***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2019 00:35***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 0 355.004.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-27.878.225 -7.000.959 -7.000.959
Transferler
-491.840 7.398.705 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
851.447 -38.232.525 -20.110.804 -57.491.882 -57.491.882
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.282.589 1.067.151 -42.308.134 1.031.613 -451.342.957 -20.110.804 290.511.593 290.511.593
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871
Transferler
-44.571.666 21.183.996 23.387.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
251.483 25.589.944 20.418.035 46.259.462 46.259.462
Sermaye Avansı
190.372.937 190.372.937 190.372.937
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
9.275 -7.150.172 -7.140.897 -5.276.001 -12.416.898
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 190.372.937 6.165.231 -6.453.704 153.912.990 956.068 1.054.361 -437.261.453 20.418.035 557.055.373 -5.276.001 551.779.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.549.265 -259.874.682
Dönem Karı (Zararı)
20.418.035 -20.110.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
157.475.515 177.593.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 45.711.530 40.920.508
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
473.729
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 72.035
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 401.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.617.939 18.686.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.630.396 7.148.618
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35.987.543 11.538.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
123.085.071 57.829.111
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.176.239 -730.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 133.261.310 58.560.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.997.913 57.487.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.190.418 21.931.008
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.190.418 21.931.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.035.211 -19.315.605
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -80.255.460 54.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-346.743.848 -408.495.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.914.787 -246.478.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -232.662.329 -5.513.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.747.542 -240.965.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -29.313.049 -129.650.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
346.723 -56.064.947
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.591.205 86.248.031
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.869.026 -3.376.939
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -10.460.231 89.624.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-60.792.258 3.653.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.479.272 -66.203.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.843.301 -69.607.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.364.029 3.404.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-168.850.298 -251.012.872
Ödenen Faiz
-2.009.418 -6.106.365
Alınan Faiz
10.176.239 730.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.979.768 -2.665.671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -760.770 -820.770
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.125.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
65.316.747 -38.955.203
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-3.912.653
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-51.708.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.442.567 3.634.388
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.442.567 3.634.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.505.167 -26.735.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.267.505 -24.419.655
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.237.662 -2.315.349
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.854.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.838.659 292.425.461
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
190.372.937
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
990.720.728 842.602.234
Kredilerden Nakit Girişleri
990.720.728 842.602.234
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.019.969.582 -476.771.126
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-999.745.062 -468.529.194
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.224.520 11.758.068
Ödenen Faiz
-111.369.074 -79.344.698
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.083.650 5.939.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.393.859 -6.404.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
251.483 851.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.142.376 -5.552.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.769.148 16.241.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.626.772 10.688.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.626.772 82.769.148
Finansal Yatırımlar
21.974.013 48.225.635
Ticari Alacaklar
8 837.524.041 522.505.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 430.468.075 197.805.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
407.055.966 324.699.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
55.766.221 42.386.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
55.766.221 42.386.884
Diğer Alacaklar
168.455 73.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168.455 73.732
Türev Araçlar
37.875.142 29.102.154
Stoklar
9 229.290.181 184.366.071
Peşin Ödenmiş Giderler
13 22.100.074 21.973.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 760.770 738.891
Diğer Dönen Varlıklar
12 150.205.263 103.554.509
ARA TOPLAM
1.379.290.932 1.035.696.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.379.290.932 1.035.696.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
155.374.199 98.904.827
Ticari Alacaklar
8 17.325.719 84.373.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.325.719 84.373.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
94.815.271 136.195.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
94.815.271 136.195.638
Türev Araçlar
85.219.071 87.306.462
Maddi Duran Varlıklar
10 451.383.945 561.416.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 810.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 229.258.693 195.607.116
Peşin Ödenmiş Giderler
13 66.491 539.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 90.823.090 100.075.978
Diğer Duran Varlıklar
12 89.997.454 59.770.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.215.074.414 1.324.188.952
TOPLAM VARLIKLAR
2.594.365.346 2.359.885.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 622.559.135 379.548.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 486.381.058 501.725.031
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
486.381.058 501.725.031
Banka Kredileri
485.593.618 501.725.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
787.440
Ticari Borçlar
8 284.720.057 248.490.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 28.907.674 24.038.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
255.812.383 224.451.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.049.020 5.798.965
Türev Araçlar
10.912.502 9.249.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 14.042.225 63.932.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
174.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.603.653 29.469.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.077.246 2.864.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 39.526.407 26.604.704
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.566.930 3.764.731
ARA TOPLAM
1.474.834.580 1.242.154.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.474.834.580 1.242.154.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 509.790.804 725.051.509
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
509.771.105 725.051.509
Banka Kredileri
509.771.105 725.051.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.699
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.699
Türev Araçlar
4.208.527 16.061.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.423.683 13.325.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.328.380 35.728.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.717.103 21.279.033
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 23.611.277 14.449.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
567.751.394 790.166.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.042.585.974 2.032.321.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
557.055.373 327.563.871
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Sermaye Avansı
190.372.937
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.459.286 192.030.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.459.286 192.030.952
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.912.990 198.484.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.453.704 -6.453.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
956.068 -24.885.359
Yabancı Para Çevrim Farkları
956.068 704.585
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -25.589.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.589.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.054.361 1.045.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-437.261.453 -451.295.277
Net Dönem Karı veya Zararı
20.418.035 -23.387.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.276.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
551.779.372 327.563.871
TOPLAM KAYNAKLAR
2.594.365.346 2.359.885.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.171.079.310 985.459.465 412.412.426 368.719.124
Satışların Maliyeti
17 -967.846.806 -805.332.734 -348.937.192 -269.686.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.232.504 180.126.731 63.475.234 99.032.278
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 164.306.722 304.051.946 -27.117.826 99.875.936
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -150.581.492 -215.615.810 20.455.606 -43.503.491
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.725.230 88.436.136 -6.662.220 56.372.445
BRÜT KAR (ZARAR)
216.957.734 268.562.867 56.813.014 155.404.723
Genel Yönetim Giderleri
18 -35.980.984 -34.793.086 -11.004.141 -13.875.725
Pazarlama Giderleri
18 -50.215.716 -57.137.589 -17.293.775 -23.665.539
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -7.843.037 -6.955.407 -1.507.422 -2.655.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.137.581 177.797.787 -28.762.386 110.102.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.095.681 -11.443.352 -2.736.545 -1.629.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.959.897 336.031.220 -4.491.255 223.681.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 80.287.715 14.679.824 0 12.398.749
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -32.255 -278.876 -4.601 -7.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.215.357 350.432.168 -4.495.856 236.072.909
Finansman Giderleri
14 -199.762.111 -389.858.577 4.484.970 -248.780.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.453.246 -39.426.409 -10.886 -12.707.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.035.211 19.315.605 12.106.659 12.503.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.035.211 19.315.605 12.106.659 12.503.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.418.035 -20.110.804 12.095.773 -204.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.418.035 -20.110.804 12.095.773 -204.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.418.035 -20.110.804 12.095.773 -204.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.841.427 -37.381.078 12.530.971 -16.622.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
251.483 851.447 -264.000 634.694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.807.621 -49.016.058 16.403.809 -22.125.101
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
32.807.621 -49.016.058 16.403.809 -22.125.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.217.677 10.783.533 -3.608.838 4.867.522
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.217.677 10.783.533 -3.608.838 4.867.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.841.427 -37.381.078 12.530.971 -16.622.885
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.259.462 -57.491.882 24.626.744 -16.827.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.259.462 -57.491.882 24.626.744 -16.827.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797848


BIST18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23