***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 20:26***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650
Transferler
18.620.869 -18.620.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -116.815 1.089.416 -1.089.416 7.191.545 7.074.730 4.609 7.079.339
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -355.378 3.150.869 26.570.969 7.191.545 69.736.470 22.519 69.758.989
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
9.596.808 -9.596.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 247.915 6.006.649 6.254.564 4.851 6.259.415
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-733.898 -733.898 -733.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -1.895.196 -1.759.039 11.259.003 -256.743 3.150.869 36.167.777 6.006.649 77.673.320 27.425 77.700.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.938.433 -30.745.063
Dönem Karı (Zararı)
6.011.500 7.196.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.146.896 4.369.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 1.491.695 1.001.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 100.380 -6.269
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 405.703 382.009
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.323.281 2.170.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-871.548 -506.568
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
697.385 1.323.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.330.012 -38.947.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -23.584.504 -4.659.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.778.282 7.427.733
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -53.627.130 -15.149.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.501.368 -25.934.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-345.266 -22.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.947.238 -609.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.171.616 -27.381.376
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.766.817 -3.363.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.317.294 -6.582.307
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 56.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -6.870.644 -6.941.314
Alınan Faiz
753.350 268.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 34.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.287.625 30.827.387
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.831.261 102.665.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.731.898 -67.149.043
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-745.822 -514.529
Ödenen Faiz
-10.065.916 -4.174.271
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.031.898 -6.499.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.031.898 -6.499.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.161.712 16.981.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.193.610 10.481.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.193.610 6.161.712
Finansal Yatırımlar
7 2.730.722 1.076.191
Ticari Alacaklar
122.884.286 99.400.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 698.361 687.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 122.185.925 98.712.534
Diğer Alacaklar
899.470 2.677.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 899.470 2.677.752
Stoklar
11 145.866.460 92.239.330
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.052.415 10.444.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 103.811 2.193
Diğer Dönen Varlıklar
20 19.528.006 12.324.408
ARA TOPLAM
328.258.780 224.326.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
328.258.780 224.326.660
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 21.898 20.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 21.898 20.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 199.192 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.200.000 7.200.000
Maddi Duran Varlıklar
15 45.898.584 42.631.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.004.864 9.717.796
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.004.864 9.717.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.604.467 1.850.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.163.241 7.616.646
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.092.246 69.037.189
TOPLAM VARLIKLAR
405.351.026 293.363.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 146.950.643 107.794.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.253.495 5.067.140
Ticari Borçlar
9 39.255.255 35.753.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.255.255 35.753.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 903.595 1.331.732
Diğer Borçlar
2.125.207 2.470.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.125.207 2.470.473
Ertelenmiş Gelirler
12 14.786.674 5.477.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.229.674 1.093.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 848.002 711.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 381.672 381.671
ARA TOPLAM
208.504.543 158.989.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.504.543 158.989.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 108.100.447 51.914.354
Diğer Borçlar
10 1.168.998 1.168.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.168.998 1.168.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.767.476 3.498.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.767.476 3.498.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 6.108.817 5.617.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.145.738 62.199.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
327.650.281 221.188.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.673.320 72.152.654
Ödenmiş Sermaye
21 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.895.196 -1.161.298
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.002.260 10.754.345
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.002.260 10.754.345
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.259.003 11.259.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-256.743 -504.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.150.869 3.150.869
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 36.167.777 26.570.969
Net Dönem Karı veya Zararı
6.006.649 9.596.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 27.425 22.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.700.745 72.175.225
TOPLAM KAYNAKLAR
405.351.026 293.363.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 72.719.536 68.299.708 35.981.436 26.678.153
Satışların Maliyeti
5 -31.978.722 -37.714.602 -13.085.780 -8.662.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.740.814 30.585.106 22.895.656 18.015.341
BRÜT KAR (ZARAR)
40.740.814 30.585.106 22.895.656 18.015.341
Genel Yönetim Giderleri
5 -8.595.094 -5.891.566 -5.139.714 -3.730.298
Pazarlama Giderleri
5 -9.376.219 -7.940.137 -5.615.671 -4.324.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5 -128.276 -587.292 36.764 -44.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 11.912.648 3.176.028 1.992.046 1.845.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -8.719.644 -2.702.021 -1.666.418 -918.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.834.229 16.640.118 12.502.663 10.842.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 1.232.662 331.339 909.043 295.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5 -888.558 0 -888.558 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.178.333 16.971.457 12.523.148 11.138.418
Finansman Gelirleri
5 9.940.965 1.446.110 2.224.119 99.520
Finansman Giderleri
5 -29.410.413 -9.897.779 -11.139.714 -5.797.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.708.885 8.519.788 3.607.553 5.440.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-697.385 -1.323.634 -146.889 -796.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -814.412 -1.317.213 -240.919 -939.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 117.027 -6.421 94.030 143.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.011.500 7.196.154 3.460.664 4.644.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.011.500 7.196.154 3.460.664 4.644.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 4.851 4.609 3.556 2.677
Ana Ortaklık Payları
21 6.006.649 7.191.545 3.457.108 4.641.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
247.915 -116.814 523.620 -323.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
309.894 -146.018 654.525 -403.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61.979 29.204 -130.905 80.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-61.979 29.204 -130.905 80.772
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
247.915 -116.814 523.620 -323.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.259.415 7.079.340 3.984.284 4.320.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.851 5.350 -4.871 -7.161
Ana Ortaklık Payları
6.254.564 7.073.990 3.989.155 4.328.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626860


BIST
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34