***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 18:22***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.552.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
11.740.168 -11.740.168
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 209.899 5.715.593 5.925.492 7.096 5.932.588
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -282.895 3.765.426 47.293.388 5.715.593 98.338.311 41.077 98.379.388
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Transferler
37.613 -15.755.945 15.718.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 153.758 -8.622.254 -8.468.496 11.124 -8.457.372
Sermaye Arttırımı
14.095.466 14.095.466 14.095.466
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-445.352 -445.353 -445.353
Dönem Sonu Bakiyeler
18 39.095.466 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -214.666 4.515.382 29.626.011 -8.622.254 81.246.738 63.549 81.310.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.048.775 -25.893.996
Dönem Karı (Zararı)
-8.611.130 5.722.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.327.514 20.228.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.969.802 2.011.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.398.306 1.279.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 204.799 5.805.732
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.210.405 13.502.963
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.720.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.659.186 1.348.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.397.077 -54.455.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.493.057 13.105.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.539 263.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -67.074.602 -119.850.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.297.382 32.311.499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.137.375 3.994.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.552.800 15.720.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.680.693 -28.504.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 317.737 -1.231.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.314.181 3.841.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.003 -5.042.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 0 -6.528.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.425.000
Alınan Faiz
35.003 60.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.176.239 23.270.953
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
447.825.825 169.498.073
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-352.975.448 -136.697.865
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-674.599 -1.064.053
Ödenen Faiz
-20.148.208 -4.570.303
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.851.331 -3.894.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.162.467 -7.665.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.162.467 -7.665.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.738.007 33.907.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.900.474 26.241.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.751.805 24.738.007
Finansal Yatırımlar
5 1.656.646 121.644
Ticari Alacaklar
142.525.300 118.032.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 854.270 961.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.671.030 117.070.462
Diğer Alacaklar
4.267.503 4.320.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.267.503 4.320.042
Stoklar
9 405.014.991 337.940.389
Peşin Ödenmiş Giderler
10 63.942.506 60.149.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 127.333 1.286.990
Diğer Dönen Varlıklar
17 49.329.788 38.723.676
ARA TOPLAM
726.615.872 585.312.525
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
726.615.872 585.312.525
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 73.376 83.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
13 63.361.780 60.267.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.197.422 23.278.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.197.422 23.278.640
Peşin Ödenmiş Giderler
10 168.495 2.414.005
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 18.272.155 14.990.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.267.904 103.230.366
TOPLAM VARLIKLAR
836.883.776 688.542.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 48.565.340 246.344.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.386.533 39.149.264
Ticari Borçlar
68.758.570 71.055.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.758.570 71.055.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.138.356 2.098.087
Diğer Borçlar
4.891.880 11.029.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 3.357.625 8.867.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.534.255 2.161.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 119.435.833 73.335.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.354.210 2.132.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.305.275 1.327.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.048.935 804.116
ARA TOPLAM
249.530.722 445.145.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.530.722 445.145.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 489.387.944 152.052.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.590.536 5.386.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.590.536 5.386.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 11.064.287 9.841.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
506.042.767 167.280.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
755.573.489 612.425.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.246.738 76.065.121
Ödenmiş Sermaye
18 39.095.466 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.839.173 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.551.999 16.398.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.551.999 16.398.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -214.666 -368.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.515.382 4.477.769
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 29.626.011 45.827.308
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -8.622.254 -15.718.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 63.549 52.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.310.287 76.117.546
TOPLAM KAYNAKLAR
836.883.776 688.542.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
132.569.094 67.770.172 65.662.544 25.360.401
Satışların Maliyeti
-77.249.877 -18.239.994 -32.657.597 -3.086.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.319.217 49.530.178 33.004.947 22.274.126
BRÜT KAR (ZARAR)
55.319.217 49.530.178 33.004.947 22.274.126
Genel Yönetim Giderleri
-12.755.584 -9.658.539 -7.619.451 -4.898.816
Pazarlama Giderleri
-9.107.797 -10.043.673 -4.784.306 -4.758.191
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-831.350 -324.619 -466.141 -118.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.062.635 25.194.180 8.401.826 16.147.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.188.926 -10.513.647 -6.795.546 -7.077.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.498.195 44.183.880 21.741.329 21.569.403
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
993.676 3.772.894 896.690 3.311.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-10.126 0 16.844 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.481.745 47.956.774 22.654.863 24.880.740
Finansman Gelirleri
6.538.251 2.858.980 3.346.811 1.407.375
Finansman Giderleri
-58.290.312 -43.744.227 -30.462.045 -23.156.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.270.316 7.071.527 -4.460.371 3.131.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.659.186 -1.348.838 694.395 -375.571
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -317.737 -1.465.321 -142.929 -537.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.976.923 116.483 837.324 162.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.611.130 5.722.689 -3.765.976 2.755.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.611.130 5.722.689 -3.765.976 2.755.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.124 7.096 7.799 4.993
Ana Ortaklık Payları
-8.622.254 5.715.593 -3.773.775 2.750.917
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
153.758 209.899 -72.617 63.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
197.126 269.101 -93.099 80.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.368 -59.202 20.482 -17.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-43.368 -59.202 20.482 -17.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.758 209.899 -72.617 63.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.457.372 5.932.588 -3.838.593 2.818.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.124 7.096 7.799 4.993
Ana Ortaklık Payları
-8.468.496 5.925.492 -3.846.392 2.813.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782476


BIST
18:051.360
Değişim :  0,77% |  10,44
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.349  
En Yüksek
1.361
En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
VANGD 5,51 7.974.075 % 9,98  
KTSKR 16,56 32.653.802 % 9,96  
TMSN 18,10 197.757.947 % 9,96  
IDGYO 2,32 14.134.100 % 9,95  
ANHYT 9,73 30.039.073 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5572 8,5588 % 0,00  
Euro 10,1188 10,1337 % 0,11  
Sterlin 11,8462 11,9056 % 0,53  
Frank 9,3230 9,3791 % 0,24  
Riyal 2,2754 2,2868 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 1,69  
Altın Gr. 495 495 0,96  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,68 24,72 0,01  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 -0,00  
B. Petrol 73,66 73,66 -0,04