***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 23:52***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.161 -434.410 15.801.854 4.637.798 20.439.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-434.410 434.410
Dönem Karı (Zararı)
-521.446 -521.446 119.116 -402.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.138 -7.138 -7.138
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -28.443 438.751 -521.446 15.273.270 4.756.914 20.030.184
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 438.750 -518.596 15.282.816 4.702.838 19.985.654
Transferler
-518.596 518.596
Dönem Karı (Zararı)
688.215 688.215 277.551 965.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.045 -6.045 -6.045
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -27.791 -79.846 688.215 15.964.986 4.980.389 20.945.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.780.714 -3.438.427
Dönem Karı (Zararı)
965.766 -402.330
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
965.766 -402.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-265.246 1.485.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 465.955 439.978
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-524.400 727.026
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -524.400 727.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.574 43.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 45.446 43.024
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-58.937
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-108.336 407.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -139.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 31.548 49.497
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34,2 178.615
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34,1 179.086
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
24 -131.452
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-135.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.481.234 -4.295.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.541 -2.894.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -353.541 -2.894.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.105 -830.278
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -382.942 -903.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.837 73.453
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 246.912 -630.416
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 328.891 110.302
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.262.294 617.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.029.356 -1.087.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.029.356 -1.087.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 138.205 -69.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.500 -94.651
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 15.500 -94.651
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -399.784 305.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.626 277.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
118.271 276.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 34.355 916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.780.714 -3.212.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -225.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-623.460 303.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-623.460 -156.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -623.865 -156.647
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 405
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.403.423
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -943.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.325.852 2.999.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.399.216 8.067.631
Kredilerden Nakit Girişleri
17 2.399.216 8.067.631
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.042.477
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -5.042.477
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -73.364 -25.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.322 -135.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.322 -135.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 508.086 584.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 429.764 448.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 429.764 508.086
Ticari Alacaklar
8 4.521.901 4.126.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.521.901 4.126.609
Diğer Alacaklar
9 928.224 551.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 894.717 511.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.507 39.344
Stoklar
10 4.430.798 4.668.838
Canlı Varlıklar
11 1.282.201 1.086.692
Peşin Ödenmiş Giderler
12 688.939 302.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 55.090 2.061
Diğer Dönen Varlıklar
14 443.851 615.151
ARA TOPLAM
12.780.768 11.860.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.780.768 11.860.801
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 12.498.261 9.622.661
Maddi Duran Varlıklar
15 17.133.788 16.975.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.226.330 1.226.735
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 11.167 11.572
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.368.863 1.125.270
Diğer Duran Varlıklar
14 14.699 14.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.241.941 28.965.243
TOPLAM VARLIKLAR
45.022.709 40.826.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 7.066.124 8.130.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 1.196.547 963.245
Ticari Borçlar
18 7.780.528 20 213.461 71.080
Diğer Borçlar
19 54.223 38.723
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 54.223 38.723
Ertelenmiş Gelirler
21 159.066 558.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 67.840 33.485
ARA TOPLAM
16.537.789 16.687.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.537.789 16.687.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 5.454.446 2.224.018
Uzun Vadeli Karşılıklar
261.165 213.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 261.165 213.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.823.934 1.715.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.539.545 4.153.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.077.334 20.840.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.964.986 15.282.816
Ödenmiş Sermaye
26,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontol 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.317.884 1.323.929
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.317.884 1.323.929
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -27.791 -21.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -79.846 438.750
Net Dönem Karı veya Zararı
688.215 -518.596
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 4.980.389 4.702.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.945.375 19.985.654
TOPLAM KAYNAKLAR
45.022.709 40.826.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 10.308.217 8.046.359
Satışların Maliyeti
29 -8.037.306 -6.690.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.270.911 1.355.965
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 614.161 -727.026
BRÜT KAR (ZARAR)
2.885.072 628.939
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -993.164 -936.052
Pazarlama Giderleri
31,1 -207.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 555.150 408.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -362.019 -308.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.877.700 -207.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.877.700 -207.873
Finansman Gelirleri
34,1 237.887 100.699
Finansman Giderleri
34,2 -1.283.154 -521.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
832.433 -628.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
133.333 225.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 133.333 225.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
965.766 -402.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
965.766 -402.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,60 277.551 119.116
Ana Ortaklık Payları
688.215 -521.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.045 -7.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -7.750 -8.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.705 1.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.705 1.784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.045 -7.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
959.721 -409.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
277.330 119.116
Ana Ortaklık Payları
682.391 -528.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702315


BIST17:031.489
Değişim :  -3,05% |  -46,81
Açılış :  1.536  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.541
En Düşük
1.485
BIST En Aktif Hisseler17:01
MAALT 279,60 66.756.634 % 9,99  
KONTR 48,46 221.591.269 % 9,99  
COSMO 16,30 2.359.487 % 9,99  
GLRYH 11,04 18.954.392 % 9,96  
SEKUR 32,52 60.039.178 % 9,94  
17:01 Alış Satış %  
Dolar 7,3963 7,4004 % 0,77  
Euro 8,9530 8,9600 % 0,24  
Sterlin 10,1040 10,1547 % 0,45  
Frank 8,2937 8,3437 % 0,50  
Riyal 1,9668 1,9767 % 0,76  
17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -10,62  
Altın Gr. 438 438 0,89  
Cumhuriyet 2.899 2.943 -11,00  
Tam 2.884 2.957 -13,95  
Yarım 1.394 1.430 -6,75  
Çeyrek 699 715 -3,37  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,36  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,05  
B. Petrol 55,52 55,52 -0,12