Kardemir/Güleç: Aks ve teker montaj tesisi kurmak istiyoruz ve bunu da yatırım planımıza aldık

02.04.2019 13:59Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "Demiryolu tekerinin
son kullanıcılara aks ve tekerin birlikte set olarak sunulabilmesi
için aks ve teker montaj tesisi kurmak istiyoruz ve bunu da yatırım
planımıza aldık." dedi.
Kardemir'in 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel
Kurul Toplantısı 02 Nisan 2019 Salı Kardemir Eğitim ve Kültür
Merkezinde yapıldı. Toplantıda, Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra
Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin Soykan ve pay sahipleri hazır bulundu.
Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk
ÖZ'ün yaptığı Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemde
yer alan tüm maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı.
Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı Kamil Güleç 2018 yılında dünya demir çelik sektöründe yaşanan
gelişmeler ve bunların Türk çelik sektörüne yansımaları ile
Kardemir'in 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Konuşmasının başında dünyanın, ABD'nin başını çektiği küresel
ekonomide, yeni bir döneme tanıklık ettiğini ve Başkan Trump'ın,
küreselleşme karşıtı söylem ve eylemleri nedeniyle küresel ticaretin
sert dalgalanmalar yaşayarak savrulduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu
Başkan Güleç, global çelik sektörünün de 2018 yılında bu
dalgalanmadan en çok nasibini alan sektörlerin başında yer aldığını
kaydetti.
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'in, şirketimiz Olağan Genel
Kurulunda yaptığı konuşmanın satırbaşları şunlar oldu
"Dünya Çelik Sektörü
ABD Başkanı Trump, gerek Avrupa Çelik Derneği'nin uyarılarına,
gerekse Dünya Ticaret Örgütüne yapılan itirazlara kulak tıkayarak,
ulusal güvenlik gerekçesiyle ticari kısıtlamalara imkan veren Section
232 yasasını uygulamaktan geri durmamış ve Kanada ve Meksika hariç tüm
ülkelerden çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 oranında
gümrük vergisi getiren kararı imzalamıştır. Bu durum 2018 yılında
çelik sektöründe yeni bir dönemin başlamasına neden olmuş ve
Türkiye'ye sonradan %25 daha ilave vergi getirilerek gümrük vergileri
%50 olarak uygulanmıştır.
Kararın Ülkemize Yansıması
Bu kararın ardından Türkiye'nin 2018 Nisan ayında ABD'ne yaptığı
çelik ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında % 68,
değer bazında ise % 60'a yakın düşmüş, yılın sonunda ise neredeyse
ABD'ye yapılan ihracat sıfırlanmıştır.
ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının ardından, Ekonomi
Bakanlığımız öncülüğünde Türkiye'nin muaf tutulmasına yönelik yapılan
haklı girişimler sonuçsuz kalmış ve nihayetinde Türkiye'de, 23 Mayıs
2018 tarihinde, ABD'den ithal edilen 22 üründe uygulayacağı Gümrük
Vergisi Listesini Dünya Ticaret Örgütüne bildirmiştir. Bu kapsamda,
şirketimizin çelik üretiminde kullandığı koklaşabilir kömür de, bu 22
ürün içerisinde yer almış ve bu durum ABD'den yaptığımız ithal
koklaşabilir kömür maliyetlerimizi %13,7 gibi önemli oranda
yükseltirken, mali yansıması yılda yaklaşık 30 milyon $'ı bulmaktadır.
İthalata konulan bu verginin kaldırılması ile ilgili Hükümetimiz
nezdinde ki girişimlerimiz sürekli devam etmektedir.
2018 yılı Dünya Ham Çelik Üretimi
Ticaret Savaşları olarak adlandırılan bu dönemde, Dünya Çelik
Derneği tarafından açıklanan verilere göre,
2018 yılında dünya ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla % 4,6
oranında artış göstererek 1 Milyar 810 milyon tona ulaşmıştır.
Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin, 2018
yılında dünya ham çelik üretiminin %51,3'ünü tek başına
gerçekleştirmiştir.
