***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2021 03:12***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564
Transferler
-44.572 21.184 23.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.568 792 25.590 -42.795 18.025 44 2.280 2.324
Sermaye Arttırımı
300.000 614 300.614 300.614
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.850 -1.850 -7.909 -9.759
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.497 0 -42.795 1.045 -431.961 18.025 626.372 -5.629 620.743
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.497 -42.795 1.045 -431.961 18.025 626.372 -5.629 620.743
Transferler
20 83 17.922 -18.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 80.087 -6.061 12.747 20.321 107.024 399 107.423
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
434.402 -19.219
Dönem Karı (Zararı)
20.720 20.305
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
523.901 275.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 66.538 60.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.476 2.482
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-21-22 5.457 2.080
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.685 402
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 12.704 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.863 50.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.731 11.979
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 52.132 38.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
151.546 172.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -4.156 -25.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-25 155.702 197.605
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
195.155 74.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -11.128
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -11.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 35.862 4.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -539 -77.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.318 -286.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.829 -244.387
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
635 4.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.464 -248.451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.796 75.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.795 -60.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.426 -11.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.221 -49.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.512 -56.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
130.309 1.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.797 -57.512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
470.303 9.567
Ödenen Faiz
22 -1.012 -25.649
Alınan Faiz
22 2.743 22.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.225 -1.737
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -2.027 -3.708
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -33.380 -20.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.635 55.394
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
30 -125 -47.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.259 146.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.182 -46.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.559 -32.656
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.623 -13.568
Alınan Faiz
23 1.413 2.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-361.809 -70.431
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 300.613
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 300.613
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.040.964 716.939
Kredilerden Nakit Girişleri
945.814 716.939
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
95.150 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.220.819 -906.182
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.132.819 -839.182
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-88.000 -67.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.967 -22.911
Ödenen Faiz
-161.987 -158.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.958 -34.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.360 -1.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.598 -35.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 47.239 82.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 69.837 47.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 69.837 47.239
Finansal Yatırımlar
17.058 2.466
Diğer Finansal Yatırımlar
30 17.058 2.466
Ticari Alacaklar
990.160 855.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 627 1.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 989.533 854.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
116.321 64.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 116.321 64.382
Diğer Alacaklar
7.181 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.181 99
Türev Araçlar
81.934 44.868
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 81.934 44.868
Stoklar
9 177.761 124.280
Peşin Ödenmiş Giderler
18.560 14.946
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.560 14.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.067 1.720
Diğer Dönen Varlıklar
65.238 144.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 65.238 144.427
ARA TOPLAM
1.545.117 1.300.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.545.117 1.300.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.690 107.817
Diğer Finansal Yatırımlar
30 120.690 107.817
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
85.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 85.880
Türev Araçlar
81.934 89.735
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 81.934 89.735
Maddi Duran Varlıklar
530.595 467.628
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 530.595 467.628
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 12.645 664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 297.190 235.456
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
286.545 224.811
Peşin Ödenmiş Giderler
10 169 441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
169 441
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 53.302 90.974
Diğer Duran Varlıklar
75.305 114.188
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 75.305 114.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.171.830 1.192.783
TOPLAM VARLIKLAR
2.716.947 2.493.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
439.904 905.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
439.904 905.321
Banka Kredileri
30 417.262 874.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 22.642 30.846
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
272.311 145.984
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
272.311 145.984
Banka Kredileri
30 272.311 145.984
Ticari Borçlar
307.640 229.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 10.349 12.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 297.291 217.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.863 6.866
Türev Araçlar
14.183
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 14.183
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.974 14.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.974 14.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 683 157
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.205 46.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.731 3.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 55.474 43.304
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.129 12.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 11.129 12.519
ARA TOPLAM
1.104.709 1.376.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.104.709 1.376.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
820.949 446.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
820.949 446.591
Banka Kredileri
30 805.070 434.891
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 15.879 11.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.123 49.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 40.147 33.200
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 22.976 16.394
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 170
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
884.072 496.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.988.781 1.872.408
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
733.396 626.372
Ödenmiş Sermaye
19 900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
225.928 145.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.928 145.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.612 -41.298
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.564 1.497
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-30.048 -42.795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
26 -30.048 -42.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.045
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19 1.128 1.045
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-414.039 -431.961
Net Dönem Karı veya Zararı
20.321 18.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.230 -5.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
728.166 620.743
TOPLAM KAYNAKLAR
2.716.947 2.493.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.560.367 1.704.291
Satışların Maliyeti
-1.141.915 -1.416.645
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
418.452 287.646
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 171.907 177.837
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -116.321 -150.263
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.586 27.574
BRÜT KAR (ZARAR)
474.038 315.220
Genel Yönetim Giderleri
21 -71.954 -56.743
Pazarlama Giderleri
21 -76.453 -63.460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -10.258 -9.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 241.786 102.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -32.075 -29.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
525.084 257.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.952 83.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
527.036 338.520
Finansman Giderleri
25 -470.454 -313.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.582 24.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.862 -4.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.644 -2.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -34.218 -2.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.720 20.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.720 20.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
399 2.280
Ana Ortaklık Payları
20.321 18.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) (hisse başına) 28 0,02300000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.017 -1.568
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 83.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -25 -1.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.454 392
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 -3.459
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 5 392
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.686 -16.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 -6.061 792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.747 -42.795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
26 12.747 -42.795
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.590
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26-27 25.590
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.703 -17.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.423 2.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
399 2.280
Ana Ortaklık Payları
107.024 44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914705


BIST
18:051.417
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1591 8,1609 % 0,35  
Euro 9,6963 9,7033 % -0,14  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -11,66  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 -0,19  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,04  
B. Petrol 63,03 63,03 -0,17