***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.02.2018 19:11***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 710 0 710 1.070 0 1.070
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 425.026 910.164 1.335.190 712.049 553.377 1.265.426
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
326.024 0 326.024 -50.083 0 -50.083
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 0 0 0 20.415 0 20.415
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 20.415 0 20.415
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 10.812 35.992 46.804 9.910 18.497 28.407
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.812 35.992 46.804 9.910 18.497 28.407
Mali İştirakler
0 35.992 35.992 0 18.497 18.497
Mali Olmayan İştirakler
10.812 0 10.812 9.910 0 9.910
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 9 0 9 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
9 0 9 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 (17) 15.473 2.297 17.770 14.734 1.556 16.290
AKTİF TOPLAMI
1.396.212 7.586.951 8.983.163 1.218.598 5.823.919 7.042.517
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 440 7.315.224 7.315.664 0 5.785.103 5.785.103
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
130 0 130 351 0 351
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
130 0 130 351 0 351
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
15.934 252.681 268.615 15.297 107 15.404
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.934 252.681 268.615 15.297 107 15.404
MUHTELİF BORÇLAR
13.526 5.096 18.622 6.425 11.689 18.114
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4) 5.184 867 6.051 345.303 2.349 347.652
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 108.753 0 108.753 91.961 0 91.961
Genel Karşılıklar
72.623 0 72.623 57.168 0 57.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.128 0 36.128 34.791 0 34.791
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
VERGİ BORCU
(8) 9.063 0 9.063 8.805 0 8.805
Cari Vergi Borcu
9.063 0 9.063 8.805 0 8.805
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.253.634 2.631 1.256.265 775.679 -552 775.127
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
219.435 2.631 222.066 209.746 -552 209.194
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.491 0 1.491
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
arı (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
207.938 0 207.938 207.804 0 207.804
Kar Yedekleri
405.933 0 405.933 334.813 0 334.813
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
370.897 0 370.897 300.484 0 300.484
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 2.179 0 2.179
Kar veya Zarar
128.266 0 128.266 71.120 0 71.120
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
128.266 0 128.266 71.120 0 71.120
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
1.406.664 7.576.499 8.983.163 1.243.821 5.798.696 7.042.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 206.966 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 0 62.740 -15 0 0 0 0 703.255 0 703.255
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 0 838
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 71.120 0 0 0 0 0 0 71.120 0 71.120
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 62.434 306 0 -62.740 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 62.434 306 0 -62.740 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 207.804 1.491 0 32.150 0 300.484 2.179 71.120 0 -101 0 0 0 0 775.127 0 775.127
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 207.804 1.491 0 32.150 0 300.484 2.179 0 71.120 -101 0 0 0 0 775.127 0 775.127
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.647 0 0 0 0 12.647 12.647
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 340.000
Nakden
(11c) 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 340.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 134
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 128.266 0 0 0 0 0 0 128.266 0 128.266
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 70.413 707 0 -71.120 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 70.413 707 0 -71.120 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 207.938 1.582 0 32.150 0 370.897 2.886 128.266 0 12.546 0 0 0 0 1.256.265 0 1.256.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
221.447 2.311.094 2.532.541 440.185 975.979 1.416.164
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (3) 37 772 809 38 84.402 84.440
Teminat Mektupları
37 0 37 38 0 38
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
37 0 37 38 0 38
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 772 772 0 84.402 84.402
Belgeli Akreditifler
0 772 772 0 84.402 84.402
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 221.410 2.310.322 2.531.732 440.147 891.577 1.331.724
Cayılamaz Taahhütler
0 11.393 11.393 0 10.484 10.484
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 11.393 11.393 0 10.484 10.484
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
221.410 2.298.929 2.520.339 440.147 881.093 1.321.240
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
221.410 2.298.929 2.520.339 440.147 881.093 1.321.240
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.442.685 22.700.434 25.143.119 1.869.864 19.466.590 21.336.454
EMANET KIYMETLER
3.702 573 4.275 3.349 763 4.112
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.702 0 3.702 3.349 0 3.349
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 573 573 0 763 763
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.436.481 22.686.365 25.122.846 1.864.952 19.465.606 21.330.558
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
39.985 3.264.763 3.304.748 61.760 2.863.121 2.924.881
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.710.349 13.519.507 15.229.856 1.172.351 11.617.142 12.789.493
Diğer Rehinli Kıymetler
401.466 4.553.191 4.954.657 203.425 3.629.157 3.832.582
Rehinli Kıymet Alanlar
284.681 1.348.904 1.633.585 427.416 1.356.186 1.783.602
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 13.496 15.998 1.563 221 1.784
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.664.132 25.011.528 27.675.660 2.310.049 20.442.569 22.752.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
(1) 178.567 101.884
Alınan Faizler
357.108 205.247
Ödenen Faizler
-88.859 -48.056
Alınan Temettüler
296 474
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.328 20.001
Elde Edilen Diğer Kazançlar
288 1.282
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.677 4.446
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-63.616 -58.671
Ödenen Vergiler
-37.950 -21.378
Diğer
(1) -6.705 -1.461
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(1) -166.349 595.035
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-672.526 -762.837
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.111 1.943
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
593.285 1.004.804
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) -88.219 351.125
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1) 12.218 696.919
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-27.728 -30.405
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.457 -1.618
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-78 -1.860
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.621 352
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-173.407 -113.852
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
122.908 87.824
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-5
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
20.415 37
Diğer
-730 -1.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 340.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
(1) 340.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 57.465 49.144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(3) 381.955 715.658
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.275.652 559.994
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.657.607 1.275.652


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 375.009 219.891
Kredilerden Alınan Faizler
259.665 171.062
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
67.540 29.490
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
31.345 6.509
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
16.421 11.972
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
16.406 10.053
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
15 1.919
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
38 858
FAİZ GİDERLERİ
(2) -95.587 -54.036
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-93.768 -53.988
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.819 -42
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -6
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 279.422 165.855
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.718 19.596
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.328 20.001
Gayri Nakdi Kredilerden
1.031 1.917
Diğer
12.297 18.084
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(12) -610 -405
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-610 -405
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 296 474
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -3.642 1.108
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-3 9
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.639 1.099
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 6.350 10.185
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
295.144 197.218
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -40.098 -20.392
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -90.402 -83.980
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
164.644 92.846
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 164.644 92.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -36.378 -21.726
Cari Vergi Karşılığı
-36.120 -22.433
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-258 707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 128.266 71.120
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
128.266 71.120
Grubun Karı (Zararı)
128.266 71.120
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,00272000 0,00445000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
15.809 -108
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
168 1.048
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-3.195 -188
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
12.782 752
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.266 71.120
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-3 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
128.269 71.120
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
141.048 71.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659324


BIST
18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54