***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 18:32***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621
Transferler
1.197.805 -1.197.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
307.544 307.544 307.544
Dönem Karı (Zararı)
12 307.544 307.544 307.544
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.250.000 74 80.456 1.759.091 307.544 6.397.165 6.397.165
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.250.000 74 80.456 1.759.091 -1.063.997 5.025.624 5.025.624
Transferler
12 1.063.997 -1.063.997
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
149.472 149.472 149.472
Dönem Karı (Zararı)
12 149.472 149.472 149.472
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.250.000 74 80.456 2.823.088 -1.978.522 5.175.096 5.175.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.779 -30.476
Dönem Karı (Zararı)
149.472 307.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-261.489 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 5.210
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 5.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-324.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -324.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
246.150 -338.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.537.700 -344.063
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -12.537.700 -344.063
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -11.020 -10.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 22.777 8.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.367 -4.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 12.757.922 204.300
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 12.757.922 204.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.196 -191.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -3.196 -3.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-188.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.133 -30.476
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.779 -30.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.779 -30.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.253 33.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.032 3.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.032 8.253
Diğer Alacaklar
3 13.330.367 468.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 13.330.367 468.605
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.020
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.196
ARA TOPLAM
13.356.615 476.858
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.356.615 476.858
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 7.089.661 7.094.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.089.661 7.103.194
TOPLAM VARLIKLAR
20.446.276 7.580.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
83.410 60.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 83.410 60.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 126.328 108.961
Diğer Borçlar
3,6 14.974.568 2.216.646
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 14.298.872 1.677.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 675.696 539.033
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
130.354
ARA TOPLAM
15.184.306 2.516.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.184.306 2.516.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
43.517 37.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 43.517 37.834
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 43.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.874 37.834
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.271.180 2.554.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.175.096 5.025.624
Ödenmiş Sermaye
6 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6 695.094 1.759.091
Net Dönem Karı veya Zararı
6 149.472 -1.063.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.175.096 5.025.624
TOPLAM KAYNAKLAR
20.446.276 7.580.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
13 -114.336 -74.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-117.700 -74.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 324.062 499.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 -5.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
201.152 424.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
201.152 424.522
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.680 -116.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -51.680 -116.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
149.472 307.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
149.472 307.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
149.472 307.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,03520000 0,07240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.472 307.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
149.472 307.544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846673


BIST18:05109.111
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
GSDHO 1,75 60.969.787 % 0,00  
OZGYO 1,71 56.313.149 % 0,00  
NTHOL 2,43 77.403.140 % 0,00  
MRSHL 84,15 21.040.589 % 0,00  
INFO 7,76 21.543.645 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4450 8,4874 % -0,04  
Frank 6,9974 7,0395 % 0,21  
Riyal 1,7947 1,8037 % 0,29  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.700 0,46  
Altın Gr. 370 370 1,81  
Cumhuriyet 2.401 2.432 5,80  
Tam 2.471 2.503 6,00  
Yarım 1.206 1.222 2,90  
Çeyrek 603 611 1,50  
Gümüş.Ons 17,47 17,52 -0,15  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,02  
B. Petrol 39,31 39,31 -0,48