***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 03:45***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 0 6.139.733 80.480.862 -3.336.110 44.533 0 1.031.613 -212.619.021 -85.381.287 256.543.313 -23.698.986 232.844.327
Transferler
-4.931.119 -79.217.388 85.381.287 1.232.780 1.232.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.338.124 -269.218 142.751 -31.805.059 45.406.598 1.699.428 47.106.026
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 0 6.139.733 152.887.867 -3.605.328 187.284 0 1.031.613 -291.836.409 -31.805.059 303.182.691 -21.999.558 281.183.133
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 460.000.000 22.585.778 -12.402.788 0 6.139.733 159.691.587 -7.274.967 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Transferler
-55.042.432 62.595.705 7.553.273 -7.553.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
134.709 -59.498.407 -59.363.698 -17.956.161 -77.319.859
Sermaye Avansı
92.028.205 92.028.205 9.562.500 101.590.705
Dönem Sonu Bakiyeler
15 460.000.000 22.585.778 -12.402.788 92.028.205 6.139.733 159.691.587 -7.274.967 166.231 -2.956.359 1.031.613 -345.425.205 -59.498.407 314.085.421 -47.945.884 266.139.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.118.555 -8.887.109
Dönem Karı (Zararı)
-77.454.568 -30.119.647
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-77.454.568 -30.119.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.015.593 75.340.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.081.574 24.856.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.189.488 3.781.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 317.915 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.871.573 -118.514
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.900.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.104.672 20.672.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.425.913 3.818.685
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 999.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.679.076 16.853.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.299.049 54.340.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.050.814 -4.173.185
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31.349.863 58.513.224
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.343.679
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.343.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -11.075.644 -30.469.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.775 2.159.789
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
72.775 2.159.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.835.187 -32.434.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 37.799.693 -2.629.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.329.692 -3.703.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.470.001 1.074.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -58.686.979 -81.807.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.960.328 95.390.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.679.969 -3.411.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.280.359 98.802.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.022.785 1.939.060
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.687.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.243.655 -45.327.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.355.247 -46.653.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.111.592 1.325.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.274.162 12.786.467
Ödenen Faiz
-4.071.882 -3.393.050
Alınan Faiz
2.855.331 3.261.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.784.310 -913.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-843.532 -335.469
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.292.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.615.736 -61.237.933
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-649.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.701.938 1.121.553
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.713.993 1.121.553
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
987.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.863.561 -63.271.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.345.840 -60.213.132
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.517.721 -3.058.258
Alınan Faiz
2.195.483 911.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.989.262 135.662.493
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
101.590.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
344.256.409 358.434.973
Kredilerden Nakit Girişleri
344.256.409 358.434.973
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-264.724.540 -164.170.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-264.724.540 -164.170.628
Ödenen Faiz
-30.133.312 -58.601.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.254.971 65.537.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
134.709 164.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.389.680 65.702.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.464.535 17.778.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 65.854.215 83.481.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 65.854.215 24.464.535
Ticari Alacaklar
271.267.030 263.996.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.458.456 14.788.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 263.808.574 249.208.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11.494.490 7.679.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11.494.490 7.679.153
Diğer Alacaklar
2.680.591 1.758.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.680.591 1.758.758
Stoklar
7 191.919.088 135.103.682
Peşin Ödenmiş Giderler
22.886.027 15.409.542
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
546.613 423.598
Diğer Dönen Varlıklar
10 89.106.899 75.148.138
ARA TOPLAM
655.754.953 523.983.643
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 19.621.544 19.621.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
675.376.497 543.605.187
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
651.710 2.114
Ticari Alacaklar
203.829.501 243.298.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 203.829.501 243.298.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
117.877.797 124.450.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
117.877.797 124.450.583
Maddi Duran Varlıklar
8 447.857.051 450.214.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.742.172 165.377.380
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.742.172 165.377.380
