***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2018 23:05***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.504.537 8.873.205 480.842 -2.686.400 -11.041.669 -74.177.081 -69.013.971 -22.277.342 -91.291.313
Sermaye Arttırımı
140.000.000 140.000.000 140.000.000
Sermaye Avansı
55.350.000 55.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
25.498 25.498 25.498
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17.707.918 140.483 -6.806.732 -25.350 -25.350 -25.646.092 -25.671.442
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 0 1.031.613 -366.976.506 -73.505.481 348.211.818 -24.572.384 323.639.434
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 0 1.031.613 -366.976.506 -73.505.481 348.211.818 -24.572.384 323.639.434
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-28.372 -73.477.109 73.505.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
441.313 -5.955.259 -271.310 -4.075.609 6.906.865 -2.954.000 -4.823.922 -7.777.922
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
156.438 9.590.178 9.746.616 29.396.306 39.142.922
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.645.717 39.702.881
Dönem Karı (Zararı)
2.082.943 -95.782.823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.082.943 -95.782.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.373.704 208.029.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 51.354.268 54.999.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-105.004 42.658.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 170.427 7.041.878
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -275.431 13.856.450
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 11.361.215
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 10.398.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.721.069 76.727.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.528.814 4.164.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.043.946 7.982.968
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.236.201 64.579.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.762.925 118.228.847
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.746.835 -21.307.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
71.509.760 139.536.159
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.159.654 82.533.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.017.045 548.739
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.017.045 548.739
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 180.998 -28.022.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -717.251 137.191
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -139.781.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.060.765 -12.874.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.181.834 20.696.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.974.247 11.347.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.207.587 9.348.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.069.761 -4.925.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.860.116 -26.958.404
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
73.476.060 -24.996.803
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.384.056 -1.961.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.669.286 -1.687.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-104.758.712 -7.343.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.089.426 5.656.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.395.882 99.372.788
Ödenen Faiz
-11.229.881 -21.453.412
Alınan Faiz
14.250.449 18.180.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.730.286 -6.034.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -500.500 -230.749
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -55.539.947 -50.131.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.050.721 62.467.039
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
35 0 192.621.164
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
31 -4.030.250 -5.693.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.859.911 3.982.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.483.723 -135.953.695
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -80.683.032 -127.500.414
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.800.691 -8.453.281
Alınan Faiz
23 1.496.386 3.032.909
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.893.045 4.478.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.322.754 -120.520.027
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 195.350.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
550.432.802 71.855.780
Kredilerden Nakit Girişleri
397.255.368 71.855.780
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
153.177.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-423.689.463 -256.840.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.689.463 -154.477.325
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-180.000.000 -102.363.453
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.495.219 -6.934.644
Ödenen Faiz
-51.925.366 -110.013.405
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.936.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.917.750 -18.350.107
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-271.310 480.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.646.440 -17.869.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 6.595.270 24.464.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 16.241.710 6.595.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36 16.241.710 6.595.270
Finansal Yatırımlar
31 17.333.500 1.421.819
Ticari Alacaklar
416.289.378 280.224.210
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.316.824 681.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 386.972.554 279.542.618
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
25.216.799 14.672.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 25.216.799 14.672.516
Diğer Alacaklar
210.251 1.178.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 210.251 1.178.713
Türev Araçlar
30 10.989.917 0
Stoklar
9 109.867.482 111.964.203
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.964.355 9.912.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 500.500 654.309
Diğer Dönen Varlıklar
18 32.514.796 68.871.951
ARA TOPLAM
644.128.688 495.495.769
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
644.128.688 495.495.769
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 9.725.860 5.695.610
Ticari Alacaklar
114.769.919 188.166.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.769.919 188.166.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
133.773.952 130.625.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 133.773.952 130.625.575
Türev Araçlar
30 43.959.667 3.358.000
Maddi Duran Varlıklar
11 463.849.772 445.226.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 217.768.342 187.770.033
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
217.768.342 187.770.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.022.671 2.018.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 80.160.836 85.080.746
Diğer Duran Varlıklar
18 116.885.639 63.234.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.181.916.658 1.111.175.258
TOPLAM VARLIKLAR
1.826.045.346 1.606.671.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 103.579.448 269.722.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 69.014.019 83.387.551
Ticari Borçlar
190.053.554 172.043.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 8.032.624 44.223.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 182.020.930 127.820.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.700.070 10.079.791
Türev Araçlar
30 5.600.630 2.611.014
Ertelenmiş Gelirler
10 9.463.782 2.715.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.575.881 74.260.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.242.153 1.802.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 38.333.728 72.458.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.259.417 3.795.548
ARA TOPLAM
426.246.801 618.616.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.246.801 618.616.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 1.000.454.748 616.864.499
Türev Araçlar
30 13.207.407 11.179.977
Ertelenmiş Gelirler
10 1.003.249 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.128.707 36.370.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 17.593.975 15.612.612
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 12.534.732 20.758.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.044.794.111 664.415.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.471.040.912 1.283.031.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.004.434 348.211.818
Ödenmiş Sermaye
19 600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.733.159 153.119.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.733.159 153.119.039
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
155.774.429 161.758.060
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.041.270 -8.639.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.859.905 487.014
Yabancı Para Çevrim Farkları
215.704 487.014
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.075.609 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.075.609 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-430.863.437 -366.976.506
Net Dönem Karı veya Zararı
6.906.865 -73.505.481
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -24.572.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.004.434 323.639.434
TOPLAM KAYNAKLAR
1.826.045.346 1.606.671.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 953.186.497 796.989.049
Satışların Maliyeti
20 -849.103.192 -737.606.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.083.305 59.382.410
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 198.645.447 174.869.085
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -158.990.751 -145.298.091
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.654.696 29.570.994
BRÜT KAR (ZARAR)
143.738.001 88.953.404
Genel Yönetim Giderleri
21 -37.831.898 -55.313.750
Pazarlama Giderleri
21 -41.969.239 -98.273.337
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -6.630.883 -2.984.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 123.888.897 73.657.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.102.832 -33.687.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.092.046 -27.648.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.060.927 143.306.057
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -423.037 -22.700.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.729.936 92.956.932
Finansman Giderleri
25 -171.465.995 -216.761.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.263.941 -123.804.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-180.998 28.022.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -1.138.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-180.998 29.160.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.082.943 -95.782.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.082.943 -95.782.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.823.922 -22.277.342
Ana Ortaklık Payları
6.906.865 -73.505.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.513.946 7.368.668
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 8.873.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
441.313 -1.504.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.955.259
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-5.955.259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.346.919 480.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
-271.310 480.842
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.075.609 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.075.609 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.860.865 7.849.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.777.922 -87.933.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.823.922 -21.921.877
Ana Ortaklık Payları
-2.954.000 -66.011.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665932


BIST18:051.527
Değişim :  3,81% |  56,06
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.527
En Düşük
1.491
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHLAS 1,00 28.898.722 % 13,64  
VAKFN 17,71 5.077.103 % 10,00  
OTKAR 392,70 309.097.599 % 10,00  
UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2517 7,2560 % -2,27  
Euro 8,7369 8,7408 % -2,55  
Sterlin 10,0758 10,1263 % -2,28  
Frank 7,8958 7,9434 % -2,88  
Riyal 1,9283 1,9379 % -2,31  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 10,47  
Altın Gr. 406 406 -6,62  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,84 26,87 0,31  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,06  
B. Petrol 64,91 64,91 0,48