2018 yılında ham çelik üretimini 106,5 Milyon tona ulaştıran
Hindistan, dünya ikinciliğini Japonya'dan devralırken, en büyük
atılımı ise İran yaparak, 2018 yılında 25 Milyon tonluk üretimiyle ilk
10 büyük üretici arasında yer almıştır.
Türk Çelik Sektörü
2017 yılında %13,1 artışla ilk 10 ülke arasında oransal olarak en
çok üretim artışı kaydeden Türkiye, 2018 yılında % 0,6 oranında üretim
kaybı yaşayarak 37,3 Milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.
Türk Çelik Sektörünün dış ticaret dengesine bakıldığında ise
Türkiye'nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından % 20,5
artışla 22,1 Milyon tona, değer açısından ise %31,1 yükselişle 17,7
Milyar $'a ulaşırken, ithalatımız ise % 11,3 oranında azalarak 14,5
Milyon tona gerilemiş, değer bakımından ise % 3,3 artışla 12,8 Milyar
$'a yükselmiştir. Bu rakamlarla 2018 yılında ihracatın ithalatı
karşılama oranı da % 108'den, % 138'e çıkmıştır.
Üretim, Satışlar ve Karlılık
Kardemir, 2018 yılında
2 Milyon 413 Bin ton sıvı çelik üretimi,
2 Milyon 315 Bin ton nihai ürün üretimi,
2 Milyon 199 Bin ton nihai ürün satışı gerçekleştirmiş,
Satış gelirlerini 3 Milyar 973 Milyon TL'den, 5 Milyar 583 Milyon
TL'ye ulaştırmıştır.
Verimliliklerimizin artırılarak maliyetlerimizin düşürülmesine
yönelik gayretlerimiz, dinamik satış pazarlama faaliyetlerimiz ve
üretim proseslerinde sağlanan iyileştirmeler şirketimizin 2018 yılında
% 31,8 FAVÖK marjı yakalamasını sağlamış ve 2018 yılı 1 Milyar 709
Milyon TL brüt karlılık, 814 Milyon TL net karlılıkla kapatılmıştır.
Yönetimimiz, elde edilen bu rekor karlılıkla birlikte, 300 Milyon
TL'nin hissedarlarımıza kar payı olarak dağıtılmasını
kararlaştırmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki yıllarda
da hissedarlarımızın mutlu olacağı karlılıkları elde etmenin var
gücümüzle gayretinde olacağız.
Katma değeri yüksek ürün üretimi
Bilindiği gibi Şirketimiz, özelleştirme sonrasında
gerçekleştirdiği yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere
yönelmiştir. Bu kapsamda ray ve profil haddehanesinden sonra
kurduğumuz çubuk kangal haddehanesinde, yüksek vasıflı çelik
kaliteleri ile ürün yelpazemizi çeşitlendirdik. Çubuk Kangal
haddehanemizin 2018 yılında üretimleri %29 artışla 360 bin tona, 2017
yılında 39 adet olan kalite sayısı da 2018 yılında 73'e yükseldi. Bu
her yıl artarak devam edecek. İmalat sanayinde kullanılan yüksek
karbonlu birçok yeni çelik kalitesini pazara sunan Şirketimiz
otomotiv, mobilya, beyaz eşya, makine imalat sektörleri ile savunma
sanayine, geliştireceği yeni çelik kaliteleri ile katkı sunmaya devam
edecektir.
Stratejik yatırım kapsamında yapımı devam eden Demiryolu Tekeri
Üretim Tesisinde ilk ham teker üretimini 24 Eylül 2018 tarihinde
gerçekleştirdik. Tamamen robotik bir tesis olarak kurulan bu fabrika
için bugüne kadar yaklaşık 700 Milyon TL harcama yaptık. Yıllık teker
kapasitemiz 200.000 adet. Test üretimlerimiz devam ediyor ve tesiste
bu yılın ikinci yarısından itibaren seri üretime geçmeyi planlıyoruz.
Sonrasında sertifikasyon süreçleri başlayacak. Böylelikle Kardemir,
cevherden mamule kadar entegre tesislerde demiryolu tekeri üreten
sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer
alırken, rayda olduğu gibi T.C.D.D. ile olan stratejik işbirliğini
daha da pekiştirecektir.