Peşin Ödenmiş Giderler
3.021.963 2.368.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 73.454.476 61.769.647
Diğer Duran Varlıklar
10 97.900.543 78.717.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.130.335.213 1.126.199.084
TOPLAM VARLIKLAR
1.805.711.710 1.669.804.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 222.445.874 141.078.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 412.472.614 141.759.084
Ticari Borçlar
223.817.363 214.857.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 52.395.663 46.715.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 171.421.700 168.141.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.432.262 6.409.477
Türev Araçlar
926.257 1.231.497
Ertelenmiş Gelirler
11 19.088.329 3.850.587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 312.266 145.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.458.564 34.697.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.941.072 2.719.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 51.517.492 31.977.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.123.752 3.946.135
ARA TOPLAM
950.077.281 547.975.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
950.077.281 547.975.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 533.454.910 809.137.890
Türev Araçlar
7.972.316 12.010.756
Ertelenmiş Gelirler
0 303.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.067.666 58.508.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.121.356 19.700.845
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 28.946.310 38.807.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
589.494.892 879.960.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.539.572.173 1.427.935.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
314.085.421 273.867.641
Ödenmiş Sermaye
15 460.000.000 460.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-12.402.788 -12.402.788
Sermaye Avansı
92.028.205 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.139.733 6.139.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.416.620 152.416.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.416.620 152.416.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
159.691.587 159.691.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.274.967 -7.274.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.790.128 -2.924.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
166.231 31.522
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.956.359 -2.956.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-345.425.205 -290.382.773
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.498.407 -62.595.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-47.945.884 -31.998.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.139.537 241.868.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.805.711.710 1.669.804.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 311.559.286 323.486.612 165.743.638 224.496.341
Satışların Maliyeti
16 -306.002.671 -299.987.280 -167.209.171 -211.379.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.556.615 23.499.332 -1.465.533 13.117.294
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 5.116.205 1.853.363
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.116.205 1.853.363
BRÜT KAR (ZARAR)
10.672.820 23.499.332 387.830 13.117.294
Genel Yönetim Giderleri
17 -24.325.313 -18.483.341 -13.705.748 -10.845.686
Pazarlama Giderleri
17 -29.059.810 -18.978.184 -18.011.573 -12.643.658
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.526.514 -1.146.171 -721.367 -570.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.514.347 40.655.439 35.127.041 30.674.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.884.113 -22.913.297 -30.739.232 -13.665.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-28.608.583 2.633.778 -27.663.049 6.066.097
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.317.637 911.904 1.859.229 620.756
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-194.929 -6.102.240 245.281 -6.102.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.485.875 -2.556.558 -25.558.539 584.613
Finansman Giderleri
-62.044.337 -58.032.781 -26.350.806 -37.077.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-88.530.212 -60.589.339 -51.909.345 -36.493.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.075.644 30.469.692 2.946.840 24.394.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -609.185 -394.060 -359.010 465.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 11.684.829 30.863.752 3.305.850 23.928.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.454.568 -30.119.647 -48.962.505 -12.099.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.454.568 -30.119.647 -48.962.505 -12.099.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.956.161 1.685.412 -15.097.312 1.604.308
Ana Ortaklık Payları
-59.498.407 -31.805.059 -33.865.193 -13.703.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 20 -0,00129300 -0,00069100 -0,00073600 -0,00029800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 77.060.932 -1.369.072 77.334.070
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 77.338.124 0 77.338.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -277.192 0 -4.054
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.369.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
134.709 164.741 97.831 142.570
Yabancı Para Çevrim Farkları
134.709 164.741 97.831 142.570
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.709 77.225.673 -1.271.241 77.476.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.319.859 47.106.026 -50.233.746 65.377.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.956.161 1.699.428 -15.097.312 1.614.612
Ana Ortaklık Payları
-59.363.698 45.406.598 -35.136.434 63.762.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553873


BIST
16:531.472
Değişim :  -1,12% |  -16,70
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler16:51
EGGUB 224,70 144.648.303 % 9,99  
MMCAS 6,42 385.822 % 9,93  
PAMEL 26,12 3.194.697 % 9,93  
SILVR 6,65 29.482.121 % 9,92  
VAKKO 7,76 96.302.692 % 9,45  
16:51 Alış Satış %  
Dolar 7,4063 7,4192 % 0,90  
Euro 8,9827 9,0015 % 0,50  
Sterlin 10,3263 10,3780 % 0,56  
Frank 8,1706 8,2198 % 1,09  
Riyal 1,9749 1,9848 % 1,03  
16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 -6,59  
Altın Gr. 421 421 2,95  
Cumhuriyet 2.805 2.847 45,00  
Tam 2.788 2.861 46,24  
Yarım 1.348 1.384 22,37  
Çeyrek 676 692 11,18  
Gümüş.Ons 26,89 26,92 -0,45  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,06  
B. Petrol 65,13 65,13 -0,99