***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 20:14***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
9.596.808 -9.596.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 247.915 6.006.649 6.254.564 4.851 6.259.415
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-733.898 -733.898 -733.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 -1.895.196 -1.759.039 11.259.003 -256.743 3.150.869 36.167.777 6.006.649 77.673.320 27.425 77.700.745
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
11.740.168 -11.740.168 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 209.899 5.715.593 5.925.492 7.096 5.932.588
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -282.895 3.765.426 47.293.388 5.715.593 98.338.311 41.077 98.379.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.893.996 -56.938.433
Dönem Karı (Zararı)
5.722.689 6.011.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.228.579 13.146.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.011.868 1.491.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 100.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 1.279.178 405.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.805.732 11.323.281
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.502.963 -871.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.720.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.348.838 697.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.455.270 -70.330.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.105.456 -23.584.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
263.541 1.778.282
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -119.850.531 -53.627.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.311.499 3.501.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.994.391 -345.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.720.374 1.947.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.504.002 -51.171.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.231.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.841.443 -5.766.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.042.514 -6.317.294
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -6.528.067 -6.870.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.000
Alınan Faiz
60.553 753.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.270.953 76.287.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.498.073 201.831.261
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-136.697.865 -114.731.898
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.064.053 -745.822
Ödenen Faiz
-4.570.303 -10.065.916
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.894.899 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665.557 13.031.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665.557 13.031.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.907.440 6.161.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.241.883 19.193.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.136.783 35.952.961
Finansal Yatırımlar
5 109.170 186.977
Ticari Alacaklar
114.876.658 127.982.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 822.290 1.048.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 114.054.368 126.933.529
Diğer Alacaklar
3.666.643 3.930.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.666.643 3.930.184
Stoklar
9 332.162.354 212.311.823
Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.676.914 31.043.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
745 746
Diğer Dönen Varlıklar
17 30.828.387 20.070.295
ARA TOPLAM
563.457.654 431.478.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.457.654 431.478.329
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.392.638 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.392.638 0
Diğer Alacaklar
24.598 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.598 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 132.165 174.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 7.952.000
Maddi Duran Varlıklar
13 53.756.775 52.364.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 18.549.641 15.550.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.549.641 15.550.415
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.459.728 7.712.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.997.571 9.338.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.485.116 93.117.400
TOPLAM VARLIKLAR
661.942.770 524.595.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 193.315.911 154.690.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.880.388 7.493.303
Ticari Borçlar
77.853.459 45.541.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 77.853.459 45.541.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.879.053 2.520.809
Diğer Borçlar
8.056.138 4.061.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 5.729.574 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.326.564 4.061.747
Ertelenmiş Gelirler
10 85.736.667 46.635.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.100.944 1.696.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.322.827 1.106.509
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 778.117 590.117
ARA TOPLAM
384.822.560 262.640.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.822.560 262.640.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.456.455 157.117.476
Diğer Borçlar
472.851 472.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 472.851 472.851
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.791.946 4.500.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.791.946 4.500.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9.019.570 7.417.636
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.740.822 169.508.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
563.563.382 432.148.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.338.311 92.412.819
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.839.173 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.483.770 16.273.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.483.770 16.273.871
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -282.895 -492.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.765.426 3.765.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 47.293.388 35.553.220
Net Dönem Karı veya Zararı
5.715.593 11.740.168
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 41.077 33.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.379.388 92.446.799
TOPLAM KAYNAKLAR
661.942.770 524.595.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
67.770.172 72.719.536 25.360.401 35.981.436
Satışların Maliyeti
-18.239.994 -31.978.722 -3.086.275 -13.085.780
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.530.178 40.740.814 22.274.126 22.895.656
BRÜT KAR (ZARAR)
49.530.178 40.740.814 22.274.126 22.895.656
Genel Yönetim Giderleri
-9.658.539 -8.595.094 -4.898.816 -5.139.714
Pazarlama Giderleri
-10.043.673 -9.376.219 -4.758.191 -5.615.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-324.619 -128.276 -118.242 36.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.194.180 11.912.648 16.147.656 1.992.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.513.647 -8.719.644 -7.077.130 -1.666.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.183.880 25.834.229 21.569.403 12.502.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.772.894 1.232.662 3.311.337 909.043
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -888.558 0 -888.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.956.774 26.178.333 24.880.740 12.523.148
Finansman Gelirleri
2.858.980 9.940.965 1.407.375 2.224.119
Finansman Giderleri
-43.744.227 -29.410.413 -23.156.634 -11.139.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.071.527 6.708.885 3.131.481 3.607.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.348.838 -697.385 -375.571 -146.889
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.465.321 -814.412 -537.772 -240.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
116.483 117.027 162.201 94.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.722.689 6.011.500 2.755.910 3.460.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.722.689 6.011.500 2.755.910 3.460.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.096 4.851 4.993 3.556
Ana Ortaklık Payları
5.715.593 6.006.649 2.750.917 3.457.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
209.899 247.915 63.006 523.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
269.101 309.894 80.777 654.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.202 -61.979 -17.771 -130.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-59.202 -61.979 -17.771 -130.905
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.899 247.915 63.006 523.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.932.588 6.259.415 2.818.916 3.984.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.096 4.851 4.993 -4.871
Ana Ortaklık Payları
5.925.492 6.254.564 2.813.923 3.989.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704931


BIST
18:051.360
Değişim :  0,77% |  10,44
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.349  
En Yüksek
1.361
En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
VANGD 5,51 7.974.075 % 9,98  
KTSKR 16,56 32.653.802 % 9,96  
TMSN 18,10 197.757.947 % 9,96  
IDGYO 2,32 14.134.100 % 9,95  
ANHYT 9,73 30.039.073 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5543 8,5564 % -0,03  
Euro 10,1192 10,1304 % 0,08  
Sterlin 11,8462 11,9056 % 0,53  
Frank 9,3230 9,3791 % 0,24  
Riyal 2,2754 2,2868 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 0,88  
Altın Gr. 495 495 0,96  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,68 24,74 0,02  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,00  
B. Petrol 73,80 73,80 0,10