Yatırımlar
Burada yeni bir yatırım planlıyoruz. Demiryolu tekerinin son
kullanıcılara aks ve tekerin birlikte set olarak sunulabilmesi için
aks ve teker montaj tesisi kurmak istiyoruz ve bunu da yatırım
planımıza aldık. Kardemir, katma değeri yüksek ürünlerle sadece
ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda
ihracatımızdaki ileri teknolojik ürünlerin artırılmasına da hizmet
edecektir.
Yine, şirketimizin sıvı çelik üretim kapasitesinin artırılması
amacıyla Çelikhanede başlayan yatırımlar devam etmektedir. 1.250.000
ton/yıl kapasiteli 4. Sürekli Döküm Makinası, 3. Pota Fırını
yatırımları 2019 yılı sonuna kadar devreye alınacaktır.
Bu yatırımlarla birlikte 90'ar tonluk konverterlerimiz 120 tona
çıkarılacak ve şirketimiz yıllardır süren büyük yatırım paketini
tamamlayarak 2019 yılı sonunda 3 milyon/ton kapasiteye ulaşacaktır.
2020 yılı içinde bir yüksek fırının yeniden yapılması ile yılsonunda
3,5 milyon/ton kapasiteye kavuşacaktır.
Çevre Yatırımları,
2018 yılı şirketimiz için çevre ağırlıklı yatırım yılı olmuştur.
Bilindiği gibi 2006-2016 yılları arasında yaklaşık 100 Milyon $'lık
çevre yatırımı gerçekleştirdik. Yaklaşık 50 Milyon $'lık ikince paket
çevre yatırımlarının büyük bir çoğunluğunu 2018 yılında, kalanlarını
da 2019 ilk çeyreğinde tamamladık ve Çevre İl Müdürlüğüne izin belgesi
için gerekli müracaatlarımızı 21.02.2019 tarihinde yaptık.
Filyos Liman Projesi,
Şirketimiz için önemli konulardan biri de Filyos Liman Projesidir.
Şirketimizdeki kapasite artışları doğrultusunda üretimlerimizin
sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamamız ve gerek ihracatımızda,
gerekse ithalatımızda rekabet gücümüzü artırmamız için Filyos Limanı
büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda yatırımı yerinde gördük ve
inceledik. Gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor. Bu konudaki
taleplerimizi de Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ederek bizzat ilettik.
Altyapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra üst yapı ve işletilmesi
konusunda Kardemir olarak sürecin içerisinde olmak istiyoruz.
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Bildiğiniz gibi Kardemir, yoğun yatırım dönemlerinde dahi
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumsal ihtiyaç ve
beklentilerin karşılanmasından da geri durmamıştır. Geçtiğimiz yılda
buna yeni bir halka ekledik ve Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesini
tamamlayarak Milli Eğitimin hizmetine sunduk. Çok güzel bir eğitim
yuvasını daha Karabük'lülere kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Şimdiki hedefimizden biri Yenişehir Bölgesinde, Mühendisler Kulübü
olarak bilinen ve atıl durumdaki tesisimizi Kardemir Müzesi olarak
düzenlemek. Müzenin restorasyon projeleri çizildi ve konsept projeleri
hazırlanıyor. Sonrasında da uygulamaya geçilecek.
Diğer bir tesisimiz ise Yenişehir Sineması. 1954 yılında yapılan
ve uzun yıllar ilimizde hem sinema ve hem de kültür merkezi olarak
hizmet veren bu tesisi de restore ederek tiyatro ve kültür merkezi
olarak toplumun hizmetine sunmak istiyoruz. Burası içinde restorasyon
projeleri çizilmiş durumda ve yakında uygulama çalışmalarına
başlayacağız.
Ayrıca kurmuş olduğumuz Kardemir Teknoloji Eğitim Ve Kültür
Vakfımızla birlikte sosyal binayı da, idare merkezi ve sosyal tesis
olarak restore edeceğiz. 2019 yılında programımıza aldık. Yine, 2019
yılı için Gençlik Spor Müdürlüğü ile Kardemir arasında sporcu
öğrencilerimizi desteklemek için bir protokol imzalayacağız.
