***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2019 20:08***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.934.192 -27.282.712
Dönem Karı (Zararı)
8.322.262 -19.906.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11-12 174.723.458 144.927.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.532.353 27.403.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 503.663 1.125.698
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.969 1.125.698
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 401.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.850.239 18.156.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.826.837 3.970.828
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25.023.402 14.185.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.428.667 39.606.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.663.863 -16.082.178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 93.092.530 55.688.414
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
94.770.570 57.487.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-243.843 7.906.519
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-243.843 7.906.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 14.141.870 -6.812.309
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -80.260.061 54.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.068.812 -150.096.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.328.420 -114.244.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -108.743.415 -2.439.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -72.585.005 -111.805.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -17.238.571 -70.400.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.231.227 -29.284.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.721.563 61.763.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.799.168 -3.770.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 71.520.731 65.533.208
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-57.523.923 1.985.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.468.234 83.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.871.020 -1.601.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.402.786 1.685.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.023.092 -25.076.409
Ödenen Faiz
-5.737.886 -8.311.405
Alınan Faiz
10.663.863 16.082.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-886.346 -950.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -699.878 -628.562
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.250.853 -8.397.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.803.261 -11.948.692
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-54.360.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.434.621 3.509.190
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.434.621 3.509.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.270.720 -15.459.996
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.900.518 -13.480.743
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.370.202 -1.979.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.844.844 61.710.217
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
345.511.735 414.683.843
Kredilerden Nakit Girişleri
345.511.735 414.683.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.760.864 -296.217.722
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.352.097 -275.227.138
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-13.408.767 -990.584
Ödenen Faiz
-82.314.530 -74.717.965
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.718.815 17.962.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.975.775 22.478.813
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
515.483 216.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.460.292 22.695.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.769.148 16.241.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.308.856 38.937.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 155.774.429 -8.041.270 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-27.878.225 -27.878.225 -27.878.225
Transferler
-491.840 7.398.705 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.753 -20.974.946 -19.906.481 -40.664.674 -40.664.674
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 155.282.589 -8.041.270 432.457 -25.050.555 1.031.613 -451.342.957 -19.906.481 286.461.535 286.461.535
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 198.484.656 -6.453.704 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871
Transferler
-44.571.666 21.183.996 23.387.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
515.483 12.794.973 8.322.262 21.632.718 21.632.718
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 153.912.990 -6.453.704 1.220.068 -12.794.971 1.045.086 -430.111.281 8.322.262 349.196.589 349.196.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52.308.856 82.769.148
Finansal Yatırımlar
33.080.138 48.225.635
Ticari Alacaklar
9 748.587.149 522.505.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 306.549.161 197.805.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
442.037.988 324.699.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
54.739.191 42.386.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
54.739.191 42.386.884
Diğer Alacaklar
66.994 73.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.994 73.732
Türev Araçlar
34.761.583 29.102.154
Stoklar
10 201.202.948 184.366.071
Peşin Ödenmiş Giderler
26.472.682 21.973.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 699.878 738.891
Diğer Dönen Varlıklar
13 190.244.769 103.554.509
ARA TOPLAM
1.342.164.188 1.035.696.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.342.164.188 1.035.696.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
153.265.467 98.904.827
Ticari Alacaklar
9 39.517.662 84.373.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.517.662 84.373.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
116.297.907 136.195.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
116.297.907 136.195.638
Türev Araçlar
89.800.756 87.306.462
Maddi Duran Varlıklar
11 451.990.668 561.416.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 1.077.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 228.302.609 195.607.116
Peşin Ödenmiş Giderler
271.833 539.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 82.325.269 100.075.978
Diğer Duran Varlıklar
13 39.759.615 59.770.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.202.609.543 1.324.188.952
TOPLAM VARLIKLAR
2.544.773.731 2.359.885.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 892.396.531 379.548.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
892.396.531 379.548.482
Banka Kredileri
891.324.293 379.548.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.072.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 244.884.714 501.725.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.884.714 501.725.031
Banka Kredileri
244.884.714 501.725.031
Ticari Borçlar
9 318.211.967 248.490.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 22.239.480 24.038.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
295.972.487 224.451.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.344.210 5.798.965
Türev Araçlar
16.051.881 9.249.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 14.390.160 63.932.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
174.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.982.125 29.469.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.154.373 2.864.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 33.827.752 26.604.704
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.702.473 3.764.731
ARA TOPLAM
1.534.964.061 1.242.154.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.534.964.061 1.242.154.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 599.324.708 725.051.509
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
599.302.372 725.051.509
Banka Kredileri
599.302.372 725.051.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.336
Türev Araçlar
9.015.723 16.061.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.344.083 13.325.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.928.567 35.728.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.929.839 21.279.033
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 19.998.728 14.449.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
660.613.081 790.166.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.195.577.142 2.032.321.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
349.196.589 327.563.871
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.459.286 192.030.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.459.286 192.030.952
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.912.990 198.484.656
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.453.704 -6.453.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.574.903 -24.885.359
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.220.068 704.585
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.794.971 -25.589.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.794.971 -25.589.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.045.086 1.045.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-430.111.281 -451.295.277
Net Dönem Karı veya Zararı
8.322.262 -23.387.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
349.196.589 327.563.871
TOPLAM KAYNAKLAR
2.544.773.731 2.359.885.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 758.666.884 616.740.341 395.245.590 354.770.468
Satışların Maliyeti
18 -618.909.614 -535.645.888 -318.090.674 -300.046.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.757.270 81.094.453 77.154.916 54.723.890
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 191.424.548 204.176.010 4.367.310 24.913.950
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -171.037.098 -172.112.319 5.053.086 -7.530.047
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.387.450 32.063.691 9.420.396 17.383.903
BRÜT KAR (ZARAR)
160.144.720 113.158.144 86.575.312 72.107.793
Genel Yönetim Giderleri
19 -24.976.843 -21.648.357 -13.676.146 -11.215.198
Pazarlama Giderleri
19 -32.921.941 -33.472.050 -14.520.706 -22.703.882
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -6.335.615 -4.300.109 -3.270.868 -2.238.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.899.967 67.694.915 27.054.778 38.584.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.359.136 -9.083.197 -4.684.392 -4.393.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.451.152 112.349.346 77.477.978 70.141.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 80.287.715 2.281.075 80.025.863 209.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -27.654 -271.162 0 -271.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.711.213 114.359.259 157.503.841 70.079.529
Finansman Giderleri
15 -204.247.081 -141.078.049 -94.428.447 -82.501.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.464.132 -26.718.790 63.075.394 -12.422.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.141.870 6.812.309 -22.921.324 5.430.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -14.141.870 6.812.309 -22.921.324 5.430.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.322.262 -19.906.481 40.154.070 -6.992.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.322.262 -19.906.481 40.154.070 -6.992.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.322.262 -19.906.481 40.154.070 -6.992.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 22 0,00010000 -0,00030000 0,00070000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.310.456 -20.758.193 574.450 -11.875.547
Yabancı Para Çevrim Farkları
515.483 216.753 574.450 92.458
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.403.812 -26.890.956 0 -15.343.596
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.403.812 -26.890.956 0 -15.343.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.608.839 5.916.010 0 3.375.591
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.608.839 5.916.010 0 3.375.591
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.310.456 -20.758.193 574.450 -11.875.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.632.718 -40.664.674 40.728.520 -18.867.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.632.718 -40.664.674 40.728.520 -18.867.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779968


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64