***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2020 16:21***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.03.2020 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVİD-19 Salgın Tedbirleri Kapsamında 05.05.2020 Tarihinde Ve Şirket Merkezinde Yapılmak Üzere Ertelenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
2 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
3 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
4 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
11 - Şirketin 2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Nihai kartonsan kardağıtım hesaplama ve öneri-2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 KRT YÖNETİM KURULU KARARI 2020 09 GENEL KURUL ERTELEME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 05052020 Tarihli Erteleme Kartonsan Olağan Genel Kurul davet Ilanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Kartonsan Genel Kurul_erteleme Duyuru İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı toplantısında
1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında
30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda
a) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,
b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,
c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832363


BIST
18:0589.511
Değişim :  0,48% |  425,75
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409
En Düşük
88.082
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1730 8,2139 % -1,12  
Frank 6,7561 6,7968 % -2,30  
Riyal 1,7502 1,7589 % -1,49  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.613 1.614 22,34  
Altın Gr. 343 343 0,32  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,52 0,54  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,07  
B. Petrol 29,99 29,99 5,25