***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2019 12:17



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -871.669 15.364.594 4.200.539 19.565.133
Transferler
-871.669 871.669
Dönem Karı (Zararı)
-284.140 -284.140 266.484 -17.656
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.138 -7.138 -7.138
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -28.443 1.491 -284.140 15.073.316 4.467.023 19.540.339
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466
Transferler
-278.431 278.431
Dönem Karı (Zararı)
780.363 780.363 369.696 1.150.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.045 -6.045 -6.045
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -27.791 -276.940 780.363 15.860.040 4.875.440 20.735.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.943.003 -2.298.667
Dönem Karı (Zararı)
1.150.059 -17.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.150.059 -17.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
956.757 109.262
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 519.379 486.563
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
451.908 -337.899
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 451.908 -337.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.574 43.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 45.446 43.024
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-58.937
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-108.336 49.026
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -139.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 31.548 49.497
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 178.615
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -179.086
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
57.232 -131.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.924.688 -2.252.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.541 -2.714.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -353.541 -2.714.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.105 -830.278
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -382.942 -903.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.837 73.453
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -150.604 -776.264
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -3.592.650 1.769.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -386.689 617.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.029.356 -729.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.029.356 -729.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 138.205 -57.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.500 -94.651
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 15.500 -94.651
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 -399.784 305.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.624 257.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 118.270 256.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 34.354 916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.817.872 -2.160.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -125.131 -138.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-461.171 -170.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-461.171 -259.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -461.171 -259.243
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.032.401
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -943.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.325.852 2.333.210
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.399.216 7.401.489
Kredilerden Nakit Girişleri
17 2.399.216 7.401.489
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.042.477
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -5.042.477
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -73.364 -25.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.322 -135.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.322 -135.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 508.086 584.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 429.764 448.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 429.764 508.086
Ticari Alacaklar
8 4.521.901 4.126.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.521.901 4.126.609
Diğer Alacaklar
9 928.224 551.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 894.717 511.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.507 39.344
Stoklar
10 4.769.377 4.668.838
Canlı Varlıklar
11 632.846 367.704
Peşin Ödenmiş Giderler
12 688.934 302.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 55.091 2.061
Diğer Dönen Varlıklar
14 443.851 615.151
ARA TOPLAM
12.469.988 11.141.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.469.988 11.141.813
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 10.607.013 7.731.413
Maddi Duran Varlıklar
15 19.170.223 19.228.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.226.330 1.226.735
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 11.167 11.572
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.160.776 1.019.652
Diğer Duran Varlıklar
14 14.699 14.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.179.041 29.220.525
TOPLAM VARLIKLAR
44.649.029 40.362.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 7.066.124 8.130.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 1.196.547 963.245
Ticari Borçlar
18 7.780.528 6.891.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 213.461 71.080
Diğer Borçlar
19 54.223 38.723
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 54.223 38.723
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 159.066 558.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 67.840 33.486
ARA TOPLAM
16.537.789 16.687.143
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.537.789 16.687.143
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 5.454.446 2.224.018
Uzun Vadeli Karşılıklar
261.165 213.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 261.165 213.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.660.149 1.645.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.375.760 4.083.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.913.549 20.770.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.860.040 15.085.722
Ödenmiş Sermaye
26,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.317.884 1.323.929
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.317.884 1.323.929
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -27.791 -21.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -276.940 1.491
Net Dönem Karı veya Zararı
780.363 -278.431
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 4.875.440 4.505.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.735.480 19.591.466
TOPLAM KAYNAKLAR
44.649.029 40.362.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 10.308.217 8.046.359
Satışların Maliyeti
29 -7.681.902 -6.606.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.626.315 1.440.237
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 451.908 -337.899
BRÜT KAR (ZARAR)
3.078.223 1.102.338
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -993.820 -936.961
Pazarlama Giderleri
31,1 -207.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 555.150 408.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -362.019 -308.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.070.195 264.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.070.195 264.617
Finansman Gelirleri
34,1 237.887 100.699
Finansman Giderleri
34,2 -1.283.154 -521.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.024.928 -155.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
125.131 138.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 125.131 138.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.150.059 -17.656
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.150.059 -17.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 369.696 266.484
Ana Ortaklık Payları
780.363 -284.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 0,10550000 -0,03840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.045 -7.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -7.750 -8.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.705 1.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.705 1.784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.045 -7.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.144.014 -24.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
369.475 266.484
Ana Ortaklık Payları
774.539 -291.278



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793997


BIST



18:001.498
Değişim :  2,14% |  31,32
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
1.498
En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler18:00
ALCAR 473,00 26.807.215 % 10,00  
OTKAR 386,20 614.430.776 % 10,00  
FADE 7,59 91.290.490 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.505.079 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.923.006 % 10,00  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3538 7,3594 % -0,74  
Euro 8,9342 8,9427 % -0,39  
Sterlin 10,0601 10,1106 % -0,51  
Frank 8,2547 8,3045 % -0,61  
Riyal 1,9548 1,9646 % -0,78  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 19,22  
Altın Gr. 439 439 0,37  
Cumhuriyet 2.920 2.964 14,00  
Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
Çeyrek 705 721 4,28  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 1,30  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,30  
B. Petrol 55,91 55,91 0,38