.726 915
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -959.450 -438.871
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
149.475 41.532
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
7.389.347 -44.154
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.498.272 -436.249
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 3.973.929 2.954.029
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.758.525 10.304.174
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.996.654 -2.764.519
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -450.732 -468.979
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.772.275 -1.898.008
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -4.492.188 -3.455.008
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.046.676 1.717.660
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
639.052 326.918
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.685.728 2.044.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -425.765 -420.272
Cari Vergi Karşılığı
-366.556 -221.430
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.925.536 -943.667
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.866.327 744.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.259.963 1.624.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 2.259.963 1.624.306
Grubun Karı (Zararı)
1.882.931 1.477.662
Azınlık Payları Karı (Zararı)
377.032 146.644
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,41842911 0,32836933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935424


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5257 13,5271 % 0,27  
Euro 15,2230 15,2842 % 0,44  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -1,04  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 0,00  
Gümüş Gr. 9,78 9,80 0,03  
B. Petrol 75,31 75,31 0,13