***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2020 18:31***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 68.464.433 -4.148.808 -8.529.929 6.812.185 29.708.662 7.352.780 155.528.845 37.591.192 193.120.037
Transferler
11.803 7.340.977 -7.352.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.493 -226.662 -3.908.876 8.316.915 4.217.870 -1.204.284 3.013.586
Dönem Karı (Zararı)
8.316.915 8.316.915 -935.016 7.381.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.493 -226.662 -3.908.876 -4.099.045 -269.268 -4.368.313
Kar Payları
-952.560 -952.560 -952.560
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
146.552 26.962 1.235.990 -61.510 -11.165 143.535 -1.556.144 -75.780 75.780
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -226.662 -12.449.970 6.967.523 34.540.935 8.316.915 158.718.375 36.462.688 195.181.063
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -226.662 -12.449.970 6.967.523 34.540.935 8.316.915 158.718.375 36.462.688 195.181.063
Transferler
1.227.242 7.089.673 -8.316.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.367 -63.865 -2.106.875 35.269.679 33.015.572 4.624.790 37.640.362
Dönem Karı (Zararı)
35.269.679 35.269.679 4.703.063 39.972.742
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.367 -63.865 -2.106.875 -2.254.107 -78.273 -2.332.380
Kar Payları
-760.675 -385.708 -1.146.383 -1.146.383
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-162.233 -1.269.923 -1.828.711 206.738 430.773 507.018 2.189.906 1.908.287 1.981.855 -1.981.855
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.050.454 140.246 -14.049.827 9.623.996 43.153.187 35.269.679 192.569.419 39.105.623 231.675.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.479.632 48.393.369
Dönem Karı (Zararı)
39.972.742 7.381.899
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.972.742 7.381.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.904.254 126.422.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 26.065.505 13.294.797
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
950.860 4.735.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 501.032 3.954.052
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 449.828 781.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.477.230 3.186.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.750.898 2.475.497
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.726.332 710.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.517.280 37.087.621
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.284.837 -4.633.096
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 43.802.117 41.720.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 27.049.282 44.995.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.298.893 10.178.723
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.298.893 10.178.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.227.910 3.506.851
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27 2.227.910 3.506.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 8.312.730 2.008.456
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.397.650 7.429.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.287.078 -78.430.083
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-32.120.162 -929.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.689.026 -73.837.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.876.821 -7.798.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.812.205 -66.038.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-587.218 -2.477.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-587.218 -2.477.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.175.169 -40.893.072
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
64.385 -4.972.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.355.598 46.278.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-366.565 202.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.989.033 46.076.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.616.674 3.358.638
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.864 -7.773
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.864 -7.773
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.978.797 -4.170.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.252.451 -779.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.898.873 -3.242.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.353.578 2.463.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.589.918 55.374.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -912.152 -2.741.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.198.134 -4.239.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.012.179 -5.838.059
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
10 0 2.154.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 9 4.826.752 12.282.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -21.838.931 -20.274.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.753.705 -26.448.716
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 717.152.572 563.383.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -616.116.981 -557.733.637
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.336.084 4.858.772
Ödenen Faiz
-46.084.256 -40.651.219
Alınan Faiz
2.284.837 4.633.096
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.146.383 -939.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.221.158 16.106.594
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.304.352 -4.317.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.916.806 11.789.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.167.299 21.377.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.084.105 33.167.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 103.084.105 33.167.299
Finansal Yatırımlar
3 48.137.602 16.017.440
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
48.137.602 16.017.440
Ticari Alacaklar
5 224.356.026 234.430.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
224.356.026 234.430.233
Diğer Alacaklar
6 2.726.262 4.430.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.726.262 4.430.819
Stoklar
7 144.927.543 142.202.202
Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.054.477 14.358.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.054.477 14.358.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
508.369
Diğer Dönen Varlıklar
12 14.981.217 17.880.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.981.217 17.880.090
ARA TOPLAM
552.775.601 462.486.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
552.775.601 462.486.334
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 10.392.853 8.516.031