İstihdam
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
"İstihdam seferberliği" çağrısı doğrultusunda, Endüstri Meslek Lisesi
ve Meslek Yüksek Okulu Mezunu 419 kişiye yeni istihdam sağladık. 2018
yılında ise 106'sı İşbaşı Eğitim Programında olmak üzere toplam 135
yeni arkadaşımız Kardemir ailesine katıldı.
Çalışanlarımızın bilgi birikim ve yetkinliklerinin artırılmasına
yönelik eğitimlerimiz 2018 yılında da kesintisiz sürdü. Yıl boyunca
çalışanlarımıza Kişisel Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki ve
Teknik Eğitimler olmak üzere kişi başı ortalama 52 saat eğitim
verildi. İçinde bulunduğumuz bu Eğitim Kültür Merkezimiz, yıl boyunca
onlarca sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Çalışanlarımızın lisansüstü eğitim yapabilmeleri için desteğimiz 2018
yılında da sürdü. Halen 70 çalışanımız Yüksek Lisans ve Doktora
öğrenimine devam ediyor. 169 Mesleki ve Teknik Lise öğrencisine beceri
eğitimi, 254 Üniversite öğrencisine ise Endüstriye Dayalı Öğrenim
stajı imkânı sağladık. Yine, yıl içinde düzenlenen teknik gezilerde
1314 öğrencinin mesleki gelişimine katkı sağladık.
Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri
2018 Yılında Dünya Finans Merkezlerinden Londra'da 2 adet
"Roadshow" düzenlenerek 40'ın üzerinde yatırım fonuyla temasta
bulunulmuş ve şirketimizin faaliyetleri yurtdışında yatırımcılara
tanıtılmıştır. Yıl içerisinde 22'si yerli, 11'i yabancı toplam 33
aracı kurum ve yabancı fon kuruluşu ile görüşmeler yapılmış, 2 adet
yatırımcı tanıtım organizasyonuna iştirak edilerek, Şirketimizin
faaliyetleri hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.
2019 Yılı Beklentileri
ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik, geçtiğimiz yıl sadece her
iki ülkenin ekonomilerini değil tüm dünya ülkelerini de etkilemiştir.
Avrupa ekonomisi, hem küresel ticaret savaşlarından hem de Brexit
belirsizliğinden etkilenerek yavaşlamaya başlamıştır. Küresel
büyümenin önümüzdeki senelerde de yavaşlaması beklenmektedir. Şurası
kesin ki, dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artmaktadır..
Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, İran'ın başını çektiği
Ortadoğu bölgesindeki çelik üreticilerin paylarını artırma çabaları,
dünya çelik sektöründeki kapasite kullanım oranlarının halen %75'lerde
kalması, 700 Milyon tonu aşan atıl kapasiteler, hammadde piyasalarında
yaşanan gelişmeler ve koruma tedbirleri, 2019 yılında sektöre yön
verecek başlıklar olarak öne çıkmaktadır.
Yönetimimiz, köklü sanayi tecrübesi ve vizyoner bakışıyla, ekip
ruhu içerisinde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği
sağlayacak, hizmet kalitesi ve verimliliklerimizi artıracak,
maliyetlerimizi düşürerek, sıkı piyasa takibi ve tüm satış ve satın
almalarda doğru ve hızlı kararlar verecek, iş sağlığı ve güvenliği ve
çevre odaklı yaklaşımla mali ve teknik olarak sürdürülebilir bir
başarıyı yakalayacak stratejiyi, bundan sonra da sıkı bir şekilde
uyguluyor olacaktır.
Paydaşlara Teşekkür
Bu vesileyle 2018 yılı faaliyet sonuçlarımızın hayırlı olmasını
diliyor, sunulan faaliyetlerin gerçekleştirilmesindeki çok kıymetli
katkıları nedeniyle tüm çalışanlarımıza ve çalışanlarımızın temsilcisi
Özçelik -İş Sendikamıza, bizlerden güven ve desteğini esirgemeyen tüm
ortaklarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize, her zaman yanımızda olan
kamu ve yerel yönetimlere, yöre halkımıza ve sektörlerdeki gelişime
ortak akıl ve stratejiyle katkı sunan Hükümetimize teşekkür ediyor,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2556 9,2572 % 0,87  
Euro 10,7396 10,7854 % 1,05  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,98  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 0,01  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87