***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

29.04.2019 17:13***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
18.487 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 29.998,10 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
145.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
17,2
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
24,2
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,1
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
25,8
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
9,6
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OSB Fabrikada yer alan üretim birimlerinin çoğu 2019 yılı başı itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu Hasanağa Fabrikasına taşınmıştır. Dolayısıyla, Şirketimizin finansman maliyetlerini düşürmek ve net işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere OSB fabrikanın satılmasının finansman maliyetlerinin azaltılması açısından daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
80.142.251 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketimiz finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2019
Karşı Taraf
Kök Ziraat Turizm San ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirketimiz ve satışa konu mal varlığının satışını gerçekleştirdiğimiz Kök Ziraat, SPK mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf şirketlerdir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.11.2018 - 2018REV715
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
65.105.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Şirketimizin 64.857.749 TL net defter değerli OSB fabrikasının, değerleme raporunda tespit edilen değerin üzerinde bir rakam olan 145.000.000 TL'ye satışı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikası'nda yer alan üretim birimlerinin çoğunun 2019 yılı başı itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu Hasanağa fabrikası'na taşınmıştır. Dolayısıyla, Şirketimizin finansman maliyetlerini düşürmek ve net işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere OSB fabrikanın satılmasının finansman maliyetlerinin azaltılması açısından daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. İhtiyaca bağlı olarak söz konusu fabrikanın bir kısmının kiralanması ayrıca değerlendirilecektir. Şirketimizin OSB fabrikasının net defter değeri 64.857.749 TL olup, OSB fabrikanın 145.000.000 TL karşılığında ilişkili taraf Şirketimiz olan Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Kök Ziraat) satılması SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 1.SPK (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesi ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde a)İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara Göre Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: 31.12.2018 itibarıyla  
64.857.749TL / 2.359.885.033 TL = %2,7  olduğu, 
b)İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının:  145.000.000 TL / 844.312.500 TL = %17,2  olduğu,
c)Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: 31.12.2018 itibarıyla   65.326.892 TL / 1.504.611.404 TL = %4,3 olduğu  tespit edilmiştir. Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik kriterlerinin sağlanmadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir. 2.SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme Satın alan tarafın ilişkili tarafımız Kök Ziraat  olması sebebiyle yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemidir.  Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemler başlıklı 9. Maddesinin 2. Fıkrasının b bendi ve İlgili Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.9. numaralı ilkesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde a)İşlem Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara göre Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: 31.12.2018 itibarıyla   145.000.000 TL / 2.359.885.033 TL = %6,1  olduğu, 
b)Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Söz konusu Varlıktan Elde Edilen Karın Ortaklığın Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karına Oranının: 31.12.2018 itibarıyla 1.504.770 TL / -37.102.957 TL = -%4,1 olduğu, (hesaplanan oran negatif çıktığı için uygulanabilir değildir.)
c)İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Şirket Değerine Oranının:  145.000.000 TL / 844.312.500  TL = %17,2 olduğu,
tespit edilmiştir.  Kurulca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. hazırladığı 20 Kasım 2018 tarihli değerleme raporunda, maliyet yaklaşımı yöntemini kullanarak OSB Fabrika'nın 20.11.2018 tarihi itibarıyla değerini 65.105.000 TL (KDV Hariç) olarak tespit etmiştir. Ayrıca, söz konusu oranlar aynı tebliğin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.9. maddesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, hesaplanan oranların %10'dan fazla bir orana ulaşacağı tespit edilmiştir. 
Bu kapsamda Şirketimizin 64.857.749 TL net defter değerli OSB fabrikasının değerleme raporunda tespit edilen değerin üzerinde bir rakam olan 145.000.000 TL karşılığında ilişkili taraf Şirketimiz olan Kök Ziraat'e satılmasına, karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758739


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64