***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.09.2019 18:21



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -7.629 858.953 14.207 16.249.939 4.413.423 20.663.362
Transferler
14.207 -14.207
Dönem Karı (Zararı)
-871.669 -871.669 -212.884 -1.084.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.676 -13.676 -13.676
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -871.669 15.364.594 4.200.539 19.565.133
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -871.669 15.364.594 4.200.539 19.565.133
Transferler
-871.669 871.669
Dönem Karı (Zararı)
-278.431 -278.431 305.205 26.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-441 -441 -441
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.074.736 1.018.239
Dönem Karı (Zararı)
34 26.774 -1.084.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.774 -1.084.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.300.595 1.178.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28-30 -1.042.182 1.231.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-448.256 -223.836
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-30 153.779
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 -448.256 -377.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.129 59.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-22 13.129 59.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
532.188 387.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 57.731 101.796
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-31 295.014 156.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17-31 179.443 129.452
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
7 -355.474 -277.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.806.000 1.028.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.788.828 -118.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.788.828 -118.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
690.809 -173.718
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 607.105 -254.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 83.704 80.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.787.480 -579.812
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -216.550 360.952
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 613.275 696.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
988.841 306.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 988.841 306.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -41.969 35.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.724 -279.165
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -92.724 -279.165
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 91.895 310.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
736.731 470.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-13 732.883 471.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 3.848 -301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.079.821 1.122.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 5.085 -103.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.058.021 -324.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.118.880 -1.584.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 1.125.242 -1.582.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.362 -1.910
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.805.517 2.345.236
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.866.376 -1.084.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.940.467 -333.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.296.712 8.391.622
Kredilerden Nakit Girişleri
16 13.296.712 8.391.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.356.245 -8.725.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -11.241.850 -8.467.185
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -114.395 -258.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.248 359.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.248 359.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 584.334 224.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 508.086 584.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 508.086 584.334
Ticari Alacaklar
7 4.126.609 1.517.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.126.609 1.517.224
Diğer Alacaklar
551.119 1.241.928
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8 511.775 1.118.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.344 123.048
Stoklar
9 4.668.838 1.881.358
Canlı Varlıklar
10 367.704 151.154
Peşin Ödenmiş Giderler
11 302.245 915.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 2.061 20.946
Diğer Dönen Varlıklar
13 615.151 973.675
ARA TOPLAM
11.141.813 7.286.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.141.813 7.286.139
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 7.731.413 8.106.083
Maddi Duran Varlıklar
14 19.228.026 19.427.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.226.735 1.220.373
Şerefiye
4 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
15 11.572 5.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.019.652 507.528
Diğer Duran Varlıklar
13 14.699 14.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.220.525 29.275.984
TOPLAM VARLIKLAR
40.362.338 36.562.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 8.130.703 5.095.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 963.245 1.885.776
Ticari Borçlar
17 6.891.056 5.607.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 71.080 113.049
Diğer Borçlar
38.723 131.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 38.723 131.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 558.850 466.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 33.486 29.638
ARA TOPLAM
16.687.143 13.329.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.687.143 13.329.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.224.018 2.338.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
213.850 200.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 213.850 200.170
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.645.861 1.128.762
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.083.729 3.667.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.770.872 16.996.990
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.085.722 15.364.594
Ödenmiş Sermaye
25,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.323.929 1.324.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.323.929 1.324.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25,4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25,3 -21.746 -21.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25,5 1.491 873.160
Net Dönem Karı veya Zararı
-278.431 -871.669
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 4.505.744 4.200.539
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.591.466 19.565.133
TOPLAM KAYNAKLAR
40.362.338 36.562.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 14.441.424 15.360.933
Satışların Maliyeti
28 -12.450.762 -13.866.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.990.662 1.494.689
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
29 448.256 377.615
BRÜT KAR (ZARAR)
2.438.918 1.872.304
Genel Yönetim Giderleri
30 -1.783.265 -1.901.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 626.035 238.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -297.656 -559.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
984.032 -351.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
984.032 -351.208
Finansman Gelirleri
33 248.703 126.781
Finansman Giderleri
33 -1.200.876 -963.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.859 -1.188.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.085 103.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.085 103.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.774 -1.084.553
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.774 -1.084.553
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 305.205 -212.884
Ana Ortaklık Payları
-278.431 -871.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03760000 -0,11780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-441 -13.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -551 -17.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110 3.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 110 3.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-441 -13.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.333 -1.098.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
314.761 -207.926
Ana Ortaklık Payları
-288.428 -890.303



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788698


BIST



18:051.467
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BEYAZ 16,06 145.771.238 % 10,00  
ISATR 220.000,00 220.000 % 10,00  
LUKSK 48,44 18.442.579 % 9,99  
PAMEL 24,00 5.359.370 % 9,99  
KONTR 48,46 223.681.688 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4102 7,4202 % 0,08  
Euro 8,9668 8,9833 % 0,06  
Sterlin 10,1059 10,1565 % 0,47  
Frank 8,2993 8,3493 % 0,56  
Riyal 1,9698 1,9797 % 0,92  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 -2,78  
Altın Gr. 439 439 1,55  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,13 25,17 -0,06  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,01  
B. Petrol 55,23 55,23 -0,30