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.392.853 8.516.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 6.493.366 6.499.286
Maddi Duran Varlıklar
9 202.124.597 203.911.051
Arazi ve Arsalar
85.115.640 85.115.640
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.417.674 2.310.409
Binalar
67.927.538 68.495.467
Tesis, Makine ve Cihazlar
34.342.875 36.776.777
Taşıtlar
5.823.717 3.329.707
Mobilya ve Demirbaşlar
3.373.405 2.638.110
Özel Maliyetler
2.805.914 2.785.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
296.905 2.453.652
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20.929 5.976
Kullanım Hakkı Varlıkları
50.503.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.707.227 6.003.983
Şerefiye
3.507.775 3.507.775
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.199.452 2.496.208
Peşin Ödenmiş Giderler
11 391.244 151.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
391.244 151.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.867.044 6.977.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.479.726 232.059.416
TOPLAM VARLIKLAR
844.255.327 694.545.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 307.942.988 247.522.914
Ticari Borçlar
5 134.192.032 160.547.630
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
515.946 882.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
133.676.086 159.665.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.010.300 6.626.974
Türev Araçlar
29 320.172 10.110.696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 15.411.525 12.432.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.411.525 12.432.728
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 335.791 3.809.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.938.389 6.250.921
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.938.389 6.250.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.390.661 3.857.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.390.661 3.857.554
ARA TOPLAM
475.541.858 451.159.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.541.858 451.159.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.592.658 39.861.521
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.124.479 6.329.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.124.479 6.329.454
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 3.498.108 2.011.638
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.823.182 2.711
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.823.182 2.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.038.427 48.205.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
612.580.285 499.364.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.569.419 158.718.375
Ödenmiş Sermaye
16 635.040 635.040
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.912.589 24.074.822
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-124.822 -124.822
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.188.073 31.457.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.911.677 52.849.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.821.258 65.526.598
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
67.871.712 69.700.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.050.454 -4.173.825
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
140.246 -226.662
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.049.827 -12.449.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.623.996 6.967.523
Yasal Yedekler
9.623.996 6.967.523
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.153.187 34.540.935
Net Dönem Karı veya Zararı
35.269.679 8.316.915
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.105.623 36.462.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.675.042 195.181.063
TOPLAM KAYNAKLAR
844.255.327 694.545.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 843.856.256 769.577.296
Satışların Maliyeti
21 -645.395.355 -592.487.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.460.901 177.089.575
BRÜT KAR (ZARAR)
198.460.901 177.089.575
Genel Yönetim Giderleri
22 -34.906.716 -24.389.141
Pazarlama Giderleri
22 -53.240.260 -58.580.347
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -246.357 -964.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 69.506.067 101.493.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -81.660.104 -85.120.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.913.531 109.528.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.397.650 1.254.711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -8.683.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 -2.227.910 -3.506.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.083.271 98.592.361
Finansman Gelirleri
25 37.093.761 99.154.380
Finansman Giderleri
25 -87.891.560 -188.356.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.285.472 9.390.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.312.730 -2.008.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.723.979 -6.883.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.588.751 4.875.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.972.742 7.381.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.972.742 7.381.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.269.679 8.316.915
Ana Ortaklık Payları
4.703.063 -935.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.837 -64.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.721 -82.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.884 18.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.884 18.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.368.217 -4.304.240
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.298.542 -4.077.578
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.298.542 -4.077.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-69.675 -226.662
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.332.380 -4.368.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.640.362 3.013.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.015.572 4.217.870
Ana Ortaklık Payları
4.624.790 -1.204.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832464


BIST
18:0589.511
Değişim :  0,48% |  425,75
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409
En Düşük
88.082
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1511 8,1920 % -1,39  
Frank 6,7609 6,8017 % -2,23  
Riyal 1,7521 1,7609 % -1,38  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.612 19,79  
Altın Gr. 344 344 0,88  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,46 0,49  
Gümüş Gr. 3,09 3,09 0,07  
B. Petrol 30,53 30,53 5,79