***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 21:17***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 0 -4.279 877.682 -18.729 16.239.082 4.313.948 20.553.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-18.729 18.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.207 0 10.857 99.475 110.332
Dönem Karı (Zararı)
14.207 14.207 99.475 113.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.350 -3.350 0 -3.350
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 0 0 0 0 0 0 6.641.483 0 0 0 0 1.345.675 0 -7.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.953 14.207 0 16.249.939 4.413.423 20.663.362
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -7.629 858.953 14.207 16.249.939 4.413.423 20.663.362
Transferler
14.207 -14.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -434.410 0 -448.086 224.375 -223.711
Dönem Karı (Zararı)
-434.410 -434.410 224.375 -210.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.676 -13.676 -13.676
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 0 0 0 0 0 0 6.641.483 0 0 0 0 1.345.675 0 -21.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873.160 -434.410 0 15.801.853 4.637.798 20.439.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.000 2.042.961
Dönem Karı (Zararı)
34 -210.035 113.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-210.035 113.682
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.017 1.693.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28-30 871.599 791.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-881.505 796.737
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-30 153.779 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 -1.035.284 796.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.771 43.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-22 59.771 43.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
387.982 273.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 101.796 143.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-31 156.734 69.543
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17-31 129.452 60.248
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
7 -277.830 -210.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.628 209.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.489 -408.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -118.489 -408.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.718 -927.165
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -254.539 -798.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 80.821 -128.839
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -579.812 439.592
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -700.210 26.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 696.017 -734.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.273 2.083.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 306.273 2.083.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 35.335 -28.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.165 -259.569
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -279.165 -259.569
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 310.312 123.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.829 -104.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-13 471.130 -106.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -301 1.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.646 2.017.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -19.354 25.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
795.841 -3.579.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-464.656 -624.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -462.746 -623.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.910 -1.190
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.345.236
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.084.739 -2.955.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-333.917 1.451.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.391.622 5.770.088
Kredilerden Nakit Girişleri
16 8.391.622 5.770.088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.467.185 -3.633.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -8.467.185 -3.633.448
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -258.354 -685.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.924 -85.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.924 -85.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 224.410 310.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 584.334 224.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 584.334 224.410
Ticari Alacaklar
1.517.224 1.431.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.517.224 1.431.418
Diğer Alacaklar
1.241.928 1.068.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8 1.118.880 864.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 123.048 203.869
Stoklar
9 1.881.358 1.301.546
Canlı Varlıklar
10 1.212.316 512.106
Peşin Ödenmiş Giderler
915.520 1.452.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 915.520 1.452.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 20.946 20.349
Diğer Dönen Varlıklar
973.675 1.447.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 973.675 1.447.832
ARA TOPLAM
8.347.301 7.458.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.347.301 7.458.086
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 10.113.546 10.338.759
Maddi Duran Varlıklar
17.317.644 17.725.252
Arazi ve Arsalar
14 6.052.609 6.052.609
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 280.604 283.911
Binalar
14 9.845.100 9.976.705
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 167.342 487.058
Taşıtlar
14 340.239 154.575
Mobilya ve Demirbaşlar
14 580.984 643.996
Özel Maliyetler
14 25.426 10.107
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 25.340 116.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.220.373 1.219.709
Şerefiye
4 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
15 5.210 4.546
Peşin Ödenmiş Giderler
0 159.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 159.322
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 507.528 301.017
Diğer Duran Varlıklar
14.699 12.269
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 14.699 12.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.173.790 29.756.328
TOPLAM VARLIKLAR
37.521.091 37.214.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.095.579 4.415.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.095.579 4.415.333
Banka Kredileri
16 5.093.297 4.415.333
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.282 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.885.776 2.043.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.885.776 2.043.845
Banka Kredileri
1.817.839 1.775.713
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
67.937 268.132
Ticari Borçlar
5.607.201 5.171.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17 5.607.201 5.171.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 113.049 71.432
Diğer Borçlar
131.447 410.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 131.447 410.612
Ertelenmiş Gelirler
466.955 156.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 466.955 156.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 29.638 29.939
ARA TOPLAM
13.329.645 12.299.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.329.645 12.299.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.338.413 3.092.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.338.413 3.092.712
Banka Kredileri
16 2.338.413 3.034.553
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 58.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
200.170 129.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 200.170 129.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.213.212 1.029.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.751.795 4.251.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.081.440 16.551.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.801.853 16.249.939
Ödenmiş Sermaye
25,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.324.370 1.338.046
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.324.370 1.338.046
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25,4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25,3 -21.305 -7.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25,5 873.160 858.953
Net Dönem Karı veya Zararı
-434.410 14.207
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 4.637.798 4.413.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.439.651 20.663.362
TOPLAM KAYNAKLAR
37.521.091 37.214.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 15.360.933 10.574.189
Satışların Maliyeti
28 -13.545.682 -7.759.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.815.251 2.814.964
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
29 1.035.284 -796.737
BRÜT KAR (ZARAR)
2.850.535 2.018.227
Genel Yönetim Giderleri
30 -1.897.237 -1.338.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 214.404 217.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -559.942 -173.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
607.760 722.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
607.760 722.726
Finansman Gelirleri
33 126.781 86.744
Finansman Giderleri
33 -963.930 -669.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-229.389 139.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.354 -25.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 19.354 -25.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-210.035 113.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
-210.035 113.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 224.375 99.475
Ana Ortaklık Payları
-434.410 14.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.676 -3.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -17.095 -4.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.419 838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.419 838
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.676 -3.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-223.711 110.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
229.333 91.737
Ana Ortaklık Payları
-453.044 18.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592923


BIST18:001.495
Değişim :  1,91% |  28,09
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
1.498
En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler18:00
OTKAR 386,20 613.962.315 % 10,00  
TURGG 181,50 94.570.838 % 10,00  
FADE 7,59 91.287.872 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.923.006 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.499.535 % 10,00  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3578 7,3638 % -0,68  
Euro 8,9421 8,9524 % -0,29  
Sterlin 10,0478 10,0982 % -0,63  
Frank 8,2439 8,2935 % -0,74  
Riyal 1,9535 1,9633 % -0,85  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 16,88  
Altın Gr. 438 438 -0,75  
Cumhuriyet 2.920 2.964 14,00  
Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
Çeyrek 705 721 4,28  
Gümüş.Ons 26,60 26,63 1,41  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,18  
B. Petrol 55,84 55,84 0,31